سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber

لیریک ، متن و معنی موزیک دی جی خالد و جاستین بیبر به نام آیم د وان - I'm the One به معنای من یکی هستم

متن و ترجمه آهنگ I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber ، تکست و معنی اهنگ آیم د وان به معنای من یکی هستم از دی جی خالد و جاستین بیبر

Lyrics and Translation Music DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, lil wayne I’m the One

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Brown Sugar از The Rolling Stones

متن و ترجمه آهنگ I'm the One از DJ Khaled و  Justin Bieber
متن و ترجمه آهنگ I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber

متن و معنی اهنگ I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber

[Intro: DJ Khaled]

We The Best Music
ما بهترین موزیک ایم

Another one!
یکی دیگه

DJ Khaled
دی جی خالد

[Pre-Chorus: Justin Bieber & DJ Khaled]

Yeah, you′re lookin’ at the truth, the money never lie no
آره، تو داری به حقیقت نگاه می‌کنی پول هیچوقت دروغ نمیگه

I′m the one, yeah, I’m the one
من همونم (همون بهترینم)، آره، من همونم

Early mornin’ in the dawn, know you wanna ride now (that′s right)
هر روز صبح زود، میدونی که میخوای الان سوار شی

I′m the one, yeah (that’s right)
من همونم، آره (درسته)

I′m the one, yeah
من همونم، آره

Yeah, you’re sick of all those other imitators
آره، تو از همه ی کسایی که متقلبن بیزاری

Don′t let the only real one intimidate you
نذار یه فرد واقعی تو رو با اجبار به کاری بترسونه

See you watchin’, don′t run outta time now
ببین داری نگاه میکنی، حالا وقتتو تلف نکن

I’m the one, yeah
فقط منم، آره

[Chorus: Justin Bieber & Quavo]

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the only one
فقط منم

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the one
فقط منم، آره

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the only one
فقط و فقط من

Yeah, yeah!
آره، آره

[Verse 1: Quavo]

Quavo!
فقط من (لاتین)

I′m the one that hit that same spot (hit it)
من همونم که راضیش میکنم

She the one that bring them rain drops (rain drops)
فقط اونه که قطرات بارون رو به زمین میاره

We go back, remember criss-cross and hopscotch? (hopscotch)
برگردیم به قدیما، یادته لِی لِی و گرگم به هوا بازی می کردیم؟ (لِی لِی)

You the one that hold me down when the block’s hot (hot)
فقط تو بودی که وقتی روی زمین بودم منو بغل می کردی

I make your dreams come true when you wake up (dream)
وقتی از خواب بیدار شی رویاهات رو به واقعیت تبدیل می کنم (رویا)

And your look′s just the same without no make-up
و نگاهت مثل همیشه هست فقط بدون آرایش

Had to pull up on your mama, see what you’re made of (mama)
باید مامانت رو می دیدم تا تو رو بیشتر میشناختم (مامان)

Ain′t gotta worry ’bout ’em commas ′cause my cake up
نگران کمای اونا نباش چون کیک من حاضره

You can run inside my life from that fame bus
تو با وارد شدن به زندگی من شهرت پیدا می کنی

′Cause I promise when we step out you’ll be famous
چون بهت قول میدم وقتی ما رابطه داشته باشیم، مشهور بشیم

Modern day Bonnie and Clyde what they named us
روز مدرن بانی و کلاید، چیزی که اسممون گذاشتن

′Cause when we pull up (prr prr) all angles
چون ما همه ی خلاف و جرم ها رو انجام دادیم

متن و ترجمه آهنگ I’m the One از دی جی خالد و جاستین بیبر

[Pre-Chorus: Justin Bieber & DJ Khaled]

Yeah, you’re lookin′ at the truth, the money never lie no
آره، تو داری به حقیقت نگاه میکنی، پول هیچوقت دروغ نمیگه، نه

I’m the one, yeah, I′m the one
من همونم (همون بهترینم)، آره، من همونم

Early mornin’ in the dawn, know you wanna ride now (that’s right)
دم دمای صبح، میدونم که دلت سواری می خواد (درسته)

I′m the one, yeah (that′s right), I’m the one, yeah
من همونم، آره، من همونم، آره

Yeah, you′re sick of all those other imitators
آره، تو دیگه از همه ی اون دورو و متقلب ها خسته ای

Don’t let the only real one intimidate you
نزار اونی که واقعیه تو رو بترسونه

See you watchin′, don’t run outta time now
ببین داری نگاه میکنی، حالا وقتتو تلف نکن

I′m the one, yeah
من همونم، آره

[Chorus: Justin Bieber & Chance The Rapper]

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the only one
فقط و فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the only one
فقط منم

Okay though
باشه پس

[Verse 2: Chance The Rapper]

Uh, she beat her face up with that new Chanel
با شانل جدید (نوعی لوازم آرایش) صورت خودشو داغون کرده

She like the price, she see the ice it make her coochie melt
از قیمتاش خوشش میاد، اون یخ رو می بینه

When I met her in the club I asked her who she felt
وقتی توی کلوپ دیدمش ازش پرسیدم کیو دوست داری؟

Then she went and put that booty on that Gucci belt
اونم رفت و کمربند گوچی (برند) رو روی پشتش بست

We don’t got no label
ما هیچ اسم و رسمی نداریم

She say she want bottles, she ain′t got no table
اون گفتش که بطری می خواد ولی اون پشت هیچ میزی نیست

She don’t got no bed frame, she don′t got no tables
اون هیچ تختخواب و هیچ میزی نداره

Yeah, you’re lookin’ at the truth
آره، تو داری به حقیقت نگاه می‌کنی

The money never lie no
پول هیچ وقت دروغ نمیگه

We just watching Netflix, she ain’t got no cable, okay though
ما فقط نتفیلیکس (شبکه تلویزیونی) تماشا می کنیم، ولی اون تلویزیونش وصل نیست، باشه پس

Plug, plug, plug, I′m the plug for her
بزن به برق، بزن به برق، من کابلو براش زدم به برق

She want a nigga that pull her hair and hold the door for her
اون دلش یه کاکاسیاه میخواد که موهاشو بکشه و درب رو براش نگه داره

Baby, that’s only me, b—h, it okay with me
عزیزم، فقط من اینجوری ام، با من مشکلی نداره

Baby, okay, okay though
عزیزم، باشه باشه پس

متن و معنی آهنگ I’m the One از دی جی خالد و جاستین بیبر

[Pre-Chorus: Justin Bieber & DJ Khaled]

Yeah, you’re lookin′ at the truth, the money never lie no
آره، تو داری به حقیقت نگاه میکنی، پول هیچوقت دروغ نمیگه، نه

I′m the one, yeah, I’m the one
من همونم (همون بهترینم)، آره، من همونم

Early mornin′ in the dawn, know you wanna ride now (that’s right)
هر روز صبح زود، میدونی که میخوای الان سوار شی

I′m the one, yeah (that’s right), I′m the one, yeah
من همونم، آره، من همونم، آره

Yeah, you’re sick of all those other imitators
آره، تو از همه ی کسایی که متقلبن بیزاری

Don’t let the only real one intimidate you
نزار اونی که واقعیه تو رو بترسونه

See you watchin′, don′t run outta time now
ببین داری نگاه میکنی، حالا وقتتو تلف نکن

I’m the one, yeah
فقط منم، آره

[Chorus: Justin Bieber]

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the one
فقط منم

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the only one
فقط و فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the only one
فقط و فقط من

[Verse 3: Lil Wayne]

Lookin′ for the one? Well, b—h, you’re looking at the one
اگه دنبال بهترینی خب الان داری بهش نگاه میکنی

I’m the best yet, and yet, my best is yet to come
من هنوز بهترینم، و قراره از اینم بهتر شم

′Cause I′ve been lookin’ for somebody, not just any f—in′ body
چون من دنبال یه نفر میگردم اما نه هر کسی

Don’t make me catch a body, that′s for any and everybody
مَنو وادار نکن با یه نفر باشم چون من متعلق به همه ام

Oh my God! She hit me up all day, give no response
اوه خدای من، اون تمام روز حساب منو می رسه، جوابمو نمیده

B—h, you blow my high, that’s like turning gold to bronze
تو این حالت رو از من گرفتی، مثل اینه که طلا رو به برنز تبدیل کنی

Roll my eyes
چشمام به سمتت حرکت می کنن

And when she on the molly she a zombie
و وقتی داره مواد میکشه شبیه زامبی می شه

She think we Clyde and Bonnie, but it′s more like Whitney Bobby
اون فکر میکنه ما مثل بانی و کایل هستیم اما بیشتر شبیه ویتنی و بابی (یه زوج آمریکایی که هر دوتاش خواننده هستن) هستیم

God, forgive me
خدایا، منو ببخش

Tunechi and finessin’, I’m a legend
تونِچی و فینسسی، من یه افسانم

Straight up out The Crescent, fly your bae down for the Essence
پیش به سوی کریسنت، با عشقت به سمت اسنس پرواز کن

For the record I knew Khaled when that boy was spinnin′ records
برای رکورد من خالد رو میشناختم وقتی اون پسر رکورد غزل سُرایی داشت

Mula gang winning record, I′m just flexing on my exes, oh God!
برای زدن رکورد باند مولا، من روی کارهای قبلیم حساب میکنم

لیریک و ترجمه آهنگ I’m the One از DJ Khaled و Justin Bieber

[Pre-Chorus: Justin Bieber & DJ Khaled]

Yeah, you’re lookin′ at the truth, the money never lie no
آره، تو داری به حقیقت نگاه میکنی، پول هیچوقت دروغ نمیگه، نه

I’m the one, yeah, I′m the one
من همونم (همون بهترینم)، آره، من همونم

Early mornin’ in the dawn, know you wanna ride now (that′s right)
هر روز صبح زود، میدونی که میخوای الان سوار شی

I’m the one, yeah (that’s right), I′m the one, yeah
من همونم، آره، من همونم، آره

Yeah, you′re sick of all those other imitators
آره، تو دیگه از همه ی اون دورو و متقلب ها خسته ای

Don’t let the only real one intimidate you
نزار اونی که واقعیه تو رو بترسونه

See you watchin′, don’t run outta time now
ببین داری نگاه میکنی، حالا وقتتو تلف نکن

I′m the one, yeah
من همونم، آره

[Chorus: Justin Bieber]

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I′m the only one
فقط و فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the one
فقط من

Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh
اوه-اه-اوه-اوه-اوه، اوه-اه-اوه

I’m the only one
فقط و فقط من

[Outro: Justin Bieber & DJ Khaled]

(Another one)
(یکی دیگه)

Don′t you know girl, don′t you know girl
نمی دونی دختر، نمی دونی دختر

I am the one for you (I’m the one) yeah I′m the one
من برات بهترینم، آره، من همونم

Don’t you know girl, don′t you know girl
نمی دونی دختر، نمی دونی دختر

I am the one for you (I’m the one) yeah I′m the one
من برات بهترینم، آره، من همونم

Don’t you know girl, don’t you know girl
نمی دونی دختر، نمی دونی دختر

I am the one for you (I′m the one) yeah I′m the one
من برات بهترینم، آره، من همونم

Don’t you know girl, don′t you know girl
تو نمیدونی، دختر، تو نمیدونی، دختر

I am the one for you (I’m the one) yeah I′m the one
من برات بهترینم، آره، من همونم

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Formation از Beyonce

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ DJ Khaled و Justin Bieber به نام I’m the One ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *