ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب نگارش صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ کلاس دوم درس نهم

گام به گام نگارش درس 9 کلاس دوم ابتدایی : پاسخ سوالات صفحه 59 - 60 - 61 - 62 و 63 نگارش درس زیارت

پاسخ تمرینات نگارش درس ۹ کلاس دوم ابتدایی که شامل سوالات نگارش صفحه ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ ، ۶۲ و ۶۳ درس «زیارت» می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز کوشا آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷ و ۵۸ نگارش کلاس دوم

جواب نگارش صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ کلاس دوم درس نهم

جواب نگارش صفحه ۵۹ کلاس دوم درس ۹

۱- چهار سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

زینب داخل حرم ایستاده بود، چلچراغ های بزرگ، همه جا را نور باران کرده بودند. بوی گلاب می آمد. همه دعا می خواندند. زینب هم داشت زیر لب دعا می کرد که مادرش با مهربانی دست بر شانه اش گذاشت و گفت :«قبول شد! بیا برویم و کبوترهای حرم را تماشا کنیم.» آن وقت دست او را گرفت و آن دو با هم از میان جمعیت بیرون رفتند.

۲- مرتب کن.

الف) سخن – آدم – دعا – با خدا – می گوید – در – موقع.
آدم در موقع دعا با خدا سخن می گوید.

ب) است – مرد – پدربزرگ – مهربانی.
پدربزرگ مرد مهربانی است.

پ) دارد – آدم های – خدا – راست گو – را – دوست.
خدا آدم های راست گو را دوست دارد.

۳- به هر کلمه، «خانه» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

کتاب : کتاب خانه
معنی : جایی که در آن کتاب می خوانند.

گل : گل خانه
معنی :‌ جایی که در آن گل می کارند و نگه داری می کنند تا رشد کند.

دارو : داروخانه
معنی : جایی که در آن دارو می فروشند.

۴- درباره تصویر زیر دو سطر بنویس.

پاسخ سوالات نگارش درس نهم کلاس دوم دبستان

امین وقتی که از حرم بیرون آمد، کبوترها را دید که دانه ندارند. او به مغازه رفت و برای کبوترها دانه خرید، چون امین کبوترهای حرم را خیلی دوست دارد.

جواب سوالات صفحه ۶۰ نگارش درس نهم کلاس دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.

زینب ده ها کبوتر را دید که گوشه‌ی صحن جمع شده بودند و دانه بر می چیدند. او از زیر چادرش، مقداری گندم بیرون آورد و گفت: «مادر، دوست دارم هر وقت به مشهد می آیم، به کبوترهای امام رضا (ع) دانه بدهم. این گندم ها را مادربزرگ برایم خریده است.» بعد دانه ها را به آرامی بر زمین پاشید.

۲- نام شش چیز را که در خانه‌ی خود دیده ای، بنویس و آن ها را در دو دسته طبقه بندی کن.

الف) وسایل چوبی : مبل، میز، تخت، میز ناهارخوری، میز تحریر.

ب) وسایل آشپزخانه : یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، گاز.

۳- جمله ها را مانند مثال، کامل کن.

مثال : این انار ترش است. ↔ انار ترش

این سب …تازه… است. ↔ سیب تازه

آن دفتر نو است. ↔ …دفتر نو

آن مرد …خوش اخلاق… است. ↔ مرد خوش اخلاق

آن …گرگ… درنده است ↔ گرگ …درنده

این …کیک… خوش مزه است ↔ …کیک خوش مزه

همچنین بخوانید : جواب نگارش درس هفتم کلاس دوم

۴- آن چه را دوست داری از خدای مهربان بخواهی، در دو جمله بنویس.

خدای مهربان از تو می خواهم همه انسان ها سالم و خوب باشند، همه بچه ها در کنار پدر و مادرشان شاد و موفق باشند و به توانند به پیشرفت های زیادی دست پیدا کنند.

حل سوال های صفحه ۶۱ نگارش درس زیارت کلاس دوم دبستان

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خط زیبا بنویس.

کبوترها دسته دسته به زینب نزدیک شدند. زینب می خواست از خوش حالی بال دربیاورد. چیزی نگذشت که صدای اذان از گل دسته ها بلند شد. مادر گفت: «زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است نمازمان را اول وقت بخوانیم.»

زینب نماز خواندن با چادر سفید گل دار، در کنار مادر، آن هم در حرم امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی کند.»

۲- با توجه به جدول، کلمه ها را از درس پیدا کن و بنویس.

بی نقطهیک نقطهدو نقطهسه نقطه
حرم – همه – کرده – اول
آورد – دارم – امام – مادر
می آمد – دعا – ده ها
آرامی – صدای – گل
داخل – بود – جا – نور
بوی – گلاب – لب – آن
جمع – دانه – گندم – رضا
بدهم – بعد – بال – وضو
بزرگ – باران – بودند – زیر – نماز
مهربانی – دست – دید – مقداری
دوست – می آیم – است – دسته
اذان – بلند – جان – مغرب – خانه
نور باران – می خواندند – مادرش
گفت قبول – برویم – کبوتر – کنیم
گرفت – میان – گوشه ای – شده
مشهد – این – برایم – خریده
می خواست – بیاورد – بهتر – وضوخانه
نمازمان – خواندند

۳- مانند نمونه کامل کن.

من کتاب می خوانم.
تو کتاب می خوانی.
او کتاب می خواند.
ما کتاب می خوانیم.
شما کتاب می خوانید.
آن ها کتاب می خوانند.

۴- امروز چه کسانی را دیده ای؟ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

امروز صبح که از خواب بیدار شدم پدر و مادر عزیزم را دیدم، من آن ها را خیلی دوست دارم چون برای من خیلی زحمت می کشند. امروز در مدرسه معلم، ناظم و هم کلاسی هایم را دیدم. من آن ها را هم دوست دارم چون به من کمک می کنند تا درس هایم را خوب بخوانم و انسان با سوادی بشوم.

جواب صفحه ۶۲ نگارش کلاس دوم درس نهم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خط خوش بنویس.

چیزی نگذشت که صدای اذان از گل دسته ها بلند شد. مادر گفت :«زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است به وضوخانه برویم، وضو بگیریم و نمازمان را اول وقت بخوانیم». زینب نماز خواندن در حرم امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی کند.

۲- ده کلمه از درس پیدا کن که چهار حرف داشته باشد. مانند : اذان

زینب، داخل، بزرگ، گلاب، شانه، قبول، میان، گوشه، چادر، گندم، دانه، آورد، مادر، دوست، مشهد، زمین، دسته، حالی، چیزی، صدای، بلند، مغرب، بهتر، هرگز.

۳- خانه های خالی را پر کن.

مندیروزعلی رادر مدرسهدیدم
توامروزحسین رادر خیاباندیدی
اوصبحسعید رادر خانهدید
ماظهرعباس رادر کتاب خانهدیدیم
شماساعت دهمحمد رادر راهرودیدید
ایشان (آن ها)وسط زنگسهراب رادر دفتر مدرسهدیدند

۴- با استفاده از شش کلمه‌ی زیر، سه جمله بنویس.

درخت – هوا – ریشه – ابری – باران – شکوفه.

امروز هوا ابری بود. باران زیبایی بارید و شکوفه ها را خیس کرد. ریشه‌ی درخت ها که خشک بودند، سیراب شدند.

پاسخ نگارش صفحه ۶۳ درس ۹ کلاس دوم ابتدایی

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

خدایا! می دانم که همیشه و همه جا با من هستی.

۲- داستان زیر را کامل کن.

یکی بود یکی نبود. سال ها پیش در باغی بزرگ پرندگان بسیاری زندگی می کردند. در این باغ کلاغ کوچکی هم بود که آرزو داشت پرهای زیبایی داشته باشد. او می خواست زیباترین پرنده‌ی دنیا باشد. یک روز که کلاغ در باغ پرواز می کرد، دید چند پر رنگی روی زمین افتاده است، آن ها را برداشت و در بین پرهای خودش چسباند. کلاغ کوچولو خیلی خوش حال بود، عکس خودش را در آب دید که چقدر زیبا شده است.

مطلب مشابه : جواب نگارش درس هفتم کلاس دوم

برای همین می خواست پیش دوستانش برود و پرهای جدیدش را نشان بدهد. اما وقتی بال زد دید نمی تواند پرواز کند. جغد دانا که او را می دید گفت :«کلاغ کوچولو غصه نخور، تو با این پرها نمی توانی پرواز کنی و تو با پرهای خودت زیباتر هستی، چون خداوند آن ها را به تو داده است».

✅ در این نوشته نگارش درس نهم کلاس دوم دبستان و سوالات صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ درس زیارت را بررسی کردیم، جهت مشاهده پاسخ سایر صفحات شماره آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل سرچ کنید و یا از قسمت دیدگاه همین مطلب با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

38 دیدگاه

 1. محا گفت:

  عالییییییییییییییییییه

 2. علی رضا گفت:

  خیلی خیلی خوب بود

 3. ناشناس گفت:

  خیلی خیلی خوب بود

 4. فاطمه گفت:

  خیلی عالی بود دست سازندش درد نکنه

 5. ناشناس گفت:

  مرسی واقعن عالی بود همه ی درس هامو تموم کردم و خیلی هم رازی بودم

 6. النا گفت:

  مرسی خیلی خوب بود🌹

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خوبه من خیلی دوست داشتم

   1. ویانا گفت:

    خیلی عالی بود ممنونم

  2. المیرا حبیب الهی گفت:

   مرسی واقعن عالی بود همه ی درس هامو تموم کردم و خیلی هم رازی بودم

 7. J.M گفت:

  کامل ، عالی ، آموزنده ،

  1. ناشناس گفت:

   خیلی عالی🌹🌹🌹🌹🌹

   1. ناشناس گفت:

    عالی بود مرسی

 8. میلاد گفت:

  سلام واقعا عالی بود

 9. نازنین گفت:

  خیلی ممنون عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   خیلی عالی بود

 10. 🌹 گفت:

  خیلی عالیه واقعا عااااااااااااللللللللللیییییییییهههههه
  من خوشم اومد
  خیلی خوبه

 11. ثنا گفت:

  خیلی عالی .

  1. رقیه غفاری گفت:

   خیلی عالی ممنون

 12. Kink گفت:

  عالی خیلی عالی

 13. زهرا خاتمی گفت:

  عالی هست فقط صفحه ی۱۰۱
  را ندارد بچه‌ی من کلاس دومی هست

  1. زهرا گفت:

   ممنون از راهنمایی شما خیلی خوب بود

 14. نفیسه گفت:

  سلام دوستان با حروف بهم ریخته ک م ی ت ی میتونین اسم غذا بگین 🙏

  1. ییلدیز کاردی اوغلو گفت:

   نه نمیتوانیم

   1. زهرا گفت:

    من نمی توانم پاسخ بدهم

  2. ماهان گفت:

   میشه یتیمک،یه غذای شیرازی هس

 15. ناشناس گفت:

  سلام داستان ص 63 یکم زیاد بود بر اساس جای کتاب بنویسید

 16. جوان گفت:

  هاهاهاهاهاهاها ولی کمک کرد

 17. نهال گفت:

  من ک به دردم خورد🙄

 18. مائده گفت:

  یکم اشتباه نوشته اولش «زینب داخل حرم ایستاده بود چلچراغ های بزرگ همه جا نورباران کرده بودند»
  نه اینکه« زینب داخل حرم ایستاده بود و آیینه کاری های روی دیوار را نگاه میکرد»
  کلا اشتباه نوشته برید تو کتابتونو نگاه کنید می فهمید

  1. ناشناس گفت:

   سلام بله شما درست می گین ولی دست سازندش درد نکنه

   1. روشنا گفت:

    نام و نام خانوادگی: روشنا نوروزی 🙋 با سلام من روشنا هستم ممنونم که سوال هایی که بلد نیستیم شما به ما کمک می کنید

    تشکر از همه سوالات🤗

  2. هلما گفت:

   عالیییییییییییییییییییییییی بوددددددددددددددددددد خیلیییییییییییییییییییی

 19. یاسمن گفت:

  خیلی عالی و کامله😌🤝🏻

 20. 💗💗💗💗💗💗 گفت:

  سلام

  من چند ساله از سایت ماگرتا استفاده

  میکنم.

  واقعا عالیههههههه فوق العاده هست

  دست سازندش درد نکنه

  1. نرگس گفت:

   عالی بود

 21. کیا نا لجم اورک گفت:

  ممنون واقعا عالی

  1. ناشناس گفت:

   من. که به. دردم خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *