ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم

معنی لغات ، واژگان و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو فارسی چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم دبستان ؛ برای آشنایی با معنی لغات ، کلمه های هم خانواده و کلمات مخالف و متضاد درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو کتاب فارسی کلاس چهارم ابتدایی ، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی شعر خبر داغ فارسی چهارم ابتدایی
و
معنی کلمات درس اول آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

معنی لغات درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم
معنی لغات درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم

معنی لغات و کلمه های جدید درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم

در این بخش با معنی واژگان و لغت های مهم و جدید درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید.

جامه : لباس
آسودگی: آرامش
عهده: مسئولیت، وظیفه
کوچ: مهاجرت، از جایی به جای دیگر رفتن
پی در پی: پشت سر هم، پیوسته
ناچار: مجبور، ناگزیر

دشواری: سختی
پیمودن: طی کردن، پشت سر گذاشتن
جنب و جوش: تلاش و فعالیت بسیار
معتدل: آب و هوای نه گرم نه سرد
منتظر: چشم به راه

اوایل: آغاز
دلنشین: جذاب، زیبا و قشنگ
لطیف: ملایم، نرم
بیایند: پیدا کنند
برمی خیزیم: بلند می شویم
شگفتی: تعجب

پیشین: گذشته
باز می یابد: دوباره پیدا می کند
نهاده است: قرار داده است
نشان: علامت، نشانه
سپری شدن: گذشتن

کمیاب: آنچه کم است، چیزی که دسترسی به آن راحت نیست
نیرومند: قوی، دارای زور و قدرت
راه یابی: پیدا کردن مسیر
باعث: علت، سبب
بی پروا: نترس، شجاع، بی باک

هیجان: شور و شوق
راه و رسم: روش
عهده: مسئولیت
اعتراض کرد: ایراد گرفت
لازم: واجب

شگفت زده: متعجب
اصلا: ابدا، به هیچ وجه
به خاطر: برای
اوقات: زمان ها، وقت ها
برخاست: بلند شد
می ربایند: می دزدند، با سرعت می گیرند

همتا: مانند، شبیه
جفت: زوج ، دوتا
التماس کنان: اصرار کنان
طفل: کودک، بچه
فرصت: زمان
قوی پیکر: نیرومند

کلمات سخت و دارای ارزش املایی درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی پایه چهارم

اوایل – لطیف – جامه – شکوفه – گذشته – آسیب – عهده – می گذراند – می خوابد – حشرات – راه و رسم – آغاز – معتدل – جمع – مشغول – عده ای – بر می خیزیم – معلوم – طولانی – خطرهایی – تغییرات – حمله – عقاب – قرقی – بازگشت – پرستوها – اشتباه – نهاده است – بیاموزند – گفت و گوی مهم – طفلکی – به خاطر – البته – فرصت – اعتراض – اصلا – التماس – غرور – خود پسند – خرطوم – برخاست – اوقات تلخی

کلمات و لغت های هم خانواده درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی کلاس چهارم

در این بخش با لغات و کلمه های هم خانواده درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید.

لطيف: لطف، لطافت
معلوم: عالم، علم، معلم
طولانی: طول، طويل
تعجب: عجیب، عجب
اعتراض: معترض

غرور: مغرور
تعهد: عهد، عهده
جمع: جامع، مجموع، جماعت
سفر: مسافر، مسافرت
ضعیف: ضعف، مستضعف
موقع: موقعیت، مواقع

اوقات: وقت
معتدل: اعتدال، عدل
مشغول: شغل، شاغل
خراب: تخریب، مخرب، خرابه
عشق: عاشق، معشوق
لرز : لرزش

واژگان و کلمه های مخالف و متضاد درس دوم کوچ پرستوها و در جست و جو فارسی چهارم

در این بخش با کلمات و لغت های مخالف و متضاد درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید.

اوایل ≠ اواخر
دور ≠ نزدیک
دراز ≠ کوتاه
جوان ≠ پیر
آغاز ≠ پایان

کمیاب ≠ زیاد
طولانی ≠ کوتاه
دانا ≠ نادان
دشواری ≠ راحتی، آسانی
قوی ≠ ضعیف

غمگین ≠ خوشحال
سوال ≠ پاسخ، جواب
دوست ≠ دشمن
بالا ≠ پایین
آهسته ≠ سریع، تند

همچنین بخوانید: جواب سوال های درک مطلب صفحه ۱۳ و ۱۴ درس اول فارسی چهارم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی چهارم دبستان ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود سرچ (جستجو) کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و هم خانواده و مخالف درس دوم کوچ پرستوها و بخوان و بیندیش در جست و جو کتاب فارسی کلاس چهارم دبستان ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !