ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس دوم عربی دهم انسانی صفحه ۲۶ تا ۳۰

گام به گام پاسخ و حل تمرینات صفحه 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 30 درس 2 دوم عربی پایه دهم علوم انسانی

جواب تمرین های درس دوم عربی دهم انسانی ؛ در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب و پاسخ تمرینات صفحه ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ درس ۲ دوم کتاب عربی دهم متوسطه دوم رشته های ادبیات و علوم انسانی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: ترجمه متن درس دوم عربی دهم انسانی

جواب تمرین های درس دوم عربی دهم انسانی
جواب تمرین های درس دوم عربی دهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه ۲۶ درس دوم عربی دهم انسانی

اُکْتُبِ الْعَمَلیّاتِ الْحِسابیَّةَ التّالیَةَ بِالْأَعدادِ کَالْمِثالِ. (+ زائدِ) (− ناقِص) (÷ تَقسیمٌ عَلَی) (× ضَربٌ فی)
عملیات ریاضی زیر را با اعداد به عنوان مثال بنویسید. (+ به علاوه) (− منهای) (÷ تقسیم بر) (× ضرب در)

۱- عَشَرَةٌ فی ثلَاثَةٍ یُساوی ثَلاثینَ. (۳۰ = ۳ × ۱۰)
ده ضرب در سه، مساوی با سی است.

۲- تِسعونَ ناقِصُ عَشَرَةٍ یُساوی ثَمانینَ. (۸۰ = ۱۰ – ۹۰)
نود منهای ده، مساوی با هشتاد است.

۳- مِئَةٌ تَقسیمٌ عَلَی خَمْسَةٍ یُساوی عِشرینَ. (۲ = ۵ ÷ ۱۰۰)
صد تقسیم بر پنج، مساوی با ۲۰ است.

۴- سِتَّةٌ فی أَحَدَ عَشَرَ یُساوی سِتَّةً وَ سِتّینَ. (۶۶ = ۱۱ × ۶)
شش ضرب در یازده، با شصت و شش مساوی است.

۵- خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائِدُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرینَ یُساوی مِئةً. (۱۰۰ = ۲۵ + ۷۵)
هفتاد و پنج به اضافه بیست و پنج، مساوی با صد است.

۶- اِثنانِ وَ ثَمانونَ تَقسیمٌ عَلَی اثنَینِ یُساوی واحِداً وَ أَربَعینَ. (۴۱ = ۲ ÷ ۸۲)
هشتاد و دو تقسیم بر دو، مساوی با چهل و یک است.

پاسخ تمرین دوم صفحه ۲۶ درس ۲ عربی دهم انسانی

اُکتُبْ فی الْفَراغِ عَدَداً تَرتیبیّاً مُناسِباً.
در جای خالی یک عدد ترتیبی مناسب بنویسید.

۱- اَلْیَومُ الثّانیُّ مِنْ أَیّامِ الْأُسبوعِ یَومُ الْأَحَدِ.
روز دوم از روزهای هفته، روز یکشنبه است.

۲- اَلْیَومُ السّادِسُ مِنْ أَیّامِ الْأُسُبوعِ یَومُ الْخَمیسِ.
روز ششم از روزهای هفته، روز پنجشنبه است.

۳- اَلْفَصلُ الرّابِعُ فی السَّنَةِ الْإیرانیَّةِ فَصلُ الشِّتاءِ.
فصل چهارم در سال ایرانی، فصل زمستان است.

۴- اَلْفَصلُ الثّالثُ فی السَّنَةِ الْإیرانیَّةِ فَصلُ الْخَریفِ.
فصل سوم در سال ایرانی، فصل پاییز است.

۵- یَأخُذُ الْفائِزُ الْأَوَّلُ جائِزَةً ذَهَبیَّةً وَ الْفائِزُ الثّانیُّ جائِزَةً فِضّیَّةً.
برنده اول جائزه طلایی و برنده دوم جائزه نقره‌ای می‌گیرد.

جواب تمرین سوم صفحه ۲۷ درس دوم عربی دهم انسانی

ضَعْ فِی الدّائِرَةِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. «کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ.»
عدد مناسب را در دایره قرار دهید. “یک کلمه اضافی.”

جواب تمرین سوم صفحه ۲۷ درس دوم عربی دهم انسانی

۱- اَلنَّشاطُ: عَمَلٌ بِتَحَرُّکٍ وَ سُرعَةٍ.
فعالیت: اقدام به کاری با تحرک و سرعت

۲- اَلدَّوامُ: ساعاتُ الْعَمَلِ لِلْمُوَظَّفینَ وَ الْعُمّالِ.
ساعت کار: ساعت‌های کار برای کارمندان و کارگران

۴- اَلْهاتِفُ: آلَةٌ لِنَقلِ الْأَصواتِ مِن مَکانٍ إلَی آخَرَ.
تلفن: ابزاری برای انتقال صداها از جایی به جای دیگر

۵- اَلِاقْتِراحُ: إعطاءُ حَلٍّ وَ بَیانُ طَریقَةٍ لِلْقیامِ بِعَمَلٍ.
پیشنهاد: راه حل و بیان راهی برای انجام کاری.

۶- اَلْمُواطِنُ: هوَ الَّذی یَعیشُ مَعَنا فی وَطَنٍ واحِدٍ
شهروند: او کسی است که با ما در یک وطن زندگی می‌کند.

کلمه اضافی: ۳- اَلْحِصَّةُ (زنگ درسی)

پاسخ تمرین چهارم صفحه ۲۷ درس دوم عربی دهم انسانی

ضَعْ فی الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلِماتِ التّالیَةِ. «کَلِمَتانِ زائِدَتانِ.»
یک کلمه مناسب از زیر را در جای خالی قرار دهید. “دو کلمه اضافی.”

عَشْرُ / الْهُدوءِ / خَمسینَ / أَعمِدَةً / أَخبَرونا / مِضیاف / حُجرَةٌ / یَمتَلِکُ / فَرَغَتْ

۱- ﴿وَ لَقَد أَرسَلْنا نوحاً إلَی قَومِهِ فَلَبِثَ فیهِم أَلفَ سَنَةٍ إلّا خَمسینَ عاماً﴾ اَلْعَنکَبوت: 14
همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم پس نهصد و پنجاه سال در میانشان درنگ کرد.

۲- ﴿مَن جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها﴾ اَلْأَنعام: 160
هر کس کار نیک بیاورد، پاداشش ده برابر آن است.

۳- سافَرْنا إلَی قَریَةٍ، لِأَنَّنا بِحاجَةٍ إلَی الْهُدوءِ.
به روستا سفر کردیم زیرا به آرامش نیاز داریم.

۴- اَلْجیرانُ أَخبَرونا بِما حَدَثَ فِی الشّارِعِ.
همسایه ها به انچه که در خیابان اتفاق افتاد ما را خبر کردند.

۵- أَنزَلَ الْعامِلُ الْبَضائِعَ فَـفَرَغَتْ السَّیّارَةُ.
کارگر، کالاها را از ماشین پایین آورد پس خالی شد.

۶- هَلْ یَمتَلِکُ أَبوکَ أَرضاً فِی الْقَریَةِ؟
آیا پدرت مالک زمینی در روستا است؟

۷- لَیسَتْ فِی الْفُندُقِ حُجرَةٌ فارِغَةٌ.
در هتل اتاق خالی نیست.

جواب تمرین پنجم صفحه ۲۸ درس ۲ عربی دهم انسانی

تَرجِمِ الْعِباراتِ التّالیَةَ. هَل تَعلَمُ أَنَّ …
عبارات زیر را ترجمه کنید. آیا می دانید که …

۱- … الْکَلبَ یَقدِرُ عَلَی سَماعِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافَةِ أَربَعینَ قَدَماً؟
آیا می دانید که سگ می‌تواند صدای ساعت را از فاصلۀ چهل قدم بشنود؟

۲- … النَّملَةَ تَقدِرُ عَلَی حَملِ شَیءٍ یفَوقُ وَزنَها خَمسینَ مَرَّةً؟
آیا می دانید که مورچه می‌تواند چیزی که وزنش پنجاه برابر وزن خود است را حمل کند؟

۳- … ثَمانینَ فِی الْمِئَةِ مِن مَوجوداتِ الْعالَمِ حَشَراتٌ؟
آیا می دانید که هشتاد درصد از موجودات جهان حشرات هستند؟

۴- … الْغُرابَ یَعیشُ ثَلاثینَ سَنَةً أَوْ أکثَرَ؟
آیا می دانید که کلاغ بیست تا سی سال یا بیشتر زندگی می‌کند؟

۵-… طولَ قامَةِ الزَّرافَةِ سِتَّةُ أَمتارٍ؟ (أَمتار: جمع متر)
آیا می دانید که طول قد زرافه شش متر است؟

جواب تمرین ششم صفحه ۲۹ درس دوم عربی دهم انسانی

عَیِّنِ الْعَدَدَ أَوِ الْمُعدودَ الصَّحیحَ لِلْفَراغِ.
عدد یا عدد صحیح را برای جای خالی مشخص کنید.

۱- فی الِاصطِفافِ الصَّباحیِّ وَقَفْنا فی …………… صُفوفٍ. (عَشَرَةِ / الْعاشِرِ)
در صف صبحگاهی در ده صف ایستادیم.

۲- یَلْعَبُ أَحَدَعَشَرَ …………… فی فَریقِ کُرَةِ الْقَدَمِ. (لاعِبینَ / لاعِباً)
یازده بازیکن در تیم فوتبال بازی می‌کنند

۳- أَربَعَةُ …………… واقِفونَ أَمامَ بابِ الْمُنَظَّمَةِ. (جُنودٍ / جُندیٌّ)
چهار سرباز روبه‌روی درب سازمان ایستاده‌اند.

۴- تَیّارُ الْکَهرَباءِ فی …………… حُجُراتٍ مَقطوعٌ. (الرّابِعُ / أربَعِ)
جریان برق در چهار اتاق قطع است.

۵- …………… اثْنانِ حَولَ کَوکَبِ الْمِرّیخِ. (قَمَرانِ / أَقمارٌ)
خورشید و ماه در اطراف ستاره مریخ هستند.

۶- …………… واحِدَةٌ فی الْحَدیقَةِ مُغلَقَةٌ. (نافِذَةٌ / نَوافِذُ)
یک پنجره در باغ بسته است.

۷- فی الْغُرفةِ عَشَرَةُ ……. (مُعَلِّماً / مُعَلِّمینَ)
در اتاق ده معلم هستند.

۸- اَلشَّهرُ ……………، إسفَند. (اِثنا عَشَرَ / الثّانیَ عَشَرَ)
ماه دوازدهم اسفند است.

جواب و معنی بحث علمی صفحه ۳۰ درس ۲ عربی دهم انسانی

اُکتُبْ آیَةً أَوْ حَدیثاً أَوْ نَصّاً بِاللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ حَولَ مَسؤولیَّةِ جَمیعِ الْمُواطِنینَ بِالنِّسبَةِ لِثَرَواتِ الْوَطَنِ وَ الْمَرافِقِ الْعامَّةِ وَ الْآثارِ التّاریخیَّةِ وَ اکْتُبْ تَرجَمَتَهَا الْفارِسیَّةَ وَ الْإنجِلیزیَّةَ مُستَعیناً بِمُعجَمٍ.

آیه ای یا حدیثی یا متنی به زبان عربی در مورد مسؤولیت همه شهروندان نسبت به دارایی های وطن، تاسیسات عمومی و آثار تاریخی بنویس و همچنین ترجمه ی فارسی و انگلیسی اش را به کمک لغت نامه بنویس.

اَلْجانِبُ الشَّرقیُّ مِن بُستانِ إئل غولی فی مَدینَهِ تبریز.

معنی: سمت خاوری بوستان شاه گلی در شهر تبریز (از زمین نگهداری کنید؛ زیرا مادرتان است.)

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس اول عربی دهم انسانی

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی دهم انسانی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس 2 دوم کتاب عربی دهم متوسطه دوم رشته علوم انسانی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =