ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب سوالات درس دوم نگارش پنجم صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶

پاسخ و حل پرسش های تمرین های صفحه 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 درس 2 دوم کتاب نگارش فارسی کلاس پنجم دبستان

جواب سوالات صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم ابتدایی ؛ پاسخ و جواب سوال های تمرینات املا و دانش زبانی صفحه 12 و 13 ، درک متن صفحه 13 و 14 ، نگارش صفحه 15 و هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها درس 2 دوم فضل خدا کتاب نگارش فارسی کلاس پنجم دبستان را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب صفحه ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ درس اول نگارش پنجم

پاسخ سوال های صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم
پاسخ سوال های صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم

پاسخ املا و دانش زبانی صفحه 12 و 13 درس دوم نگارش پنجم

1) کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

پاسخ: ف.ض.ل : فضل | تو.ح.ید : توحید | تا.ث.یر : تاثیر | ز.م.زه : زمزمه

2) ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

پاسخ: ن : نرگس / پیشانی
ج : جعبه / مجسمه
م : مکتب خانه / خاموش

3) در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید. نمونه: شمار، هزار، نهار

پاسخ: لاله زار ، نوبهار ، شاخسار / بحر ، برّ ، ابر ، لیل

جواب سوالات درک متن صفحه ۱۳ و ۱۴ درس دوم نگارش کلاس پنجم

با توجه به متن حکایت «درخت گردکان»، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت. (2)

ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد. (4)

پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخت به این بزرگی آفریده است». (3)

مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک جا لیز خربزه رسید. (1)

بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست. (5)

کتاب خوانی: یک کتاب داستان انتخاب کنید آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب بنویسید.

نام داستان: مرغ و روباه
شخصیت ها: مرغ، روباه، کبوتر
زمان: یک روزی در یک مزرعه (در گذشته)
مکان: مزرعه، خانه
رویدادها: مرغ در مزرعه، شکار مرغ توسط روباه، پرت کردن حواس روباه توسط کبوتر، فرار کردن مرغ و انداختن سنگ در گونی، آمدن روباه به خانه انداختن سنگ در آب جوش

داستان: مرغی در مزرعه ای زندگی میکرد که به خاطر پر های قرمزش او را پر قرمزی صدا می کردند. روزی روباهی او را دید و تصمیم به شکار او گرفت. روباه به خانه رفت و از همسرش خواست آب جوشی حاظر کند تا او مرغ را بیاورد. روباه دوباره به مزرعه رفت و مرغ را گرفت و در گونی انداخت. دوست مرغ که کبوتری کوچک بود، با دیدن دوستش به سراغ روباه رفت و او را سرگرم خود کرد. روباه با دیدن کبوتر تصمیم گرفت که او را هم شکار کند. با دور شدن روباه از گونی، مرغ از گونی بیرون پرید و سنگی در گونی انداخت. کبوتر با دیدن آزادی مرغ، پر زد و به روی درخت رفت و روباه با ناامیدی گونی خود را که گمان میکرد مرغ در آن است برداشت و به خانه رفت. روباه با رسیدن به خانه گونی را در آب جوش خالی کرد و تکه سنگ در آب جوش افتاد و با پاشیدن آب، روباه به کل سوخت.

جواب نگارش صفحه ۱۵ درس دوم نگارش پنجم ابتدایی

شعر رقص باد خنده ی گل را به صورت داستان بنویسید.

پاسخ: باد سردی از صحرا عبور کرد و به سبزه رانی رسید که در تابستان سرسبز و زیبا بودند. با وزیدن باد فصل پاییز شروع شد و سبزه زاران سرسبز و زیبا کم کم به رنگ زرد متمایل شدند و درخت نارون هم رنگ پاییزی گرفت و رنگارنگ شد. (مانند درختان دیگر که در اوایل پاییز به رنگ های نارنجی و زرد در می آیند و کم کم برگ هایشان خشک می شود).

برای همین درخت نارون شاداب و زیبا هم زرد شد. با وزش باد برگ های خشک شده ی درختان و گل ها به زمین می ریختند و رشته های درخت بید از یکدیگر جدا می شدند. (منظور درخت بید مجنون است که برگ های آن به صورت رشته یا ریسه مانند از درخت آویزان می شوند). کم کم چشمه هم خشک و بی آب شد و منظره ی باغ و بستان جوری شد که انگار همگی به خواب رفته اند. (منظور خواب زمستانی درختها و … است).

کشاورز بذرها (دانه های گیاهان) را در خاک کاشت و شاخه های پیج در پیج درخت انگور را هم هرس کرد. (اشاره به این مفهوم دارد که در پاییز باید دانه ها را کاشت تا در بهار و تابستان بتوان آنها را برداشت کرد. همچنین برگ درختان و … در فصل پاییز و گاهی در زمستان هرس می کنند تا در بهار شاخ و برگ جدید در بیاورند). فصل پاییز و زمستان که تمام شود، مجددا بهار می رسد و از زمینی که در پاییز و زمستان سرد بود و به خواب رفته و خشک شده بود، گیاهان دوباره می رویند و چشمه هم دوباره پر آب شده و به راه می افتد.

درخت نارون هم برگ های تازه در می آورد و شاخه های بزرگ قدیمی دوباره سبز می شوند. بوته های گل دوباره با درآوردن گل های جدید باغ را از عطر گل سرشار می کنند. (گُل بخندد بر سر گل بوته ها یعنی بوته های گل چون گل های جوان در می آوردند انگار این گل ها روی بوته ها در حال لبخند زدن هستند). پرستوها باز هم با نغمه خوانی به سمت باغ می آیند و در آنجا خانه و کاشانه می سازند. (اشاره به کوچ بهاره پرستوها که در بهار به ایران می آیند.)

پاسخ دیگر:

با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند. دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های درختان را کوتاه می کرد.

فصل پاییز و زمستان به اتمام می رسد و فصل بهار از راه می رسد. گیاهان سر از خاک مرده، بیرون آورده و چشمه ها مملو از آب می شود. برگ های سبز درخت نارون در آمده و درختان سبز می شوند. گل ها شکوفه کرده و بوی خوش فضای باغ را پر می کند و پرندگان از جمله پرستو با صدای خوش به پرواز در آمده و بر روی شاخه های درختان، لانه می سازند.

جواب سوالات هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها صفحه 16 درس دوم نگارش پنجم

1) از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید. (به عهده ی دانش آموز است)

2) جاهای خالی را با نشانه های ( ، : . ! ؟ « » ) پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت (:) («) ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی ! مرا خوب نگاه کن (.) ببین چقدر کوچکم (.) من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری (.) همه ی تن من پر و بال است (،) با استخوان های ریز (.) من حتّی یک لقمه ی کوچک هم برای تو نمی شوم (.) چرا میخواهی مرا بخوری (؟) (»)

3) در هر گروه، ‌یک واژه با بقیه خدا فرق دارد. دور آن را خط بکشید.

پاسخ: در جدول زیر کلمه ای که فرق دارد را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

خداپروازبهارطبیعتدانشمند
انجمپروانهبستانکردارمطالعه
نهاربالکهن کوهستانپرسش
باعثجذب بلبلآبجست و جو
لیلآسمانلاله زارناروننازک

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس چهاردهم نگارش پنجم ابتدایی

توجه: شما دانش آموزان پایه پنجم دبستان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب های کتاب نگارش فارسی پنجم ابتدایی دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب سوالات صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم دبستان را به صورت کامل بررسی کردیم ، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

152 دیدگاه

 1. bts گفت:

  ممنون خوب بود🌈

 2. سمیرا مجددی گفت:

  خیلی خیلی عالی بود من ازش یک عالمه مفهوم پیدا کردم ممنون 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😍😍😍😍😎😍😎😍😎😍😍😍😍😎😎😋

 3. سمیرا مجددی گفت:

  خیلی خیلی عالی بود من ازش یک عالمه مفهوم پیدا کردم ممنون

 4. رها قدیری گفت:

  منم موافقم خیلی خوب بود
  🙂❤

 5. BTS گفت:

  خيلي ممنونم عالي بود تشكر ميكنم از شما ها خيلي خيلي ممممممممممممنون

  1. امیر محمد صفری گفت:

   خیلی عالی

 6. ناشناس گفت:

  خوبه درس بلد نباشی جواب میده🤝🏻🙂😂

 7. ناشناس گفت:

  خیلی خوب بود😀

  1. سمیرا مجددی گفت:

   خیلی خیلی عالی بود من ازش یک عالمه مفهوم پیدا کردم ممنون 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 8. نازنین😐🖐 گفت:

  واقعا عالی بود من همشونو نوشتممم

  1. محمد گفت:

   درسته خیلی عالی بود

 9. نازنین😐🖐 گفت:

  واقعا عالی بود من همشونو نوشتممم

  1. سلطان فقط پرسپولیس گفت:

   بله عالیست

   1. پارمین گفت:

    خیلی عالی است لطفا بازم بذارید من همیشه میام تو این سایت خیلی عالیه عزیزم ممنون

  2. سلطان فقط پرسپولیس گفت:

   بله واقعا

 10. جنی گفت:

  ۰۰۰۰۰۰۰ عالی۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 11. ناشناس گفت:

  عالی مرسی واقعا❤

  1. ناشناس گفت:

   واقن عالی💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎

 12. ؟؟؟ گفت:

  بال دوم باید از درس می بود

  1. امیر علی گفت:

   خیلی خوب است

  2. ناشناس گفت:

   اسم منم توحیده آنجا هم توحید نوشته

   1. ناشناس گفت:

    عالییییی

  3. benita Khosravi گفت:

   خیلی عالی هستین دمتون گرم💖🤍

   1. اتنا گفت:

    خیلی عا لییی

   2. ناشناس گفت:

    علی بود 😝😝😝😝😝

  4. غزل گفت:

   عالیست 💫💫💫💫💫

 13. زهره محمدی گفت:

  عالیه واقعأ عالی

 14. مرتضی گفت:

  خوب دیگه راحت شدم

  1. زهره نهمتی گفت:

   خوب

   1. پریسا گفت:

    خیلی عالی بوددددددد🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

   2. تینا گفت:

    عالی👌👌

   3. امیرحسین گفت:

    خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *