فرهنگ و هنر

سوالات متن درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 10 دهم کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱۰ دهم سقوط رضاشاه کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پرسش های نمونه و فکر کنید درس ۱۰ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 10 دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس دهم تاریخ یازدهم :

۱) چرا در سال های بعد از جنگ جهانی اول سیاست انگلستان نسبت به آلمان تغییر کرد؟

پاسخ: زیرا انگلستان و فرانسه از جانب حکومت کمونیستی شوروی بیشتر احساس خطر می کردند بنابراین انگلیسی ها توسعه و تقویت آلمان نازی به رهبری هیتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند.

۲) رضاشاه در عهدنامه ی ۲۰ مه ۱۹۲۷ م. از کدام قسمت ایران چشم پوشی کرد و مورخان دلیل این اقدام رضا شاه را چه می دانند؟

پاسخ: از بحرین چشم پوشی کرد. برخی از مورخان معتقدند رضاخان به علت تعهداتی که شخصا به انگلستان داشت حق مالکیت بحرین را نادیده گرفت.

۳) جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟

پاسخ: با حمله برق آسای هیتلر به لهستان در شهریور ۱۳۱۸ / سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد. انگلستان و فرانسه و بعدا امریکا نیز به آلمان اعلان جنگ دادند.

۴) هدف دولت انگلستان از تشکیل پیمان سعدآباد چه بود و این پیمان میان چه کشورهایی منعقد شد؟

پاسخ: این دولت به منظور جلوگیری از نفوذ و توسعه شوروی، پیمان هم کاری و دفاعی چهار جانبه ای را موسوم به پیمان سعد آباد بین کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان منعقد کرد.

۵) س از کدام رویداد در جریان جنگ جهانی دوم ایران مورد توجه متفقین قرار گرفت؟

پاسخ: در سال ۱۳۲۰ ش/ ۱۹۴۱ م ارتش هیتلر ناگهان روانه مرزهای شوروی شد و به سرعت در خاک آن کشور پیش روی کرد. پس از آن ایران به سبب موقعیت حساس خود مورد توجه متفقین قرار گرفت.

۶) قرارداد ۱۹۳۳ م. چه بود؟

پاسخ: قراردادی نفتی بود که توسط تقی زاده امضا شد. این پیمان، بعد از لغو قرارداد «دارسی» بسته شد. انگلستان در سال ۱۹۳۳ م، به این سبب که مدت قرارداد دارسی در حال پایان یافتن بود، تقاضای تجدید آن را کرد.

۷) بهانه اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟

پاسخ: سفیران انگلستان و شوروی در سوم شهریور ۱۳۲۰ ( ۲۵ اوت ۱۹۴۱ ) طی یادداشت هایی که به طور جداگانه تسلیم دولت ایران کردند اعلام داشتند چون دولت ایران در برابر درخواست های آنان سیاست مبهمی در پیش گرفته و در اخراج آلمانی ها اقدامی نکرده است نیروهای آن دو کشور وارد خاک ایران شده و مشغول پیشروی هستند.

۸) در دوره ی حکومت رضاشاه در زمینه ی شبکه راه ها و راه آهن چه اقداماتی انجام شد؟ مورخان هدف از این اقدامات را چه می دانند؟

پاسخ: در آغاز حکومت رضاشاه راه های زمینی کشور بازسازی یا تکمیل شد هدف از آن حرکت نیروهای نظامی برای سرکوب شورش های احتمالی بود ولی باعث سرعت حمل و نقل کالاها در جاده ها شد. در سال ۱۳۰۶ احداث راه آهن سراسری آغاز شد. بسیاری از مورخان معتقدند این اقدام برای جلب رضایت انگلیسی ها و تامین مقاصد نظامی آنان بود.

۹) واکنش ارتش رضا شاه در برابر ورود نیروهای متفقین به ایران چه بود؟

پاسخ: ارتش نوین رضاشاه با استعداد یک صد و بیست هزار نفر و تجهیزات جنگی، در برابر هجوم نیروهای متفقین به ایران مقاومت زیادی نکرد و ظرف مدت شش روز، به کلی از هم پاشید.

۱۰) هدف از اسکان ایلات و عشایر توسط رضا شاه چه بود و چه پیامد هایی داشت؟

پاسخ: هدف مهار قدرت سیاسی و نظامی آن ها بود. وابستگی غذایی به خارج و فراهم شدن زمینه فروش کالاهای وارداتی ییگانگان و توسعه بی رویه شهرنشینی بود.

۱۱) در دوران حکومت رضاشاه برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی چه اقداماتی صورت گرفت؟

پاسخ: تاسیس دانشکده کشاورزی در کرج و وارد کردن ما شین آلات کشاورزی.

۱۲) چه عواملی مانع از توجه رضاشاه به عمران و توسعه ی اقتصادی در کشور گردید؟

پاسخ: ۱- رشد غول آسای حجمی ارتش
۲- نقش تعیین کننده نظامیان در صحنه های سیاسی و اقتصادی
۳- اختصاص چهل درصد کل بودجه کشور به توسعه نظامی

۱۳) چه عواملی در دوران حکومت رضاشاه از انگیزه کشاورزان برای تولید بیش تر کاست؟

پاسخ: تصرف صدها هزار هکتار از زمین های مرغوب (اکثراً در خطه شمال) توسط شخص رضاشاه و رعایت نکردن حقوق دهقانان و کشاورزان، از انگیزه آنان برای تولید بیش تر کاست.

۱۴) سرانجام رضاشاه چه شد؟

پاسخ: رضاشاه توسط انگلیسی ها که روزی او را بر مسند قدرت نشانده بودند، از سلطنت برکنار و به جزیره «موریس، در اقیانوس هند، تبعید شد.

۱۵) مشکل اساسی صنایع در زمان رضاشاه چه بود؟

پاسخ: وابستگی شدید به فناوری و نیروی انسانی ماهر خارجی بود. ماشین آلات صنعتی به مملکت وارد می شد، اما فکر ابداع و ساخت ماشین آلات توسط نیروی با استعداد ایرانی رواج نیافت. در نتیجه ایران به وارد کننده و مصرف کننده محصولات آلمان تبدیل شد.

۱۶) اشغال نظامی ایران توسط دولت های روسیه و انگلیس در جریان جنگ جهانی دوم با چه هدفی صورت گرفت؟

پاسخ: هدف از آن بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقین بود و آنها می توانستند تدارکات خود را به وسیله راه آهن به شوروی برسانند.

۱۷) چرا بسیاری از موvخان بر این عقیده اند که رضاشاه، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت انگلیسی ها و تامین مقاصد نظامی آنان احداث کرد؟

پاسخ: زیرا برای مثال، ایجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به بندر امام خمینی (کنونی) متصل می کرد، در واقع هدفی جزای حاد راهی سهل و آسان برای انتقال نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال کشور نداشت. هدف های نظامی انگلستان ایجاب می کرد که در صورت پیش روی شوروی ها، بتواند به سرعت، نیروهای خود را به شمال کشور منتقل کند. درحالی که منافع اقتصادی ایران، مستلزم عبور راه آهن از بندرهای مهم، و پیوند شهرهای بزرگ به یکی دیگر بود.

۱۸) چرا با حمله آلمان به شوروی، ایران مورد توجه متفقین قرار گرفت؟

پاسخ: ۱- مناسب ترین راه برای انتقال کمک های اقتصادی و نظامی انگلستان و امریکا به شوروی بود تا ماشین جنگی هیتلر را متوقف کند.
۲- احتمال تسلط آلمان ها بر چاه های نفت ایران و خاورمیانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود.

۱۹) واکنش رضاشاه نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ چه بود؟

پاسخ: رضاشاه، با ظاهری وطن پرستانه و در واکنشی تند، قرارداد را پاره کرد و اسناد آن را در آتش بخاری سوزاند. او با این ظاهر سازی عوام فریبانه، زمینه را برای قرارداد جدید که به مراتب ننگین تر از قرارداد سابق بود، فراهم کرد و پس از بستن قرارداد ۱۹۳۳ م، دستور داد که هیچ کس و هیچ روزنامه ای، درباره آن سخن نگوید و مطلبی منتشر نکند.

۲۰) ایران چه سیاستی در قبال جنگ جهانی دوم در پیش گرفت؟

پاسخ: دولت ایران با اعلام بی طرفی در آن جنگ، تاکید کرد به هیچ یک از طرف های جنگ اجازه نخواهد داد از خاک ایران عبور کنند.

۲۱) ایران بر اساس پیمان سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟

پاسخ: ۱- واگذاری ارتفاعات آرارات به ترکیه
۲- واگذاری بخش هایی از شرق ایران به افغانستان
۳- چشم پوشی از حق حاکمیت خود بر اروند رود.

۲۲) در راستای توسعه روابط ایران و آلمان چه اقداماتی توسط رضا شاه صورت گرفت؟

پاسخ: سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش یافت و صدها کارشناس و تبعه آلمانی در ایران مشغول کار شدند.

۲۳) سلب آزادی، خشونت و بی رحمی را در دوران حکومت رضاشاه چگونه اعمال می شد؟

پاسخ: ۱- در دوران حکومت رضاشاه، فعالیت های سیاسی به کلی ممنوع بود و از فعالیت تشکل های سیاسی جلوگیری می شد.
۲- رضاشاه هیچ اعتقادی به احزاب نداشت و به همین دلیل تمام احزاب را منحل کرد.
۳- کسانی که بر خلاف نظر او سخنی می گفتند و می نوشتند، سرنوشتی جز تبعید، زندان، شکنجه و مرگ نداشتند.
۴- رضاشاه حتی نسبت به دوستان و حامیان خود نیز با شقاوت و بی رحمی رفتار می کرد و با کم ترین سوء ظنی آنان را از بین می برد.

۲۴) کدامیک از اشخاصی که نقش زیادی در به قدرت رسیدن و استحکام حکومت استبدادی رضاشاه داشتند، سرانجام از مقامشان برکنار و روانه زندان شدند و در آن جا به قتل رسیدند؟

پاسخ: فیروز فرمانفرما، تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =