ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب سوالات درس دوم نگارش پنجم صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶

پاسخ و حل پرسش های تمرین های صفحه 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 درس 2 دوم کتاب نگارش فارسی کلاس پنجم دبستان

جواب سوالات صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم ابتدایی ؛ پاسخ و جواب سوال های تمرینات املا و دانش زبانی صفحه 12 و 13 ، درک متن صفحه 13 و 14 ، نگارش صفحه 15 و هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها درس 2 دوم فضل خدا کتاب نگارش فارسی کلاس پنجم دبستان را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب صفحه ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ درس اول نگارش پنجم

پاسخ سوال های صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم
پاسخ سوال های صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم

پاسخ املا و دانش زبانی صفحه 12 و 13 درس دوم نگارش پنجم

1) کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

پاسخ: ف.ض.ل : فضل | تو.ح.ید : توحید | تا.ث.یر : تاثیر | ز.م.زه : زمزمه

2) ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

پاسخ: ن : نرگس / پیشانی
ج : جعبه / مجسمه
م : مکتب خانه / خاموش

3) در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید. نمونه: شمار، هزار، نهار

پاسخ: لاله زار ، نوبهار ، شاخسار / بحر ، برّ ، ابر ، لیل

جواب سوالات درک متن صفحه ۱۳ و ۱۴ درس دوم نگارش کلاس پنجم

با توجه به متن حکایت «درخت گردکان»، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت. (2)

ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد. (4)

پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخت به این بزرگی آفریده است». (3)

مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک جا لیز خربزه رسید. (1)

بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست. (5)

کتاب خوانی: یک کتاب داستان انتخاب کنید آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب بنویسید.

نام داستان: مرغ و روباه
شخصیت ها: مرغ، روباه، کبوتر
زمان: یک روزی در یک مزرعه (در گذشته)
مکان: مزرعه، خانه
رویدادها: مرغ در مزرعه، شکار مرغ توسط روباه، پرت کردن حواس روباه توسط کبوتر، فرار کردن مرغ و انداختن سنگ در گونی، آمدن روباه به خانه انداختن سنگ در آب جوش

داستان: مرغی در مزرعه ای زندگی میکرد که به خاطر پر های قرمزش او را پر قرمزی صدا می کردند. روزی روباهی او را دید و تصمیم به شکار او گرفت. روباه به خانه رفت و از همسرش خواست آب جوشی حاظر کند تا او مرغ را بیاورد. روباه دوباره به مزرعه رفت و مرغ را گرفت و در گونی انداخت. دوست مرغ که کبوتری کوچک بود، با دیدن دوستش به سراغ روباه رفت و او را سرگرم خود کرد. روباه با دیدن کبوتر تصمیم گرفت که او را هم شکار کند. با دور شدن روباه از گونی، مرغ از گونی بیرون پرید و سنگی در گونی انداخت. کبوتر با دیدن آزادی مرغ، پر زد و به روی درخت رفت و روباه با ناامیدی گونی خود را که گمان میکرد مرغ در آن است برداشت و به خانه رفت. روباه با رسیدن به خانه گونی را در آب جوش خالی کرد و تکه سنگ در آب جوش افتاد و با پاشیدن آب، روباه به کل سوخت.

جواب نگارش صفحه ۱۵ درس دوم نگارش پنجم ابتدایی

شعر رقص باد خنده ی گل را به صورت داستان بنویسید.

پاسخ: باد سردی از صحرا عبور کرد و به سبزه رانی رسید که در تابستان سرسبز و زیبا بودند. با وزیدن باد فصل پاییز شروع شد و سبزه زاران سرسبز و زیبا کم کم به رنگ زرد متمایل شدند و درخت نارون هم رنگ پاییزی گرفت و رنگارنگ شد. (مانند درختان دیگر که در اوایل پاییز به رنگ های نارنجی و زرد در می آیند و کم کم برگ هایشان خشک می شود).

برای همین درخت نارون شاداب و زیبا هم زرد شد. با وزش باد برگ های خشک شده ی درختان و گل ها به زمین می ریختند و رشته های درخت بید از یکدیگر جدا می شدند. (منظور درخت بید مجنون است که برگ های آن به صورت رشته یا ریسه مانند از درخت آویزان می شوند). کم کم چشمه هم خشک و بی آب شد و منظره ی باغ و بستان جوری شد که انگار همگی به خواب رفته اند. (منظور خواب زمستانی درختها و … است).

کشاورز بذرها (دانه های گیاهان) را در خاک کاشت و شاخه های پیج در پیج درخت انگور را هم هرس کرد. (اشاره به این مفهوم دارد که در پاییز باید دانه ها را کاشت تا در بهار و تابستان بتوان آنها را برداشت کرد. همچنین برگ درختان و … در فصل پاییز و گاهی در زمستان هرس می کنند تا در بهار شاخ و برگ جدید در بیاورند). فصل پاییز و زمستان که تمام شود، مجددا بهار می رسد و از زمینی که در پاییز و زمستان سرد بود و به خواب رفته و خشک شده بود، گیاهان دوباره می رویند و چشمه هم دوباره پر آب شده و به راه می افتد.

درخت نارون هم برگ های تازه در می آورد و شاخه های بزرگ قدیمی دوباره سبز می شوند. بوته های گل دوباره با درآوردن گل های جدید باغ را از عطر گل سرشار می کنند. (گُل بخندد بر سر گل بوته ها یعنی بوته های گل چون گل های جوان در می آوردند انگار این گل ها روی بوته ها در حال لبخند زدن هستند). پرستوها باز هم با نغمه خوانی به سمت باغ می آیند و در آنجا خانه و کاشانه می سازند. (اشاره به کوچ بهاره پرستوها که در بهار به ایران می آیند.)

پاسخ دیگر:

با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند. دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های درختان را کوتاه می کرد.

فصل پاییز و زمستان به اتمام می رسد و فصل بهار از راه می رسد. گیاهان سر از خاک مرده، بیرون آورده و چشمه ها مملو از آب می شود. برگ های سبز درخت نارون در آمده و درختان سبز می شوند. گل ها شکوفه کرده و بوی خوش فضای باغ را پر می کند و پرندگان از جمله پرستو با صدای خوش به پرواز در آمده و بر روی شاخه های درختان، لانه می سازند.

جواب سوالات هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها صفحه 16 درس دوم نگارش پنجم

1) از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید. (به عهده ی دانش آموز است)

2) جاهای خالی را با نشانه های ( ، : . ! ؟ « » ) پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت (:) («) ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی ! مرا خوب نگاه کن (.) ببین چقدر کوچکم (.) من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری (.) همه ی تن من پر و بال است (،) با استخوان های ریز (.) من حتّی یک لقمه ی کوچک هم برای تو نمی شوم (.) چرا میخواهی مرا بخوری (؟) (»)

3) در هر گروه، ‌یک واژه با بقیه خدا فرق دارد. دور آن را خط بکشید.

پاسخ: در جدول زیر کلمه ای که فرق دارد را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

خداپروازبهارطبیعتدانشمند
انجمپروانهبستانکردارمطالعه
نهاربالکهن کوهستانپرسش
باعثجذب بلبلآبجست و جو
لیلآسمانلاله زارناروننازک

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس چهاردهم نگارش پنجم ابتدایی

توجه: شما دانش آموزان پایه پنجم دبستان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب های کتاب نگارش فارسی پنجم ابتدایی دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب سوالات صفحه ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ درس دوم نگارش پنجم دبستان را به صورت کامل بررسی کردیم ، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫98 دیدگاه ها

 1. به تو چه گفت:

  مال من چند روز باز نمیکنه چرااااا😐😣😦

 2. بدون نام گفت:

  عالی بود

 3. ناشناس گفت:

  عالی
  بود

 4. تینا مقدم گفت:

  عالیییییییییییییی حرفیییی ندارررررره ♥❤🥰😍😘😘😘😘😘ممنون خیلی لذت بردیم به این جواب هااا عالییی 🙏🌹💋💞💖💜

 5. یوکچه گفت:

  ممنون خیلی خوبه♥♥

 6. پرنیا گفت:

  من خیلی وقت نوشتم خیلی راحتههههه😌😁😁

 7. خانم گفت:

  بسیار عالی

 8. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود متشکرم😊😍🌹💖🎈📱🙏☺☺

 9. ناشناس گفت:

  عالی ممنون از لطفتون ولی جواب هارا خلاصه بنویسید

  1. زهرا خدماتی گفت:

   خیلی علی و خوب ممنون از ساخته شدا گان

  2. ناشناس گفت:

   سلام این ماگرتا خیلی به درد من میخوره ممنونم از سازندش 🥰🥰🥰

 10. در حال جر دادن گفت:

  خیلی عالی

 11. maryam گفت:

  عالللللللللللللللللییییییئیییئییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود💙💙💙💚💚💚💚💚💜💛💓💕💕💖💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 12. محیا گفت:

  ممنون درست بود عالییی

 13. ریحانه استقلالی گفت:

  عالییییییییییی

 14. ساینا گفت:

  ممنون کارش حرف نداره🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  1. رقیه گفت:

   🥰😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘خیلی قشنگ

 15. ناشناس گفت:

  عالی بود
  مرسیییی 💜💜💜💜💙💙💙💙💙🧡🧡🧡🧡💛💛💛💚💚💚💚❤❤❤❤❤💓💓💓💞

  1. PARINAZ گفت:

   عالی بود خیلی بهم کمک کرد🤩🤩🤩

 16. سارا 😍💗💕 گفت:

  عاللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی💙💜💙💚💛❤❤💛💙💜💜💙💛❤💛🖤🖤💚💙💛💛💙💜💜💙💚❤❤💜🖤💚🖤💜💚💛❤❤💙💜💜💛❤❤💚💙💜💛💛❤❤💛💚💙💜💜💛💛❤❤💚💚💙💙💜💛❤💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖

  1. سارینا گفت:

   عالییی بود 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖👍

  2. ساینا گفت:

   عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبود♥️🧡🤎💚💛💜💙🖤💖💝💙💜💜💚🤎🧡💙🧡🕳❤💜💛💔🧡💗❣💛💟🧡🖤💛❣💓💔💗❣🧡💗❣💟💛❣💓💝💓💔💓💟💓💘💓💝💗💌💓💟💓💜💚❣💛💟💚❣💓🖤💗💟💛💙💛🤎🧡💟💛💔🧡💘💛💔💛💟💛❣💛❣💓💓

   1. ریحانه گفت:

    اره عالیه
    درست گفتی💛💛💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💓💓💓💓💓💗💗💗💗💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💌💌💌💌💌💌❣❣❣❣❣❣❣💟💟💟💟💟

   2. ریحانه گفت:

    اره عالیه
    درست گفتی💛💛💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💓💓💓💓💓💗💗💗💗💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💌💌💌💌💌💌❣❣❣❣❣❣❣💟💟💟💟💟

   3. آنایار گفت:

    خوب بود من فقط برای اینکه ببینم جواب درست بود یانه نگاه کردم و خودم اینارو بلدم ولی به نظرم خیلی خوببب بود جواب هارو سری سری می‌نوشتم😅😁❤️

  3. مهسا گفت:

   عالی بود عالیه

 17. سارا گفت:

  عالللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی❤❤💛💙💜💚💙💛💚❤💛💛💜💜⬛💚⚪💚💛💜💙💛❤❤💚💜💛💙❤💙❤💜💛❤💙❤💙💛💛💛❤💚💙💜💜💚💛❤💛💙💛❤❤💛💛💙💙💚💛❤❤💚💙💜💚💛💛💙💙💛💛💛❤💛💙💙💜💛❤❤💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  1. یگانه سلمانی گفت:

   عالی خیلی خوبه جواب هاش درسته درست 😘😘😘😘😘😜😜😜😘😜😜😜😘😘😘😜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  2. ممد سروره💣💣 گفت:

   عالی

 18. علی محمّد جلالی دارغلو گفت:

  هاووو؟

  1. آریانا گفت:

   بردسکن

  1. علی محمّد جلالی دارغلو گفت:

   ننویس

 19. علی محمّد جلالی گفت:

  سلام زنجیبران

 20. علی محمّد جلالی گفت:

  اوها

  1. متین مجاوری گفت:

   ریاضی صفحه 14و15

 21. علی محمّد جلالی گفت:

  سلام دوستان عزیز

 22. asrinboxing KURD گفت:

  خیلی عالی بود ممنونم ازتون 💙

  1. علی محمّد جلالی دارغلو گفت:

   عالی

  2. عبدالهی گفت:

   ممنون

 23. سارینا گفت:

  عالی هست خیلی خیلی ممنون

 24. رزلا گفت:

  واقعا عالیییییییی😍من که از سایت تون خیلی خوشم اوم

  1. علی محمّد جلالی دارغلو گفت:

   رامین عابدی

 25. رزلا گفت:

  واقعا عالیییییییی😍من که از سایت تون خیلی خوشم اوم

  1. ناشناس گفت:

   واقعا حرف ندارد

   1. ساینا گفت:

    اره واقعا حرف نداره

 26. ناشناس گفت:

  بسیار عالی ..پیروز و سر بلند باشید 💙

 27. بی اعصاب گفت:

  خدایی مرسی عالیییی

 28. حدیث گفت:

  خیلی خوبه

  1. ناشناس گفت:

   عالی بودی محشر بودی

 29. ناشنانس گفت:

  گوگل عالیه من دوستش دارم برای خواهر کوچکه گرفتم حاظر با این ظ نیست که با اینه ضه

 30. شبنم مادر پدرام گفت:

  سلام..
  عالییییی هستید…
  چقدر زحمت کشیدید….اینهمه مطلب را تهیه و بارگزاری کردید…خیلی به خانواده ها کمک کردید.
  بازم ممنونمممم

 31. پرنیا گفت:

  عاااالی

  1. فاطمه اکبرپور گفت:

   واقعا عالی بود ممنونم

 32. ناشناس گفت:

  یکی اینجا اسم را نوشته نویسنده مگر او کل سوال جواب ها را نوشته؟

  1. ممد گفت:

   دمت گرم مردی داداش خودم بیست سالمه ولی برا داداشم اوردم سایتو خوشش اومد مشتیی مثل خودم

 33. ناشناس گفت:

  عالییییی

 34. ناشناس گفت:

  واقعاً عالییییییی
  خیلی ممنون
  من همیشه از سایت بسیار خوبتون کمک می گیرم

  1. منا فیوضی گفت:

   خیلی عالیه 👍👍👍👍👌👌👌

 35. الینا گفت:

  عالیییییییی بوددددد😊😊😊😊

  1. مهدی ترابی گفت:

   من عاشقتم

  2. امیر گفت:

   عالییییییییییی

 36. ناشناس گفت:

  ممنونم واقعا عالی بود

 37. ناشناس گفت:

  واقعا عالیه

 38. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنون

  1. ناشناس گفت:

   آره خيلي خوب بود

   1. سارا گفت:

    ممنون عزیز

 39. ناشناس گفت:

  عالی بود خیلی بهم کمک کرد👏👏👏👏

 40. ناشناس گفت:

  خیلی ممنون من همیشه از سایت شما کمک میگیرم
  عالیهههههههه

  1. ابوالفضل تنانی گفت:

   تهران شهرقدس

 41. ناشناس گفت:

  عالیه👌👌
  خیلی ممنون

 42. ناشناس گفت:

  خیلی عالیه

  1. 10 گفت:

   چرا درس های دیگه ای رو نمیزارین مثل ریاضی، علوم

   1. موسوی پوران گفت:

    پاسخ تمامی درس ها در سایت موجود است
    کافیه از قسمت جست و جو نام درس را جست و جو کنید و دقت بیشتری به خرج دهید.

   2. ناشناس گفت:

    ریاضی که هست

    1. ناشناس گفت:

     سحر میرک

  1. ناشناس گفت:

   یکی اینجا اسم را نوشته نویسنده مگر او کل سوال جواب ها را نوشته؟

   1. ناشناس گفت:

    عالییییییی

   2. بیتا رحمتی گفت:

    چی

    1. شبنم گفت:

     عالی بود مرسی 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.