ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس پنجم نگارش دهم

گام به گام پاسخ و حل پرسش های کارگاه نوشتن و مثل نویسی صفحه 77 ، 78 ، 79 ، 80 و 83 درس 5 پنجم کتاب نگارش کلاس دهم

جواب کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس پنجم نگارش دهم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به پاسخ و جواب سوالات تمرین های کارگاه نوشتن صفحه ۷۷ ، ۷۸ ، ۷۹ و ۸۰ و مثل نویسی و گسترش ضرب المثل صفحه ۸۳ درس ۵ پنجم نوشته ذهنی: جانشین سازی کتاب نگارش دهم متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب کارگاه نوشتن و حکایت نگاری درس چهارم نگارش دهم

پاسخ کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس پنجم نگارش دهم
پاسخ کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس پنجم نگارش دهم

جواب کارگاه نوشتن صفحه 77 ، 78 ، 79 و 80 درس پنجم نگارش دهم

1) نوشته های زیر را بخوانید؛ ابتدا مشخص کنید کدام ‌یک از آنها نوشته ذهنی و کدام ‌یک نوشته عینی است. سپس معین کنید کدام متن با روش «جانشین سازی» نوشته شده است.

پاسخ متن یک : نوشته ذهنی از طریق جانشین سازی

پاسخ متن دو : این متن عینی است.

پاسخ متن سه : این متن یک نوشته ذهنی است و در آن از روش جانشین سازی استفاده شده است.

2 موضوعی انتخاب کنید و با به کارگیری روش جانشین سازی، یک متن ذهنی بنویسید.

موضوع: مترسک مزرعه

سرهای خود ایستاده ام و افق را تماشا می کنم. رنگ و روی لباس هایم زیر آفتاب گرم و سوزان ابن دشت تفتیده، گریخته است به ناکجا. چشم های مبهوت دكمه ایم شل شده اند. رنگ از رخسار ابروانم پریده است. با این حال هنوز هم پرنده ها از من می ترسند. نمی دانم شاید در خیال خود مرا همچون هوای مهیبی می پندارند که نزدیک مر نمی آیند.

گنجشک های بازیگوش گاهی تا یک قدمی من می آیند، اما به ناگاه هراسی در دلش می افتد که به یکباره فرار می کنند. با چشم های دکمه ای خود تا دور دست ها آنها را تعقیب می کنم. من جانشین آدم در مزرعه هستم؛ یک آدمک، یک مترسک، تا وقتی آنها نیستند یا حواسشان به مزرعه نیست پرنده ها به محصولات مزرعه آسیب نرسانند.

وقتی به اینجا آمدم این مزرعه پر از پرندگان کوچک و بزرگ و رنگارنگ بود و در میان این گیاهان سرسبز بالا و پایین می رفتند. مثل توهم یک خیال رنگی و پر نقش و نگار و رنگارنگ. اما وقتی آن شنل سیاه را پرسر شانه هایم انداختند، دیگر کمتر پرنده ای سراغ فراموش شده مرا می گیرد.

حتی یادم هست پرنده جسور و کوچکی روی موهای نخی من تخم گذاشت. حس غریبی بود. نمای محبت و لطف او، از شدت هیجان کنار او بودن. به همراه وزش نسیم ملایمی که گونه های پارچه ای ام را نوازش می داد؛ به خود تکانی دادم و تخم های پرنده کوچک دل انگیز از سرم سر خورد و به زمین افتاد، چه حادثه اندوه باری. از آن روز، لحظه حسرت بار رفتن پرنده کوچک که عاجزانه به پشت سر می نگریست تنها همراه همیشگی من است و تا ابد تنهایم.

جواب مثل نویسی صفحه 83 درس پنجم نگارش دهم

مثل های زیر را بخوانید، سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 • هر که در پی کلاغ رود، در خرابه منزل کند.
 • دل که پاک است، زبان بی باک است.
 • خفته را خفته کی کند بیدار؟
 • زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.
 • درخت هر چه بارش بیشتر می شود، سرش فروتر می آید.

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

روزی بود و روزگاری بود.پسر نوجوانی بود که هر زمان کسی از او می خواست کاری انجام دهد، در پی بازیگوشی می رفت و خلاف گفته دیگران رفتار می کرد. روزی همراه برادرانش برای چیدن محصولات باغشان رفت. او که حوصله کار کردن نداشت، یک باره متوجه کلاغی شد که روی شاخه های درختان باغ، جست و خیز می کرد و به این طرف و آن طرف می رفت.

او به دنبال کلاغ سیاه به راه افتاد و چون قصد داشت آن را با سنگ بزند. کلاغ از این شاخه به آن شاخه و از این دیوار به آن دیوار پرید. پسرک زمانی به خود آمد که به کلی از روستا و خانه ها دور شده بود و سر از خرابه ها در آورده بود. از آن روز هر کسی که از زیر کار در رود و شانه خالی کند به او می گویند: «هرکه در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.»

گسترش ضرب المثل دل که پاک است زبان بی باک است

در روزگاران قدیم مردی ساده و مظلوم زندگی می کرد. به دلیل اینکه او خیلی بی ریا و بی کلک بود همه او را مسخره می کردند و او را تحقیر می کردند. او همیشه بدون زیرکی و سیاست کار می کرد و همه از کار مرد نالان بودند و می گفتند این مرد با نداشتن سیاست و سود کم کار ما را خراب می کند.

او از حرف های مردم بسیار ناراحت می شد چون نمی خواست که کسی از او ناراحت شود و دوست داش همه از او راضی باشند و او نمی توانست ذات خود را تغییر دهد و با کلک و گران فروشی و تعریف الکی از اجناسش، وسایلش را به فروش برساند. از این قضیه چند وقتی گذشت و روزی مرد برای خرید گردو به مغازه ای نزدیکی مغازه خود رفت، مرد گردو فروش به همراه پسر جوانی در حال گفت و گو بود.

مرد گردو فروش همین که مرد را دید او را شناخت و به قصد اذیت کردن مرد با پسرک شروع به حرف زدن کرد و گفت: شنیدی در این نزدیکی مرد ساده و دست و پا چلفتی مغازه دارد و با ارزان فروشی قصد دارد که مشتری هایش را زیاد کند و کسب و کار ما کم شود.
مرد از حرف مرد گردو فروش بسیار ناراحت شد و چیزی نگفت و قیمت گردو ها را از مرد پرسید، مرد قیمت گردو ها را دو برابر قیمت اصلی گفت.

مرد ک از قیمت بسیار زیاد گردو ها تعجب کرده بود به مرد گردو فروش گفت اما تو خیلی گردو هایت را گران می دهی با اینکه گردو هایت هم درجه یک نیست… مرد گردو فروش عصبانی شد و گفت: تو می توانی نخری، قیمت گردو ها همین است… پسرک جوان رو به مرد ساده کرد و گفت: تو ساده و دل پاک هستی به همین دلیل بقیه به تو زور می گویند زیرا هر کس که جای تو بود سیاست به خرج می داد و این حرف را نمی زد.

نتیجه: هیچوقت از سادگی مردم سو استفاده نکنیم، مردمانی هستند که دل پاک و زبان نترسی دارند.

گسترش ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار؟

در یکی از روستاهای کشور عزیزمان ایران مردی خداپرست و دین دار و مؤمن زندگی می کرد. اما در این میان مردی بود که نه نماز می خواند و نه روزه می گرفت و نه خمس و ذکات پرداخت می کرد. اهالی محله در مسجد جمع شدند و همگی از این ماجرا ناراحت بودند و هر یک به فکر چاره ایی بودند. هریک به نوبه ی خود به پیش مرد می رفت، او را نصیحت می کرد تا شاید به راه درست هدایت شود اما مرد هر بار حرف های مردم و بزرگان روستا را پشت گوش می انداخت و به آن ها بی توجهی می کرد.

مردم که دیگر خسته شده بودند و دیدند که راه آنها برای هدایت آن مرد بی فایده است،ب ه فکر چاره ایی برای این ماجرا افتادند زیرا از عاقبت مرد می ترسیدند و نگران او بودند. یک روز که دوباره دور هم جمع شده بودند تا دوباره دنبال راه چاره ایی باشند، امام جمعه مسجد گفت: خفته را خفته کی کند بیدار؟ ما همه ی سعی و تلاشو کوششمان را کردیم خود اونمیخواهد کاری انجام دهد ما وظیفه ی خود را به عنوان مردم مسلمان ایفا کرده ایم ولی او نمی خواهد که آگاه شود و خود را به خواب و غفلت زده است. از ما دیگر مردم این روستا هیچ کاری برنمی آید. خود او باید بخواهد تا ما نیز بتوانیم به او کمک کنیم.

نتیجه: هرگز نمی توان کسی را که خودش را به غفلت و بی خیالی زده آگاه کرد زیرا نمی خواهد آگاه شود و ما هر چقدر که تلاش کنیم تا خودش نخواهد نمی شود.

گسترش ضرب المثل زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

در این شهر ، یهودیان حرف اول و آخر را می زدند و اگر متوجه می شدند که فردی بین آن هاست که به دین آن ها ایمان ندارد، او را آنقدر اذیت می کردند تا سرانجام به دین آن ها ایمان بیاورد. در این شهر خبری از کمک به مظلوم و گرفتن دست فقیران نبود. نیازمندان این شهر رفته رفته نیازمندتر می شدند و ثروتمندان رفته رفته ثروتمندتر و غنی تر.

ابویزید که به تازگی در این شهر ساکن شده بود، نتوانست این وضعیت را تحمل کند. بالاخره قفل کلامش باز شد. به میدان اصلی شهر رفت و مردم را به یاری از همدیگر فرا خواند. مردم را فراخواند تا در برابر ظلم و ستم یهودیان با ایستند و دیگر مطیع حرف های آن ها نباشند.

ابویزید از سرنوشت شومی که در انتظارش بود خبر دار نبود. سربازان حاکم آمدند و ابویزید را دست گیر کردند. مردم هم که می دانستند اگر پایشان را از گلیمشان دراز تر کنند چه در انتظارشان است ، هیچ کاری نکردند. همین که ابویزید در محضر حاکم حاضر شد، دستور اعدام صادر شد ؛ چرا که حاکم خوش نداشت صدای مخالفانش را هر روز بشنود. آخرین جمله که ابویزید شنید این بود: در اینجا ما یک جمله خیلی مهم داریم: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.

گسترش ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

طبیعتا درخت هرچه پر میوه تر باشد، در اثر سنگینی آنها خمیده تر و افتاده تر می شود. این ضرب المثل را بیشتر در مواقعی به کار می برند که بخواهند بر لزوم فروتنی و افتادگی آدمی اشاره کنند.

همانطور که درخت به میزانی که میوه ببار می آورد شاخه هایش سنگین تر می شود و به طرف زمین خم و پربارتر می شوند، انسان ها نیز هر چه به لحاظ علمی، ادبی و معنوی غنی تر و بی نیاز می گردند، تمایل به مطرح کردن خویش در آنان کمتر شده و نیاز به جلب توجه و فخر فروشی به دیگران در آنان کاهش می یابد.

در واقع پیام این ضرب المثل این است که این انسان های فروتن و متواضع هستند که از روی دانایی و خردمندی که در زندگی کسب کردند، همواره در تقابل با دیگران فروتنی و تواضع پیشه می کنند و در طرف مقابل کسانی که سرشان را از روی غرور بالا میگیرند و فروتنی تو تواضع ندارند، اتفاقاً از روی بی باری و بی مغزی شان است.

همچنین بخوانید: جواب کارگاه نوشتن و شعر گردانی درس سوم نگارش دهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه دوم اگر می خواهید به راحتی به جواب های نگارش فارسی 1 پایه دهم رشته های نظری دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب تمرینات کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس 5 پنجم کتاب نگارش پایه دهم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

 1. علی گفت:

  خیلی عالی ممنون

 2. آمنه گفت:

  خوبه مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *