فرهنگ و هنر

سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 9 نهم کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۹ نهم ویژگی هاى حکومت رضاشاه کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پرسش های نمونه درس ۹ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 9 نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس نهم تاریخ یازدهم :

۱) شاخصه های حکومت رضا شاه را بنویسید؟

پاسخ: ۱- وابستگی
۲- خود کامگی و حکومت فردی
۳- تخریب هویت ملی و اسلامی
۴- نظامی گری.

۲) تغییر لباس توسط رضا شاه مقدمه ی اجرای چه حرکتی بود؟

پاسخ: مقدمه ای برای کاه مقاومت و حسّاسیت جامعه نسبت به حجاب و در نهایت، برداشتن آن بود.

۳) نمونه هایی از ویژگی های خودکامگی و حکومت فردی رضاشاه را ذکر کنید؟

پاسخ: ۱- با وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، رضاشاه در همه کارها و ارکان مملکت دخالت می کرد.
۲- نمایندگان مجلس شورای ملی بر اساس فهرستی که توسط فرمان دار، فرمانده لشکر و ریس شهربانی حوزه انتخابیه تهیه و شخص رضاشاه آن را تایید و به وزارت کشور ابلاغ می کرد، انتخاب می شدند.
۳- علاوه بر مجلس، قوای قضائیه (عدلیه) و مجریه نیز فاقد استقلال بودند.
۴- دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها، قدر هیچ گونه تصمیم گیری نداشتند و برخی به سبب شناختی که از روحیه نظامی و استبداد رای رضا شاه داشتند، حتی قادر به اظهار نظر نبودند.

۴) چه کسانی با حرکت های ضد مذهبی رضاشاه که تخریب هویت ملی و افزایش نفوذ استعمار را در پی داشت، به مخالفت پرداختند؟

پاسخ: آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی در اصفهان،
  آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی در مشهد
  آیت الله سیدابوالحسن انگجی
  آقا میرزا صادق در تبریز.

۵) شاخصه های ملی گرایی افراطی حکومت رضا شاه را بنویسید؟

پاسخ: ۱- جدایی دین از سیاست
۲- نفی اقلیت های قومی و زبانی جامعه ایرانی مانند ترک، ترکمن، کرد، عرب، بلوچ و تبعیض قومی
۳- تلاش برای تغییر الفبای فارسی به لاتین.

۶) استعمار نوین از اقدامات ضد دینی رضاشاه چه اهدافی را دنبال می کرد؟

پاسخ: اسناد تاریخی آشکار می کنند که استعمار نوین، برای از میان برداشتن مظاهر دین و روحانیت که مانع سلطه آن ها در ایران بود، به این روش ها متوسل می شد.

۷) چرا رضاشاه ارتش را رکن و اساس حکومت خود قرار داد؟

پاسخ: به سبب خصلت های فردی و روحیه نظامی اش.

۸) سیاست مذهبی رضاخان را بعد از رسیدن به حکومت بنویسید؟

پاسخ: ۱- محدود کردن روحانیون و کنترل حوزه ها ی علوم دینی
۲- شعار اصلاح دین
۳- تجدد خواهی و جایگزین کردن قوانین غربی به جای قوانین مذهبی
۴ محدود کردن مراسم مذهبی
۵- ممنوعیت مراسم سوگواری حضرت امام حسین(ع)
۶- برپا کردن کارناوال شادی و رژه دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا
۷ تخریب حوزه های علمیه
۸- تغییر لباس و کلاه و برداشتن حجاب
۹- رواج منکرات و اعمال خلاف شرع

۹) سیاست مذهبی رضا خان قبل از حکومت چه بود؟

پاسخ: ۱- مراسم مذهبی و عزاداری شرکت می کرد و در مراسم محرم و عزاداری امام حسین(ع) گل بر پیشانی خود می مالید کاه بر سر خود می ریخت.
۲- او در سال ۱۳۰۳ به وزارت معارف دستور داد از درج مطالب خلاف شرع در مطبوعات جلوگیری کند و دستور بستن مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادر کرد.
۳- او سال ۱۳۰۳ عازم عراق شد و ضمن ملاقات با عده ای از علما و مراجع نجف خود را حامی اسلام معرفی کرد و قول داد دومین اصل متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبات مجلس را به اجرا درآورد.

۱۰) اولین نشانه حمله علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزش های مذهبی چگونه صورت گرفت؟

پاسخ: در نوروز سال ۱۳۰۶ در واقعه اعتراض آیت اله بافقی به زنان عضو خانواده سلطنتی که بدون رعایت موازین شرعی وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س) شدند، آشکار شد. به دنبال این اعتراض، رضاشاه به قم رفت و با گستاخی تمام، با چکمه وارد حرم شد و آیت الله بافقی را زیر لگد انداخت و دستور تبعید او را صادر کرد.

۱۱) رضاشاه با سیاست حذف دین از اجتماع سعی در انجام چه کاری کرد؟

پاسخ: سعی در محدود کردن روحانیون و کنترل حوزه های علوم دینی کرد.

۱۲) ارتشی که رضاشاه بنیاد نهاد برای چه اهدافی شکل گرفت؟

پاسخ: ۱- سرکوب مخالفان داخلی
 ۲- غارت ایلات و عشایر
 ۳- استحکام پایه های حکومت خود.

۱۳) اقدامات ضد دینی رضاخان تحت چه عنوانی انجام می گرفت؟

پاسخ: تحت عنوان تجدد خواهی یا اصلاح مذهبی.

۱۴) در پایان حکومت رضاشاه، ملیت گرایی او با چه چیزی وابستگی پیدا کرد؟

پاسخ: با جنبش نژاد پرستانه نازی های آلمان به رهبری آدولف هیتلر نزدیکی و هم بستگی پیدا کرد. رضاشاه به نشریه ها دستور داد تا به مقایسه شخصیت او با هیتلر بپردازند و از وی تجلیل کنند.

۱۵) کدام اقدامات رضاشاه چهره واقعی و ماهیت او را آشکار ساخت و پرده از سیاست های ضد دینی او برداشت؟

پاسخ: رفتار خشونت آمیز رضاشاه با طلبه های علوم دینی و یورش به حوزه های علمیه و به شهادت رساندن علمای آگاه و مبارزی چون آیت الله مدرس و دست گیری و تبعید عالمان بزرگ.

۱۶) در دوران حکومت رضا شاه ملی گرایی افراطی با چه هدفی شدت گرفت؟

پاسخ: با هدف به حاشیه راندن اسلام شدت گرفت

۱۷) رضاشاه در زمینه ی تغییر کلاه و لباس چه اقداماتی انجام داد؟

پاسخ: ابتدا رضاخان با توسل به زور کلاه لبه دار(پهلوی) را متداول کرد و پس از بازگشت از ترکیه به تقلید از آتاتورک کلاه پهلوی را ممنوع و کلاه شاپو را جایگزین آن کرد و در دی ماه ۱۳۰۷ قانون اجباری متحدالشکل کردن لباس با قید دو فوریت به تصویب مجلس هفتم رسید. براساس آن همه مردم اعم از شهری و روستایی و عشایر چادر نشین موظف به رعایت آن بودند مجازات متخلفان جزای نقدی یا زندان بود.

۱۸) چرا آغاز حکومت پهلوی نقطه عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران محسوب می شود؟

پاسخ: زیرا تا پیش از روی کار آمدن رضاشاه، پیدایش سلسله های پادشاهی و حاکمان ایرانی عموماً در چارچوب روابط قومی و یا اشرافیت داخلی شکل می گرفت. اگر چه برخی از پادشاهان ایرانی مورد حمایت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشا روی کار آمدن آن ها، بیگانگان نبودند. ظهور سلسله پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه از همان ابتدا در امتداد استقرار نظام سلطه جهانی و استعمار انگلستان شکل گرفت.

۱۹) مهم ترین مقاومت مردم و علمای دینی در برابر قانون کشف حجاب را بنویسید؟

پاسخ: قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۹ نهم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.