فرهنگ و هنر

سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 2 دوم کتاب تاریخ معاصر کلاس یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۲ دوم دوران ناصرالدین شاه کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۲ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 2 دوم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم :

۱) دوران حکومت ناصرالدین شاه با کدام موضوعات شناخته می شود؟

پاسخ: ۱- قتل صدراعظم دانشمند و ایران دوست، میرزا تقی خان امیر کبیر به تحریک فاسدان و بد خواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
۲- آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت های اروپائیان
۳-واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان، نظیر امتیاز رویتر، امتیاز لاتاری، امتیاز خرید و فروش تنباکو (تالبوت)

۲) چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و نتیجه صدور فتوای تحریم تنباکو چه بود؟

پاسخ: میرزا حسن شیرازی (میرزای شیرازی) صدور این حکم سبب شد که ناصرالدین شاه ناچار به تسلیم شد و ابتدا امتیاز داخلی و سپس امتیاز خارجی را لغو کرد.

۳) شورهای اروپایی چگونه توانستند شرایط اقتصادی و اجتماعی برای انقلاب علمی و صنعتی را فراهم کرده و به جهشی در رشد اقتصادی دست پیدا کنند؟

پاسخ: با برده داری گسترده و ثروت حاصل از غار ملت های آسیایی و آفریقایی.

۴) علت مخالفت مردم با قرارداد تالبوت چه بود؟

پاسخ: چون مردم ایران دیدند محصول توتون و تنباکوی خود را باید به قیمت کمی به بیگانه بفروشند و برای مصرف داخلی دوباره آن را به قیمت گرافی بخرند به قیام و اعتراض به این قرارداد پرداختند.

۵) واگذاری امتیازات به دولت های استعماری از زمان چه کسی و به چه دلیل در دوره قاجاریه آغاز شد؟

پاسخ: ناصرالدین شاه برای تامین مخارج مسافرت ها و خوش گذرانی آنها

۶) قرارداد تالبوت چه بود؟

پاسخ: انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج ایران به مدت 50 سال به یک انگلیسی به نام تالبوت واگذار شد.

۷) بر اساس قراردادی که با رویتر بسته شد، چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟

پاسخ: حق احداث راه آهن و تراموا (قطار شهری)، بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به غیر از سنگ های قیمتی، بهره برداری از جنگل ها، احداث قنات ها و کانال های آبیاری به مدت ۷۰ سال و اداره گمرگ و حق صدور محصولات انگلیسی به ایران به مدت ۲۵ سال به رویتر واگذار شد. رویتر در برابر آن، دویست هزار لیره به صورت وام برای تامین هزینه سفر ناصرالدین شاه به اروپا پرداخت کرد.

۸) امتیاز لاتاری با چه شرطی به میرزا ملکم خان واگذار شد؟

پاسخ: در آن امتیاز نامه شرط شده بود که میرزا ملکم خان بدون اجازه نهایی شاه آن را به کسی انتقال ندهد. اما او در ازای دریافت چهل هزار لیره، آن را به یکی کمهانی انگلیسی واگذار کرد.

۹) چرا حاج ملاعلی کنی با میرزا حسین خان سپهسالار مخالف بود؟

پاسخ: زیرا سپهسالار آشکارا تقلید از قوانین، اصول زندگی و مدنیت غربی را در پی گرفته بود و ناصرالدین شاه را به اجرای سیاست های خود ترغیب می کرد.

۱۰) رویتر پس از لغو قرارداد، برای جبران آن چه کرد؟

پاسخ: امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت ۶۰ سال به دست آورد.

۱۱) نتیجه مخالفت ها با قرارداد رویتر چه بود؟

پاسخ: ناصرالدین شاه قرارداد رویتر را لغو و میرزا حسین خان سپهسالار را از صدارت بر کنار کرد.

۱۲) چرا روس ها خواستار لغو امتیاز رویتر بودند؟

پاسخ: چون این قرارداد منافع سرشاری برای رقیب آن ها انگلستان داشت.

۱۳) امتیاز لاتاری چه بود و به چه کسی واگذار شد؟

پاسخ: امتیاز تاسیس قمارخانه به میرزا ملکم خان (ناظم الدوله).

۱۴) مخالفان قرارداد رویتر را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- مخالف خارجی ( روسیه)
۲- مخالف داخلی (آیت الله حاج ملاعلی کنی).

۱۵) شاه و دربار نیز وقتی متوجه سو، استفاده ملکم خان امتیاز لاتاری شدند، چه اقدامی انجام دادند؟

پاسخ: از همان تاریخ او را از تصدی به کلیه مقام های مهم دولتی محروم کردند و سهام داران شرکت سرمایه گذاری، ملکم خان را به تقلب و کلاه برداری متهم و از وی به مراجع قانونی شکایت کردند.

۱۶) عاملان اصلی واگذاری امتیاز رویتر و لاتاری به دولت استعماری انگلیس چه کسانی بودند؟

پاسخ: میرزا حسین خان سپه سالار(رویتر)
میرزا ملکم خان ( لاتاری)

۱۷) امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یکی شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید؟

پاسخ: ناصرالدین شاه این امتیاز را در برابر دریافت ۱۵۰۰۰ لیره و یک چهارم سود سالانه به تالبوت واگذر کرد. در حالی که دولت عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، این امتیاز را برابر دریافت سالانه هفتصد هزار لیره، به یکی کمپانی خارجی واگذار کرده بود.

۱۸) نتیجه جهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی چه بود؟

پاسخ: به بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان قیمت نیاز داشتند.

۱۹) در مخالفت با قرارداد تالبوت چه کسانی و در کدام شهرها رهبری نهضت را بر عهده گرفتند؟

پاسخ: آیت الله آقا نجفی اصفهانی در اصفهان، آیت الله علی اکبر فال اسیری در شیراز، آیت الله میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل الله نوری در تهران و آیت الله میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تبریز.

۲۰) اقدامات امیرکبیر را بنویسد؟

پاسخ: ۱- لغو لقب های دراز و بی معنی و اکتفا به کلمه جناب، حتی نسبت به مقام صد ارعظمی
۲- منع رشوه خواری و برقراری حقوق ثابت برای ماموران دولتی
۳-فرستادن شاگردانی به اروپا برای کسب مهار ها و دان های جدید
۴-استخدام استادان خارجی به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روسیه
۵- ترجمه کتاب، نشر روزنامه
۶- تاسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون که پس از برکناری او آغاز به کارکرد
۷- جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران
۸- دفع فته سالار در خراسان و فرقه بابیه
۹- تقویت ارتش ملی
۱۰- تلاش در جهت استقلال اقتصادی و توسعه صنعتی کشور.

۲۱) مورخان کدام واقعه را طلیعه بیداری ایرانیان و زمینه نهضت مشروطه می دانند؟

پاسخ: قیام تحریم تنباکو.

۲۲) نتایج نهضت تنباکو را بیان کنید؟

پاسخ: ۱- این نهضت موجب انسجام بیشتر مرجعیت شیعه، علما و مردم متدین ایران شد و نشان داد که بیداری اسلامی در ایران به بلوغ فکری و سیاسی رسیده است
 ۲- این پیروزی بزرگ به رهبری روحانیون، سبب شد که ضربه ای سخت به استعمارگران و عاملان داخلی آنان وارد آید و مردم باور کنند که توانایی ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی را دارند
 ۳- در این نهضت، مردم ایران توانستند برای نخستین بار، در برابر مقتدرترین دولت عالم، در آن زمان، ایستادگی کنند، و آن را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند.

۲۳) واگذراری امتیازات به دولت های استعماری از زمان چه کسی و به چه دلیل در دوره ی قاجار آغاز شد؟

پاسخ: ناصرالدین شاه – برای تامین مخارج مسافرت ها و خوش گذرانی آنان

۲۴) مورخان کدام واقعه را طلیعه بیداری ایرانیان و زمینه نهضت مشروطه می دانند؟

پاسخ: قیام تحریم تنباکو

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی

سوالات متن درس ۲ دوم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.