فرهنگ و هنر

سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشت کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۸ هشتم رضاخان تثبیت قدرت کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۸ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 8 هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم :

۱) سرانجام دولت سیدضیاء الدین طباطبایی چه شد؟

پاسخ: عمر دولت سیدضیاء الدین طباطبایی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار گذاشته و با حمایت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطین که در آن زمان تحت قیمومت انگلیس بود، رفت.

۲) هدف انگلستان از سرکوب شیخ خزعل چه بود؟

پاسخ: وابستگی شیخ خزعل به انگلستان که بر همه آشکار بود خوزستان را تحت سیطره خود درآورده بود. انگلستان که در معادلات سیاسی خود خواهان افزایش قدرت رضاخان بود به این جهت دست از حمایت شیخ خزعل برداشت و او تسلیم رضاخان شد و در افکار عمومی تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی از رضاخان ایجاد کرد.

۳) رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟

پاسخ: ژاندارمری را از وزارت داخله (وزارت کشور) به وزارت جنگ انتقال داد و تسلط خود ر بر ارتش تثبیت کرد.

۴) شرایط داخلی ایران در اواخر حکومت قاجار و آستانه سلطنت رضاشاه چگونه بود؟

پاسخ: حوادث تلخ دوران مشروطه، و انحراف آن نهضت از مسیر و اهداف اولیه، باعث سرخوردگی مردم و بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی ایران شده بود. بروز جنگ جهانی اول و مداخله های گسترده بیگانگان در سرنوشت مردم ایران که با غارت منابع ملی، فقر اقتصادی، قحطی، گرسنگی و ناامنی های اجتماعی هم راه بود، بر دامنه این مصیبت ها افزود و استقلال ایران، با حضور قدرت های بیگانه در شمال و جنوب کشور، به شکلی فزاینده خدشه دار شده بود. از سوی دیگر بی کفایتی احمدشاه و دولت مردان و سرپیچی حاکمان محلی از فرمان حکومت مرکزی، موجب شیوع آشوب و از میان رفتن امنیت در جامعه گردیده بود. از این رو، در میان خواسته های مردم، «نیاز به امنیت» یکی از موارد اساسی و کاملاً محسوس به شمار می رفت.

۵) حامیان تجدد طلب رضاخان که به شکل سازمان یا فته از او دفاع کردند را نام ببرید؟

پاسخ: تیمورتاش، داور، تدین، تقی زاده از نمایندگان تجدد طلب مجلس و سلیمان میرزا (از اولین پایه گذاران جریان کمونیستی) در ایران به حساب می آمد به همراه بعضی از فراماسونر های شناخته شده نظیر محمد علی فروغی به دفاع از رضاخان پرداختند.

۶) اولین نخست وزیر دوران سلطنت رضاشاه که بود؟

پاسخ: محمد علی فروغی (ذکاءالملک).

۷) احمد شاه پس از صدور فرمان نخست وزیری رضاخان با کدام اقدام عملا کشور را به دست رضاخان سپرد؟

پاسخ: رفتن به اروپا.

۸) چه کسی و چرا با پیشنهاد نظام جمهوری رضاخانی به مخالفت برخاست؟

پاسخ: آیت الله مدرس مخالفت خود را با طرح جمهوری خواهی که یک نامزد (رضاخان) نیز بیش تر نداشت، ابراز کرد.

۹) همزمان با نخست وزیری رضاخان چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست و چه تاثیری در ایران داشت؟

پاسخ: همزمان با نخست وزیری رضاخان در ایران، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با حمایت انگلستان در عثمانی به قدرت رسید و نظام امپراتوری را لغو و نظام جمهوری برقرار کرد و این واقعه بهانه ای برای جایگزینی حکومت رضاخان به جای سلطنت قاجار بود.

۱۰) انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد و چه نتیجه ای داشت؟

پاسخ: رضاخان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقلب، انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی را برگزار کرد و در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار خود توانست اکثریتی از نمایندگان موافق و طرفدار خود را روانه مجلس کند. با وجود این، نمایندگانی چون آیت الله مدرس، مستوفی الممالک، دکتر مصدق، مشیر الدوله و موتمن الملک نیز که مورد توجه مردم بودند، به مجلس راه یافتند.

۱۱) پس از تشکیل دوره پنجم مجلس، تلاش برای برقراری نظام جمهوری در ایران به رهبری چه کسانی آغاز شد؟

پاسخ: با اتحاد حزب تجدد به رهبری داور، تیمورتاش و تدین و حزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزا اسکندری آغاز شد.

۱۲) با رفتن احمدشاه به اروپا انگلیسی ها و عوامل وابسته آن ها چه تبلیغاتی می کردند؟

پاسخ: انگلیسی ها و عوامل وابسته آن ها، از یک سو چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصیه کردند که برای مدتی کشور را ترک کند و از دیگر سو، خروج احمدشاه را از کشور، نشانه بی کفایتی و بی علاقگی اش به ایران اعلام کردند.

۱۳) مجلس موسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

پاسخ: در آذر ماه ۱۳۰۴ ، مجلس موسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند تشکیل شد و با تغییر چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار کرد و در چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ رضاخان به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری کرد.

۱۴) رضاخان چگونه احمدشاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزیری کرد؟

پاسخ: رضاخان با تبلیغ های گسترده، دسیسه چینی و دست آویز قرار دادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت و اختیارات بیش تری شد. سرانجام نیز، با وجود مخالفت ها، نه تنها موفق به تثبیت موقعیت شد، بلکه احمدشاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزیری کرد.

۱۵) نخستین اقدام محمد علی فروغی پس از رسیدن به نخست وزیری چه بود؟

پاسخ: برپایی آیین تاجگذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.

۱۶) چه عواملی منجر به طرح استیضاح رضاخان در مجلس در دوران تصدی وزارت جنگ شد؟

پاسخ: اقدامات خودسرانه و خشونت آمیز رضاخان.

۱۷) شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟

پاسخ: شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه درآن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش داخلی شده بود، رفته رفته به عنوان عامل برقرار کننده امنیت در کشور شناخته شد. افزایش حمایت انگلستان و جریان ها و احزاب سیاسی از او، این باور را در میان مردم به وجود آورد که جز رضاخان هیچ کس قادر به برقراری امنیت در ایران نیست.

۱۸) بعد از کودتای ۱۲۹۹ ش، چه عاملی راه را برای ایجاد حکومت خودکامه و استبدادی هموار کرد؟

پاسخ: جاه طلبی های رضاخان.

۱۹) حزب ها و جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟

پاسخ: گروهی از رهبران و حزب های سیاسی غرب گرا بودند که با شعار ترقی و تجدد خواهی به تدریج در مجلس چهارم و پنجم، قدرت را در دست گرفته بودند. گروهی از نمایندگان توسل به اجبار و زور را برای ایجاد تحول های اجتماعی در ایران لازم می دانستند و در نشریه های وابسته به خود، به نظریه پردازی درباره لزوم استقرار نظام استبدادی در ایران پرداختند و آشکارا ندای دیکتاتوری مصلح را سر دادند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.