ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون یازدهم انسانی ✏️ صفحه ۲۳ تا ۲۵

پاسخ و حل سوال های خودارزیابی صفحه 23 ، 24 و 25 درس 2 دو کتاب علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ درس ۲ دوم «پایه‌های آوایی» کتاب علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی
جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ درس دوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

۱- با خوانش درست ابیات، مرز پایه‌های آوایی یا ارکان آن را مشخّص کنید و هر پایه را در خانه‌ی خود قرار دهید:

الف) ای خوش منادی‌های تو در باغ شادی‌های تو / بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو مولوی

ای خش مُ نادی ها یِ تُدَر با غِ شادی ها یِ تُ
بر جا یِ نانشا دی خُ رَدجا نی کِ شدمه ما نِ تُ

ب) دلم را داغ عشقی بر جبین نه / زبانم را بیانی آتشین ده وحشی بافقی

دِ لم را داغِ عِش قی برجَ بین نِه
زَ با نَم رابَ یا نی آتَ شین دِه

پ) اسیرش نخواهد رهایی ز بند / شکارش نجوید خلاص از کمند سعدی

اَ سی رشن خا هدرَ ها ییز بند
شِ کا رشنَ جو یَدخ لا صزک مند

ت) عنکبوتی را به حکمت دام داد / صدر عالم را درو آرام داد عطار

عَن کَ بو تیرا بِ حِک مَتدا م داد
صَد رِ عا لمرا دَ رو آرا م داد

ث) بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم حافظ

ب یا تا گلبَ رَف شا نیمُ مِی دَ ر ساغ رَن دا زیم
ف لک را سقف بش کا فیمُ طَر حی نُودَ رَن دا زیم

۲- با خوانش درست بیت‌ها، رکن‌های آن را مشخّص کنید، سپس خانه‌هایی به تعداد آن، طرّاحی نموده، هر رکن را در خانهٔ خود جای دهید.

الف) یا رب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده / چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده صائب

یا رَ بَز عرفا ن مَ را پِیما نِ ه ا ی سرشا ر دِه
چش مِ بی ناجا نِ آ گاهُ دِ لِ بیدا ر دِه

ب) مکن پیش دیوار غیبت بسی / بود کز پسش گوش دارد کسی سعدی

م کن پیش دی وار غی بتبَ سی
ب ود کزپ سش گوش دا ردک سی

پ) باران اشکم می‌دود وز ابرم آتش می‌جهد / با پختگان گو این سخن، سوزش نباشد خام را سعدی

با را نِ اشکم می دَ ودوز اَب رَ ماتش می جَ هد
با پخ تِ گانگو این سُ خنسو زش نَ باشد خا م را

ت) هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام / هر کسی را اصطلاحی داده‌ام مولوی

هر ک سی راسی ر تی بنها دِ اَم
هر ک سی رااص ط لا حیدا دِ اَم

ث) مرا گه گه به دردی یاد می‌کن / که دردت مرهم جان می‌نمایدام فخرالدّین عراقی

مَ را گه گهبِ در دی یاد می کن
کِ در دت مرهَ مِ جان مین ما ید

۳- با توجّه به آهنگ بیت‌های داده شده، با ذوق خود، پایه‌های آوایی مناسب (غیر از واژه‌های بیت) را تولید کنید و آن را در خانه‌های خالی بنویسید.

الف) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست / کی طمع در گردش گیتیِ دون پرور کنم حافظ

مَن کِ دا رَمدَر گِ دا ییاز هِـ زا راننی بِ دَست
کِی طَ مَع دَرما لِ دن یاصا دِ قا نیوَر کُ نَم

ب) من امشب آمدستم وام بگذارم / حسابت را کنار جام بگذارم اخوان ثالث

مَ نِم شَب آصَ وا بت ر انَ ما یش ها
بِ حا فظ گوکِ نا رِ جام بُگ ذا رَم

۴- پیامدهای حمله مغولان را بر زبان فارسی در قرن هفتم بررسی کنید.

پاسخ: همانند بسیاری از بخش ها رو به نابودی رفت و بسیاری از ادیبان و شاعران کشته شدند یا فرار کردند ولی یک عامل مثبت هم داشت، با انتقال از خراسان، سبک عراقی که بسیار ارزشمند بود ایجاد گردید.

پاسخ دیگر: وضعیت زبان و ادبیات فارسی در این دوره مثل بسیاری از دانش‌های دیگر، با دوره‌های پیش از خود متفاوت شد و به نوعی دچار سستی و نابسامانی گردید. چرا که بسیاری از دانشمندان و ادیبان کشته و یا متواری شدند. در کنار این عوامل مخرب و منفی در این دوره عوامل مثبتی وجود داشت که رشد زبان و ادبیات فارسی را موجب شد. با انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت.

همچنین بخوانید: گام به گام دروس پایه یازدهم متوسطه دوم

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات خودارزیابی درس ۲ دوم کتاب علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *