ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ درس پانزدهم نگارش دوم ، نوروز

گام به گام و حل نگارش درس 15 کلاس دوم ابتدایی ، جواب صفحه 87 - 88 - 89 - 90 و 91 نگارش درس پانزدهم نوروز کلاس دوم

پاسخ نگارش درس 15 پانزدهم کلاس دوم، جواب نگارش درس نوروز شامل سوال های صفحه 87 – 88 – 89 – 90 و 91 می باشد که می توانید جواب آن ها را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

مطلب پیشنهادی : جواب نگارش درس ۱۴ پرچم کلاس دوم

جواب صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ درس پانزدهم ۱۵ نگارش دوم نوروز

جواب صفحه ۸۷ نگارش دوم ابتدایی

در صفحه 87 نگارش درس نوروز سوال های زیر مطرح شده است :

۱- شش سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

مردم جهان اولین روز سال جدید خود را جشن می گیرند. همه‌ی این جشن ها زیبا هستند. در کشور ما روز اول فروردین، نخستین روز سال نو است. این روز را «نوروز» می گویند. نوروز آغاز فصل سرسبزی و زیبایی های طبیعت است.

هزاران سال است که ما ایرانیان عید نوروز را را جشن می گیریم. مردم ما پیش از نوروز، خانه تکانی می کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می کنند و برای تحویل سال، سفره‌ی هفت سین می چینند. تحویل سال، لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد و سال نو شروع می شود.

در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت سین می نشینند و دعا می خوانند و از خداوند می خواهند که اخلاق آن ها را خوب و خوب تر کند.

۲- پنج ترکیب مانند نمونه از درس پیدا کن و بنویس.

مثال : مردم جهان – سال نو – نوروز ما.

عید نوروز
تحویل سال
آرامگاه شهیدان
سال کهنه
مردم میهن ما
جشن نیکوکاری

۳- کلمه های زیر را با «ان» جمع ببند. مانند : شنونده + ان = شنوندگان.

گرسنه : گرسنگان
دونده : دوندگان
گوسفند :‌ گوسفندان
درخت :‌ درختان
ستاره : ستارگان
پرنده : پرندگان

۴- اگر زبان پرندگان را بلد بودی، به آن ها چه می گفتی؟ در یک خط بنویس.

سلام پرنده کوچولو، وقتایی که سردت میشه چه کار می کنی و کجا میری؟ اگه حوصلت سر بره چه بازیایی می کنی؟ قشنگ ترین جایی که در روی زمین از آسمان دیده ای کجاست؟ آیا خوشحالی که یک پرنده ای؟

جواب صفحه ۸۸ نگارش دوم درس نوروز

در صفحه 88 نگارش درس پانزدهم کلاس دوم خواسته شده است که به سوال های زیر جواب دهید.

۱- چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

مردم ما پیش از نوروز، خانه تکانی می کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می کنند و برای تحویل سال، سفره‌ی هفت سین می چینند. تحویل سال، لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد و سال نو شروع می شود.

در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت سین می نشینند و دعا می خوانند و از خداوند می خواهند که اخلاق آن ها را خوب و خوب تر کند.

بیشتر مردم میهن ما در سفره‌ی هفت سین، قرآن، آینه، شمع های روشن و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با «س» شروع می شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند.

بعضی در سفره‌ی هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. هم چنین، ظرف آبی می گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کند.

در نوروز، مردم به دید و بازدید یکدیگر می روند. بزرگ تر ها به کوچک تر ها عیدی می دهند.

۲- کلمه هایی را که حرف «لـ – ل» دارند، در درس پیدا کن و از روی آن ها یک بار بنویس.

اولین – سال – فصل – تحویل – لحظه ای – اخلاق – گل – اول.

۳- با «کار» پنج کلمه‌ی جدید بساز و معنای هر کدام را بنویس.

نیکوکار : کسی که کار نیک می کند.
مددکار : کسی که به دیگران کمک می کند.
گلکار : کسی که در باغ ها گل می کارد.
درستکار : کسی که کار درست را انجام می دهد.
ستمکار : کسی که ظلم می کند.

۴- برای یک سفر تفریحی کوتاه، به چه وسایلی نیاز داری؟ نام آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

آب
پتو مسافرتی
چادر و چراغ قوه
حوله
خمیر دندان
دستمال کاغذی
زیرانداز
ظرف های غذا
غذا
کبریت، کوله پشتی
لباس ، لیوان
مسواک
نقشه

پاسخ صفحه ۸۹ درس ۱۵ نگارش دوم دبستان

سوال های صفحه 89 نگارش درس نوروز به صورت زیر است که می توانید از پاسخ های آورده شده کمک بگیرید.

۱- شش سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

بیشتر مردم میهن ما در سفره‌ی هفت سین، قرآن، آینه، شمع های روشن و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با «س» شروع می شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند.

بعضی در سفره‌ی هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. همچنین، ظرف آبی می گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کند.

در نوروز، مردم به دید و بازدید یکدیگر می روند. بزرگترها به کوچکتر ها عیدی می دهند.

در این روزها، مردم به جاهای زیارتی، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می روند.

جشن نوروز باعث شادابی ما می شود و ما را برای کار و کوشش و ساختن ایرانی آزاد و آباد، آماده تر می کند.

۲- به جای حرف وسط کلمه‌ی «مهر» هفت حرف اول حروف الفبا را بگذار و بنویس. سپس دور هر کلمه که معنای آن را نمی دانی، خط بکش.

مار – مبر – مپر – متر – مثر – مجر – مچر.

۳- مانند نمونه، کامل کن.

نمونه : تشنه + ان = تشنگان.

خفته + ان = خفتگان.
زنده + ان = زندگان.
ستاره + ان = ستارگان.
گرسنه + ان = گرسنگان.
بنده + ان = بندگان.
پرنده + ان = پرندگان.

۴- اگر قرار بود بجای هفت سین، هفت شین بر سفره می گذاشتی، چه چیزهایی را انتخاب می کردی؟

شیرینی – شکلات – شمع – شربت – شادونه – شیر – گل شقایق.

جواب صفحه ۹۰ نگارش کلاس دوم درس ۱۵

صفحه 90 درس 15 نگارش دوم بسیار مهم می باشد سعی کنید سوال های زیر را به خوبی یاد بگیرید.

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

به عهده شما، تمامی متن درس در سوال های قبل آورده شده است.

۲- با کلمه های زیر، جمله بساز.

جشن : فردا جشن تکلیف خواهرم است.

سفره : من کنار سفره غذا همیشه دعا می کنم.

۳- به جای کلمه‌ی داخل کمانک، کلمه‌ی هم معنای آن را قرار بده.

نوروز آغاز فصل (سرسبزی) باغ و دشت است. خرمی

مردم ما پیش از نوروز خانه ها را (پاکیزه) می کنند. تمیز

یکی از رسم های (زیبای) نوروز، دیدوبازدید است. قشنگ

۴- در محل زندگی شما مراسم نوروز چگونه برقرار می شود؟ در دو خط بنویس.

بعد از تحویل سال اول به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ می رویم و از آنها عیدی می گیریم و بعد به دیدار سایر بزرگترهای خانواده می رویم.

جواب صفحه ۹۱ درس نوروز نگارش دوم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خط زیبا بنویس.

در لحظه‌ی تحویل سال برای یکدیگر دعا کنیم.

۲- خاطرات روزهای هفته‌ی یک مداد را از زبان خودش، بنویس.

شنبه : من و دوستم که مداد قرمز می باشد امروز به پارک رفتیم.

یکشنبه : در مدرسه با پاک و تراش آشنا شدم و فهمیدم که کار آن ها چیست.

دوشنبه : یک مداد قهرمان را دیدم و خیلی تعجب کردم، اون همه چیز را سریع می نوشت.

سه شنبه : برای امتحان فردا که خانم مداد قرار بود از ما بگیره تمرین کردم.

چهارشنبه : من و مداد بنفش امروز در مدرسه بالاترین نمره را گرفتیم.

پنج شنبه : ما تکلیفهای زیادی داشتیم. من می نوشتم و مداد قرمز، علامتها را می گذاشت.

جمعه : امروز را استراحت کردم و بیشتر با سایر مدادها بازی کردم.

دانش آموز عزیز برای مشاهده جواب سایر درس های کتاب نگارش دوم کافیست در انتهای عبارتی که در گوگل جست و جو می کنید کلمه «ماگرتا» را اضافه کنید.

✅ جواب سوال های صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ از نگارش درس نوروز کلاس دوم را به صورت کامل بررسی کردیم، اگر سوال یا پیشنهادی در این رابطه دارید کافیست در قسمت نظرات برای ما آن را بنویسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

61 دیدگاه

 1. زهره گفت:

  خسته نباشید ،عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   سلام وخسته نباشید
   واقعا عالی بود

 2. مرصاد گفت:

  خیلی عالی🤩🤩🤩

 3. مرصادعطایی گفت:

  عالی🤩🤩🤩

 4. علیمرادی گفت:

  عالی بود ممنون

 5. حلما خوشحال گفت:

  خیلی عالی بود واقعا دوست داشتم ❤❤❤❤👌👌🤗

  1. ناشناس گفت:

   ممنون.
   خیلی عالی بود .
   امروز بدرد خود.
   👆👆👆👆👆👆

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *