ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب درس پنجم نگارش دوازدهم ❤️ نگارش علمی مقاله نویسی (۱)

گام به گام پاسخ و حل تمرینات کارگاه نوشتن ، مثل نویسی و فعالیت های صفحه 84 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 و 93 درس 5 پنجم کتاب نگارش 3 دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

جواب درس پنجم نگارش دوازدهم ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب فعالیت های صفحه ۸۴ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ و تمرین های کارگاه نوشتن صفحه ۸۹ و ۹۰ و مثل نویسی صفحه ۹۳ درس ۵ پنجم نگارش علمی مقاله نویسی (۱) کتاب نگارش ۳ پایه دوازدهم رشته تجربی ، ریاضی و انسانی متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس چهارم نگارش دوازدهم

جواب درس پنجم نگارش دوازدهم
جواب درس پنجم نگارش دوازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 84 درس 5 نگارش دوازدهم

دو عنوان برای مقاله تحقیقی پیشنهاد دهید که هم محدود باشد، هم شفّاف.

پاسخ: ۱) ساعات آموزشی و نحوه ی آموزش
۲) یادگیری کتب درسی به صورت آنلاین
۳) تاثیر موسیقی بر دوران کودکی
۴) نقش اعتماد به نفس والدین در بابا یا پایین بردن اعتماد به نفس فرزندان

جواب فعالیت 2 صفحه 86 درس پنجم نگارش دوازدهم

مقدمه زیر را بخوانید و دو بخش زمینه مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید.

از نظر انجمن ملّی خواندن (۲۰۰۰) درک مطلب اهمّیت زیادی در رشد مهارت‌های کودکان و به ویژه در توانایی تحصیلی آنها دارد. اهمّیت درک متن در توانایی تحصیلی دانش آموزان موجب گردیده است مطالعات بین المللی در زمین. پیشرفت سواد خواندن به ارزیابی توانایی خواندن کودکان بپردازد. مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) یکی از مجموعه مطالعات گسترده‌‌ای است که انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(IEA) انجام می‌دهد. مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) به ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایه چهارم ابتدایی می‌پردازد و به فاصله هر پنچ سال برگزار می‌گردد. نتایج آزمون پرلز ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که میانگین کل نمرات جهانی در آزمون پرلز ۵۰۰ است و میانگین کل نمرات دانش آموزان ایرانی به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است کریمی، ( ۱۳۸۸). این مطالعه با استفاده از مداخله آموزشی سعی در بهبود وضعیت درک متن دانش آموزان ۹ تا ۱۰ ساله دارد.

پاسخ: زمینه مسئله: زمینه مسئله دریچه و پنجره ورود به بحث مقاله است. نویسنده در ابتدای متن به بررسی اجمالی آن می پردازد که به این صورت می باشد که: به گفته انجمن ملی کتابخوانی، درک مطلب در رشد توانایی های کودکان و در نتیجه در توانایی تحصیلی آنها بسیار مهم است.

بیان مسئله: نویسنده با این عنوان متن خود را آغاز می کند تا بر اصل اخلاق پژوهش یعنی همان ذکر منابع پایبند باشد. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد و توانایی تحصیلی دانش آموزان از درک متون و توانایی خواندن و نیز اهمیت شایستگی خواندن در دانش آموزان با حمایت از نتایج مطالعات بین المللی استفاده شده است.

پاسخ فعالیت 3 صفحه 87 درس پنجم نگارش دوازدهم

بدنه اصلی مقاله «جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی» را بخوانید. این مقاله حاصل پژوهش کتابخانه‌‌ای است. در این بخش نویسنده موضوع مورد نظر خود را توضیح می دهد. انسجام و پیوستگی بند‌ها را تحلیل کنید.

«تاریخ بیهقی جدا از ارزش‌های تاریخی، دارای ادبیت خاصّی است و کمتر کتاب منثوری را می‌توان یافت که این گونه به واژه گزینی توجّه داشته باشد. بنا به قول شفیعی کدکنی، در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکره الاولیا نظم، بیشتر رعایت شده است تا مثلاً بسیاری از شعرهای سروش اصفهانی یا قاآنی. در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکره الاولیا و یا نثر عین القضات همدانی، به حالتی از اجتماع کلمات برخورد می‌کنیم که در منتهای قدرت ترکیب و انتظام قرار دارد؛ به حدّی که اگر کلمه‌‌ای پس و پیش شود، آن سلسله و انتظام به هم می‌خورد (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۴ ). زبان بیهقی زبان گفتاری مردم است؛ از همین رو به راحتی قابل درک است. یکی از ویژگی‌های زبانی او کوتاهی جملات است. از نظر او جمله کوتاه مخاطب ر آزار نمی دهد. بیهقی برای گسترش دامنه تعبیرات و ترکیبات و مفردات خود از امکانات زبانی مانند ترکیب سازی، واژه سازی و همچنین پسوند‌ها و پیشوند‌ها استفاده می کند. او با خودداری از به کار بردن مترادفات و کلمات زائد، نثر را زدوده و بلیغ جلوه گر ساخته است. البته اندک کاربرد او نیز موسیقی و زبان او را فربه می کند: « و دیگر روز خصمان قوی‌تر و دلیرتر و بسیارتر و بکارتر آمدند و از همه جوانب جنگ پیوستند (بیهقی،۱۳۸۰).»

زاویه دید در تاریخ بیهقی، دانای کل است و زاویه دید شخصیت‌های اصلی و فرعی داستان، از دید سوم شخص نقل می‌شود. داستان‌های او ساختار پیوسته‌‌ای داردکه به وسیله روایات دیگر قطع می‌شود: «اکنون به سر تاریخ باز شوم.» او ضمن اینکه از تکنیک بازگشت به گذشته استفاده می‌کند، چندین داستان را هم به صورت هم زمان توضیح می‌دهد. درهم تنیدگی جملاتی که بیهقی از آنها سود برده است، تسلسل مفاهیم و معانی را در پی دارد و باعث می شود فکر نویسنده بدون وقفه و زنجیروار وارد ذهن خواننده شود.»

پاسخ: یکی از شاخصه های تاریخ بیهقی درهم تنیدگی جملات و کلماتی است که بیهقی از آن بهره برده است. همین درهم تنیدگی خود باعث می شود که معانی و مفاهیم جملات در ذهن خواننده شکل بگیرد و بدون اتلاف وقت به صورت زنجیره ای اندیشه (فکر) نویسنده در ذهن خواننده شکل بگیرد.

در مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی نیز از این ویژگی ها استفاده شده و این قاعده رعایت شده است. یکی از بهترین و زیباترین ویژگی های بیهقی جملات کوتاه و زبان گفتاری محبوب آن است. مختصر بودن جملات مخاطب را آزار نمی دهد و زبان گفتاری بیهقی زبان مردم بود، بنابراین درک آن بسیار آسان و دلنشین است.

در این مقاله در بند اول آن به تحلیل کلی مکتوب پرداخته شده است و در پاراگراف های بعدی، از پاراگراف اول به طور قاطع نتیجه گیری کرده و تحلیل علمی ـ ادبی ارائه کرده است.

استفاده از ترکیب سازی، پسوند و پیشوند، مترادف ها و … حاصل همین انسجام در متن تاریخ بیهقی می باشد. باید این را بدانیم که استفاده از نقل قول های بی تجربه باعث بی ارزش شدن متن و از دست دادن انسجام می شود که بیهقی به خوبی از آن آگاه بوده است.

در متن فوق، استفاده از نقل قول شفیعی کدکنی به قدری به موقع و مناسب بوده است که تمامی گمانه زنی های پاراگراف قبل را از بین می برد و استفاده صحیح از جملات و نقل قول های بیهقی را به درستی نشان می دهد.

همچنین یکی از دلایل زیبایی متن بیهقی استفاده صحیح از ابزارهای متن نویسی است. یک فرد معمولی هنگام نوشتن متن با استفاده از نقل قول های نامناسب و نامفهوم و همچنین استفاده نادرست از ابزار نوشتاری می تواند متن را از نظر خود زیبا و جذاب کند، اما خواننده و عموم آن را نپسندد.

جواب فعالیت 4 صفحه 88 درس پنج نگارش دوازدهم

بخش بحث و نتیجه گیری مقاله «یادگیری معنادار» را با توجّه به دو نکته زیر بررسی کنید:

– تحلیل یافته ها
– نتیجه گیری با استفاده از مطالب مقدّمه

پاسخ: از نگاه تحلیل یافته ها:
۱) کلمات در چهار گروه شامل حیوانات، اسامی خاص، حرفه و گیاهان مطرح شده است.
۲) شرکت کنندگان از قبل منشاء حیوانات، نام های خاص، حرفه ها و گیاهان را می دانستند.
۳) آموخته شد، چون یادگیرنده آنها را معنا کرد.
۴) شرکت کنندگان کلمات را در قالب رتبه بندی معنی دار کردند.
۵) برای یادگیری و حفظ مطالب در ذهن خود چارچوب معنایی ایجاد می کنند.

از نگاه نتیجه گیری با استفاده از مطالب مقدمه: مردم به جای پردازشگر منفعل اطلاعات، پردازشگرهای فعال هستند.

جواب تمرین های کارگاه نوشتن صفحه 89 و 90 درس پنجم نگارش دوازدهم

تمرین ۱: چند مقاله تحقیقی را در مجلّات انتخاب کنید و با توجّه به آنچه آموختید نقاط قوّت و ضعف آن را بیابید.

پاسخ: بر اساس بررسی مقالات مختلف در مجله، چندین مقاله توجه من را به خود جلب کرد. یکی از مقالاتی که از منابع متعدد و کتب مفصل نوشته شده است. او این مقاله را با اطلاعات کامل و مفصلی توصیف کرد که فقط با خواندن مقاله می توانست خواننده را جذب کند، زیرا علاوه بر جامعیت و درک مطلب، سعی در شفاف سازی مقاله نیز داشت تا خواننده بتواند آن را مطالعه کند.

البته مقدمه و نتیجه گیری مقاله نیز بسیار پربار و بسیار کامل بود، به گونه ای که اگر فردی وقت یا توانایی خواندن کل مقاله را نداشت، می توانست موضوع را پیدا کرده و با مطالعه مقدمه و کامل به آن دست یابد.

اما در مقاله ایی دیگر با اینکه از نظر منابع، مقاله ایی پر بار بود اما همه چیز را به صورت مقطعی و خلاصه وار توضیح داده بود و به شرح کامل آن نپرداخته بود. به گونه ایی که حس می شد تنها به کمیت مقاله توجه شده است و به کیفیت آن دقت نشده است و با خواندن آن تنها حس سرگردانی و اطلاعاتی نصفه و نیمه به دست می آمد و این مشکل موجب شده بود که مقاله، جذابیت خود را برای خواندن از دست بدهد، با اینکه خیلی پربار و حجیم بود.

تمرین ۲: با راهنمایی دبیرتان موضوعی انتخاب کنید و مقاله‌ ای تحقیقی بنویسید.

پاسخ: در این به مقاله تحقیقی در مورد مادر پرداخته ایم.

مادر قلب خانه و مظهر عشق و محبت، عشق و احساس، عشق و صفا است و مادر فضیلتی ملکوتی برگرفته از عالم قدسی است که در انسان خاکی تجلی می یابد و در آن گشاده رویی و صداقت، عشق و پاکی، عدالت و تقوا عالی ترین شکل خود آشکار می شود. مادر حالتی است که ویژگی های عالی زیبایی را در تربیت فرزند در نظر می گیرد و از این طریق از همه زمینه ها و امکانات شخصی می گذرد. مادر هنرمندی است که در نتیجه تلاش بی وقفه خود، فرزندی نیکو پرورش یافته، نیکوکار و با تقوا در مسیر حق گام برمی دارد.

حقیقت زندگی مادر، عشق ورزیدن، دوست داشتن وفداکاری است. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم؛ چرا که کار او، انسان سازی و فضیلت پروری است. مادر در انجام این وظیفه، غرور و خودخواهی خود را به فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند و حتی حاضر می شود دفتر عشق و زندگی شخصی خود را برای مدتی نیمه باز گذارد یا مختومه سازد و فصلی نو در دفتر جدید فرزند بگشاید. به همین دلیل، مادرانْ همواره در خور ستایش و نکوداشتند.

زیباترین تعریفی که از مادر شده و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر است، حدیث زیبایی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است که فرمود: «بهشت زیر پای مادران است».

مادران در تاریخ و زندگی بشر، همواره مقامی بلند داشته اند. آثار دینی و ادبی ملت های گوناگون درباره مادر، نکته ها و آموزه هایی خواندنی و شنیدنی دارد. مسلمانان نیز بر اساس آموزه های دینی خود، مادر را در جایگاهی والا نشانده و حرمت او را پاس داشته اند. در روایت است شخص گناهکاری نزد پیامبر آمد و پشیمانی خود را آشکار ساخت و پرسید:

چه راهی در پیش بگیرم که خداوند سریعا از گناهان من درگذرد؟ رسول خدا پرسید: از پدرو مادر تو کدام یک زنده اند؟ پاسخ داد: پدرم. فرمود: به او خدمت کن. پس از رفتن آن شخص گناهکار، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود: «اگر این مرد، مادر می داشت و به او خدمت می کرد، گناهانش به سرعت آمرزیده می شد».

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «حق پدر این است که از او در طول زندگی اطاعت کنی و اما حق مادر را هرگز نمی توانی ادا کنی. حتی اگر به تعداد شن های بیابان و قطره های باران، روزها در خدمتش بایستی، تنها به جای زحمات طاقت فرسای دوران بارداری او نخواهد بود».

شخصی به پیامبر از کج خلقی مادر شکایت کرد، حضرت فرمود: «او در آن نُه ماه که بار تو را تحمل می کرد و آن دو سال که تو را شیر داد و شب هایی که بیداری کشید و روزهایی که برای تو تحمل تشنگی کرد، کج خلق نبود». مرد گفت: من جزای زحماتش را پرداخته ام و او را دوبار بر دوش گرفته و به حج برده ام. حضرت فرمود: «حتی جزای یک ناله او را هنگام وضع حمل نپرداخته ای».

جواب مثل نویسی صفحه 93 درس 5 نگارش دوازدهم

مَثَل های زیر را بخوانید. سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

  • آفتاب پشت ابر نمی ماند.
  • عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته
  • عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!

گسترش ضرب المثل آفتاب پشت ابر نمی ماند

آدم های بسیاری در این کره ی خاکی زندگی می کنند که در طول عمرشان مشغول به انجام دادن کارهای خوب ، چه بزرگ و چه کوچک هستند و گاهی بعضی از آن آدم ها برای همیشه به صورت ناشناس باقی می مانند .

حضرت علی علیه السلام از آن دسته آدم های با تقوایی بودند که همیشه برای کمک کردن به دیگران پیش قدم می شدند و کمک کردن ایشان به دیگران از راه های مخلتفی صورت می گرفت مثلا گاهی بخشیدن انگشترش در حین رکوع نماز به فقیری یا حتی هنگامی که مردم هر گونه سوالی داشتند از آن حضرت می پرسیدند و آن حضرت جواب کامل و صحیح و یا توضیحی قابل درک آن شخص بیان می نمودند.

گاهی اوقات حضرت علی علیه السلام در نیمه های شب هنگامی که رهگذری در کوچه ها عبور نمی کرد ایشان به در آن خانه های فقیر نشینی می رفتند که از قبل آن ها را شناسایی کرده بودند و برای آن ها غذا ، پول یا لباس می بردند و اینگونه به آن مردم کمک می کردند.

آن حضرت با این که در زمان خود دشمن های فراوانی نیز داشتند آما آن ها هرگز نتوانستند باعث پوشش خوبی ها و نیکی ها و یا حتی کمک های ایشان به افراد ضعیف و ناتوان شوند و اینجاست که ما هم باید درک کنیم که اگر کار خوبی انجام دهیم و یا نیازی را از شخصی بر طرف سازیم ما نیز به آرزوهایمان خواهیم رسید و کار های ما در درگاه خداوند پوشیده نمی ماند و هیچ کدام از کارهای ما بی نتیجه نخواهند بود و اینجاست که می گویند : آفتاب پشت ابر نمی ماند.

پیام: حقیقت همیشه پنهان نخواهد ماند و واقعیت روزی هویدا خواهد گشت.

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

در دوران قدیم مردی در شهری زندگی می کرد که مردم آن شهر به علم های مختلف علاقه داشتند و بسیار به مطالعه می پرداختند و در بین آن مردم بزرگان زیادی وجود داشتند اما آن مرد از شغل خود یعنی دزدی کردن به زندگی خود ادامه می داد

در یکی از روزها دزد در گوشه ای تنها نشسته بود و به فکر فرو رفت و باعث شد تا آن مرد تصمیم بگیرد برای یکبار به جلسه یکی از بزرگان آن شهر برود و این کارش باعث شد تا خیلی زود به بحث ها و کارهای علمی علاقه مند شود .

از قضا آن مرد دزد استعدادهای خوبی برای فراگیری و حتی بکارگیری علم های مختلف داشت و این استعداد فوق العاده اش موجب شد تا نام او خیلی زود در میان بزرگان آن شهر قرار بگیرد ، اما آن مرد با اینکه عالم شده بود دست از کار سابقش یعنی دزدی کردن برنداشته بود و در یکی از شب ها هنگامی که به دزدی کردن مشغول بود به دام افتاد و پس از اینکه مردم موضوع را فهمیدند گفتند: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پیام: انسان دانا و خردمند هیچ گاه کاری را که به زیانش است انجام نمی دهد.

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل

برای مشاهده معنی و گسترش این ضرب المثل وارد لینک نوشته «معنی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل» شوید.

پیام: درس خواندن و دانا شدن آسان است اما انسان شدن از به دست آوردن خوی پسندیده سخت دشوار است.

همچنین بخوانید: جواب درس سوم نگارش دوازدهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم متوسطه دوم اگر می خواهید به راحتی به تمام مطالب آموزشی کتاب نگارش پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی و معارف دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب درس 5 پنجم نگارش علمی مقاله نویسی (1) نگارش دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی متوسطه دوم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *