سبک زندگی

سوالات متن فصل پنجم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 5 پنج کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۵ پنجم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «ایمنی» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل پنجم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 5 پنجم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) سوالات صحیح غلط:

الف) ایمنی حاصل از سرم دائمی است اما ایمنی ناشی از واکسن در بیشتر موارد موقتی است.

پاسخ: غلط

ب) در مبارزه با سلول های سرطانی فقط لنفوسیت های کشنده نقش اصلی را بر عهده دارند.

پاسخ: غلط

ج) ویروس HIV، نقص ایمنی اکتسابی در انسان به وجود می آورد.

پاسخ: صحیح

د) پادتن ها آنتی ژن ها را خنثی می کنند و فاگوسیتوز را افزایش می دهند.

پاسخ: صحیح

هـ) اینترفرون نوعی پروتئین است که در دفاع اختصاصی شرکت کرده و موجب مقاومت سلول های سالم در برابر ویروس می شود.

پاسخ: غلط

۲) آنزیم لیزوزیم موجود در عرق چگونه باکتریها را از بین می برد؟

پاسخ: با تخریب دیواره سلولی باکتری ها

۳) در التهاب افزایش جریان خون در ناحیه آسیب دیده ناشی از آزاد شدن چه ماده ای است؟

پاسخ: هیستامین

۴) پاسخ دستگاه ایمنی به مواد حساسیت زا چگونه است؟

پاسخ: ترشح هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل ها و در نتیجه ترشح هیستامین قرمزی و آب ریزش ایجاد می گردد.

۵) در ایمنی سلولی ماده شیمیایی که با ایجاد منافذی در سلول های آلوده به ویروس، موجب مرگ آنها می شود، چه نام دارد؟

پاسخ: پرفورین

۶) در بیماری مالتیپل اسکلروزیس فعالیت کدام نوع از سلول های بدن دچار اختلال می شود؟

پاسخ: سلول های عصبی

۷) ویروس HIV در کدامیک از سلول های بدن تکثیر می شود؟

پاسخ: گروه خاصی از لنفوسیت های T

۸) لنفوسیت های نابالغ طی روند تکاملی خود، علاوه بر آمادگی لازم برای شناسایی میکروب های بیماری زا چه ویژگی هایی را کسب می کنند؟

پاسخ: توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی را از مولکول ها و سلول های غیر خودی کسب می کنند.

۹) چرا در بیماری هایی که دوره کمون نهفتگی طولانی دارند، احتمال سرایت عامل بیماری زا بیشتر است؟

پاسخ: چون فرد مبتلا به بیماری واگیر در دوره کمون علائم بیماری را نشان نمی دهد، اما ناقل بیماری است و می تواند افراد دیگر را آلوده کند.

۱۰) بیماری خودایمنی چیست؟

پاسخ: گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حمله می کند. به این نوع بیماری ها خودایمنی گویند.

۱۱) چرا افرادی که به یک بیماری واگیر مبتلا می شوند، معمولاً نسبت به ابتلای مجدد به این بیماری، ایمنی پیدا می کنند؟

پاسخ: زیرا هنگام بروز پاسخ ایمنی، تعدادی سلول خاطره نیز به وجود می آید و این سلول ها موجب ایمنی در برابر ابتلای مجدد می شوند.

۱۲) درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) در سطح پلاسموسیت ها مانند سلول های B خاطره، گیرنده های آنتی ژنی وجود دارد.

پاسخ: غلط

ب) پرفورین مانند پروتئین مکمل در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کند.

پاسخ: غلط

ج) سلول های B خاطره، مانند پلاسموسیت ها قادر به تشخیص آنتی ژن می باشند.

پاسخ: غلط

د) ویروس ایدز، از طریق اشک، از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نمی شود.

پاسخ: صحیح

۱۳) چرا نخستین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن دفاع غیر اختصاصی نامیده می شود؟

پاسخ: چون این مکانیسم دفاعی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند میکروب های مختلف را از یکدیگر شناسایی کند.

۱۴) وزیکول هایی که به وسیله فرآیند فاگوسیتوز وارد سلول نوتروفیل شده اند، چگونه در آنجا هضم می شوند؟

پاسخ: به کمک آنزیم های لیزوزومی

۱۵) چرا فرد مبتلا به ویروس HIV توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت ها را ندارد؟

پاسخ: چون ویروس ایدز گروه خاصی از لنفوسیت های T را که در دفاع نقش دارند مورد تهاجم قرار می دهد در آنها تکثیر می شود و این سلول ها را از بین می برد. در نتیجه به مرور قدرت دفاعی بدن کم می شود.

۱۶) چرا اغلب افرادی که دچار سوختگی شدید می شوند در معرض عفونت شدید قرار دارند؟

پاسخ: پوست و لایه های شاخی آن از بین می روند، بنابراین عوامل بیماری را به بخش های عمیق تر منتقل شده، تکثیر یافته و موجب عفونت می شوند (از بین رفتن اولین خط دفاع غیراختصاصی)

۱۷) از راه های انتقال ویروس HIV به انسان دو مورد را نام ببرید.

پاسخ: تماس جنسی – از مادر آلوده به نوزاد از طریق شیر دادن – خون

۱۸) حساسیت را تعریف کنید.

پاسخ: گاهی مواد بی خطر باعث ایجاد واکنش در دستگاه ایمنی می شوند که گفته می شود نسبت به آن ماده حساسیت دارد.

۱۹) در التهاب چه عاملی سبب تورم و قرمزی ناحیه‌ی آسیب دیده می شود؟

پاسخ: افزایش جریان خون

۲۰) کدام یک از پروتئین های دائمی محلول در خون، پس از برخورد با عامل بیگانه فعال می شوند؟

پاسخ: پروتئین های مکمل

۲۱) سلول های T کشنده با تولید چه مادهای سبب مرگ سلول های سرطانی می شوند؟

پاسخ: پرفورین

۲۲) لنفوسیت های نابالغ در مغز استخوان و ……… تکامل می یابند.

پاسخ: تیموس

۲۳) علت نام گذاری دفاع غیر اختصاصی به این نام را بنویسید.

پاسخ: این مکانیسم دفاعی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند میکروب های مختلف را از هم تشخیص دهد.

۲۴) در اولین برخورد با حساسیت زا، پادتن های تولید شده در سطح کدام سلول ها قرار می گیرند؟

پاسخ: ماستوسیت

۲۵) اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می شود سبب بروز مقاومت ………. در برابر بسیاری از ویروس ها نیز می شود.

پاسخ: کوتاه مدت

۲۶) هر یک از پروتئین های زیر در کدام یک از انواع دفاع اختصاصی تولید می شود؟
الف) پرفورین ب) پادتن

پاسخ: الف) غیر اختصاصی
ب) اختصاصی

۲۷) نخستین خط دفاعی بدن در برابر میکروب ها و عوامل بیماری زا کدامند؟

پاسخ: پوست و مخاط

۲۸) پوست چگونه همانند یک سد در برابر ورود میکروب ها عمل می کند؟

پاسخ: لایه بیرونی پوست که متشکل از چندین لایه یاخته پوششی است و خارجی ترین لایه آن مرده اند و به تدیج می ریزند در نتیجه میکروب های متصل به آن از بدن دور می شوند. همچنین در لایه درونی که از جنس بافت پیوندی رشته ای است و رشته ها به طرز محکمی به هم تابیده اند، عملا سدی محکم و غیر قابل نفوذ می باشد.

۲۹) ترشحات مختلف پوست که مانع ورود میکروب ها به داخل بدن می شود را تنها نام ببرید.

پاسخ: چربی – عرق – لیزوزیم

۳۰) سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند، این ماده به علت داشتن خاصیت ……… دارد.

پاسخ: اسیدهای چرب – اسیدی

۳۱) چرا ماده ی چرب سطح پوست محیطی نامناسب برای زندگی میکروب هاست؟

پاسخ: زیرا این ماده دارای اسیدهای چرب بوده که خاصیت اسیدی دارند و محیط اسیدی برای زندگی میکروب ها مناسب نیست.

۳۲) به چه علت عرق پوست مانع زنده ماندن باکتری ها می شود؟

پاسخ: عرق دارای نمک است و نمک برای باکتری ها مناسب نیست.

۳۳) پوست با ترشح عرق که دارای …….. و آنزیم ……. است می تواند مانع ورود میکروب ها شود.

پاسخ: نمک – لیزوزیم

۳۴) آنزیم موجود در عرق چه نام دارد؟

پاسخ: لیزوزیم

۳۵) نقش آنزیم لیزوزیم موجود در عرق چیست؟

پاسخ: این آنزیم در از بین بردن باکتریها نقش دارد.

۳۶) میکروب هایی که روی پوست زندگی می کنند چگونه در از بین بردن میکروب های دیگر نقش دارند؟

پاسخ: این میکروب ها با شرایط اسیدی پوست سازش یافته و بواسطه رقابت برای کسب غذا از تکثیر میکروب های بیماری زا جلوگیری می کنند.

۳۷) نخستین خط دفاعی دستگاه تنفس گوارش و ادراری تناسلی که فاقد پوست هستند چیست؟

پاسخ: مخاط

۳۸) مخاط از چه بافت هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: پوششی و پیوندی

۳۹) مخاط چگونه سدی را در برابر میکروب ها ایجاد می کند؟

پاسخ: ۱- یاخته های پوششی آن به هم چسبیده اند و مانع نفوذ میکروب ها می شوند
۲- با ترشح ماده چسبناکی به نام ماده‌ی مخاطی میکروب ها را به دام می اندازد.
۳- ترشحات مخاط دارای آنزیم لیزوزیم می باشد.

۴۰) در دستگاه گوارش علاوه بر مخاط چه موارد دیگری میکروب های موجود در غذا را نابود می کنند؟

پاسخ: اسید معده لیزوزیم بزاق

۴۱) در دستگاه تنفس …….. مانع نفوذ میکروبها به بخشهای عمیق تر می شود.

پاسخ: مخاط مژکدار

۴۲) دومین خط دفاعی بدن شامل واکنش های ……….. اما …….. سریع می باشد.

پاسخ: عمومی – سریع

۴۳) دومین خط دفاعی بدن در برابر میکروب ها اختصاصی است یا غیر اختصاصی؟ چرا؟

پاسخ: غیر اختصاصی زیرا شامل ساز و کارهایی برای شناسایی بیگانه ها بر اساس ویژگی های عمومی آنهاست.

۴۴) دومین خط دفاعی بدن شامل چه مواردی است؟

پاسخ: بیگانه خوارها – گویچه های سفید – پروتئین ها – پاسخ التهابی و تب

۴۵) بیگانه خوارها فاگوسیت ها در کجای بدن قرار دارند؟

پاسخ: همه جای بدن

۴۶) انواع بیگانه خوارها را نام ببرید.

پاسخ: درشت خوارها – یاخته های دارینه ای – ماستوسیت – نوتروفیل

۴۷) درشت خوارها (ماکروفاژ) بیشتر در کدام قسمت از بدن قرار دارد؟

پاسخ: گره های لنفاوی

۴۸) وظایف درشت خوارها را بیان کنید.

پاسخ: مبارزه با میکروب ها از بین بردن یاخته های مرده بافت ها و یا بقایای آنها

۴۹) گویچه های قرمز مرده توسط چه اندامهایی پاکسازی می شوند؟ و چگونه؟

پاسخ: کبد و طحال بوسیله درشت خوارهای این اندام ها

۵۰) علت نام گذاری یاخته های دارینه ای به این نام چیست؟

پاسخ: به علت داشتن انشعابات دندریت مانند

۵۱) یاخته های دارینه ای بیشتر در کدام قسمت از بدن یافت می شوند؟

پاسخ: بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط است – مانند پوست و لوله گوارش

۵۲) اعمال یاخته های دندریتی را بنویسید.

پاسخ: بیگانه خواری قرار دادن قسمت هایی از میکروب در سطح خود و سپس رسیدن به گره های لنفاوی برای ارائه میکروب به یاخته های ایمنی (لنفوسیت ها)

۵۳) ماستوسیت ها مانند یاخته های ………….. در بخش هایی از بدن که با ……… در ارتباط اند به فراوانی یافت می شوند.

پاسخ: دارینه ای – محیط بیرون

۵۴) هیستامین از کدام بیگانه خوار ترشح می شود؟ اعمال هیستامین را بنویسید.

پاسخ: ماستوسیت رگ ها را گشاد و نفوذپذیری آنها را زیاد می کند و در نتیجه باعث افزایش جریان خون و حضور بیشتر گویچه های سفید می شود.

۵۵) افزایش نفوذ پذیری رگها بواسطه حضور چه ماده ای است؟ و چه مزیتی دارد؟

پاسخ: هیستامین نفوذ پذیری بیشتر رگ ها موجب می شود تا خوناب که حاوی پروتئین های دفاعی است بیش از گذشته به خارج رگ نشت کند.

۵۶) دانشمندان با چه روش هایی کشف کردند که گویچه های سفید می توانند از دیواره مویرگ ها عبور نمایند؟

پاسخ: با پیشرفت روش های رنگ آمیزی و کار با میکروسکوپ

۵۷) تراگذاری (دیاپدز) را تعریف کنید.

پاسخ: فرایند عبور گویچه های سفید را از دیواره مویرگ ها، تراگذاری گویند.

۵۸) دانشمندان با توجه به چه دلایلی گفتند که گویچه های سفید از دیواره مویرگها عبور می کنند؟

پاسخ: با مشاهده این مورد که گویچه های سفید نه تنها در خون بلکه در بافت های دیگر هم حضور دارند.

۵۹) از ویژگی های مشترک همه گویچه های سفید فرآیند …….… است.

پاسخ: تراگذاری

۶۰) نوتروفیل ها را می توان به نیروهای ………… تشبیه کرد.

پاسخ: واکنش سریع

۶۱) چرا نوتروفیل ها را به نیروهای واکنش سریع تشبیه می کنند؟

پاسخ: اگر عامل بیماری زا در بافت وارد شود نوتروفیل ها خود را به آنها رسانده و با بیگانه خواری آنها را نابود می کند نوتروفیل ها مواد دفاعی زیادی حمل نکرده و چابک اند

۶۲) آیا عوامل بیماری زایی مانند کرم های انگل را می توان با بیگانه خواری از بین برد؟ بدن در این موارد چگونه عمل می کند؟

پاسخ: خیر – اینها قابل بیگانه خواری نیستند، بلکه ائوزینوفیل ها محتویات دانه های خود را بر روی انگل می ریزند.

۶۳) مونوسیت ها در دفاع غیراختصاصی چگونه عمل می کنند؟

پاسخ: این نوع از گویچه های سفید از خون خارج، تغییر یافته و به درشت خوار یا یاخته های دارینه ای تبدیل می شوند.

۶۴) لنفوسیت هایی که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند، چه نامیده می شوند؟

پاسخ: یاخته کشنده طبیعی

۶۵) یاخته های کشنده طبیعی جزء کدام یک از انواع گویچه های سفید هستند؟ و به چه سلول هایی حمله می کنند؟

پاسخ: لنفوسیت ها به سلول های آلوده به ویروس و سلول های سرطانی

۶۶) یاخته کشنده طبیعی چگونه باعث مرگ برنامه ریزی شده در سلول های آلوده به ویروس و سلول های سرطانی می شود؟

پاسخ: با ترشح ماده ای به نام پرفورین منفذی در غشای این گونه سلول ها ایجاد می کند و سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته باعث مرگ برنامه ریزی شده می گردد.

۶۷) کدام یک از گویچه های سفید و با ترشح چه ماده ای باعث مرگ برنامه ریزی شده در سلول های سرطانی می شوند؟

پاسخ: یاخته کشنده طبیعی – پرفورین

۶۸) پرفورین ماده مترشحه از کدام نوع گویچه های سفید است؟

پاسخ: یاخته کشنده طبیعی (از لنفوسیت ها)

۶۹) مرگ برنامه ریزی شده یعنی چه؟

پاسخ: در یاخته ها برنامه ای وجود دارد که در صورت اجرای آن یاخته می میرد، این نوع مرگ را مرگ برنامه ریزی شده می نامند.

۷۰) لنفوسیت های دفاع اختصاصی را لنفوسیت های ……… و ……. می نامند و لنفوسیت های مرگ برنامه ریزی شده را ……………. گویند.

پاسخ: B و T – یاخته کشنده طبیعی

۷۱) انواع پروتئین های دخیل در دفاع غیراختصاصی را نام ببرید.

پاسخ: پروتئین های مکمل – اینترفرون

۷۲) پروتئین های مکمل در کدام نوع از دفاع بدن علیه میکروب ها دخالت دارند؟

پاسخ: غیر اختصاصی

۷۳) پروتئین های مکمل چه نوع پروتئین هایی هستند و چگونه عمل می کنند؟

پاسخ: گروهی از پروتئین های خون محلول در خوناب اند که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیر فعال اند. اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند فعال می شوند. پروتئین های فعال شده با کمک هم ساختار حلقه مانندی در غشای میکروب ایجاد نموده که شبیه روزنه عمل نموده و کنترل خروج و ورود مواد را از بین می برند و سرانجام میکروب می میرد علاوه بر این قرار گرفتن پروتئینهای مکمل روی میکروب باعث می شود بیگانه خواری آسانتر انجام شود.

۷۴) جنس اینترفرون چیست؟
الف) ليييد ب) پلی ساکارید ج) پروتئین د) اسید نوکلئیک

پاسخ:

۷۵) انواع اینترفرون ها را نام ببرید.

پاسخ: اینترفرون نوع I و اینترفرون نوع II

۷۶) اینترفرون نوع I از کجا ترشح و چه نقشی در دفاع ایفا می کند؟

پاسخ: از سلول های آلوده به ویروس ترشح می شود و علاوه بر یاخته آلوده بر یاخته های سالم مجاور هم اثر کرده و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند.

۷۷) hینترفرون نوع II را چه یاخته هایی ترشح می کنند و وظیفه این نوع پروتئین در دفاع چیست؟

پاسخ: از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت T ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند.

۷۸) کدام نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه سلول های سرطانی ایفا می کند؟

پاسخ: اینترفرون نوع II

۷۹) علائم التهاب کدامند؟

پاسخ: قرمزی – تورم – گرما و درد

۸۰) التهاب چیست؟

پاسخ: پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند. این پاسخ به از بین بردن میکروب ها، جلوگیری از انتشار میکروب ها و تسریع بهبودی می انجامد.

۸۱) در التهاب کدام یاخته ها هیستامین رها می کنند؟

پاسخ: ماستوسیت های آسیب دیده

۸۲) طی التهاب چه وقایعی رخ می دهد؟ به اختصار توضیح دهید.

پاسخ: ابتدا هیستامین از ماستوسیت آزاد شده پس گویچه های سفید بیشتری به این ناحیه وارد می شوند و خوناب بیشتری نشت می کند. حتی خود یاخته های دیواره مویرگی نیز با تولید پیک های شیمیایی گویچه های سفید را به موضع آسیب دیده فرا خوانده و نوتروفیل و با تراگذاری از خون خارج و بیگانه خواری می کند. ماستوسیت هم به درشت خوار تبدیل می گردد.

۸۳) یکی از نشانه های بیماریهای میکروبی، ……….. است.

پاسخ: تب

۸۴) تب چگونه بر فعالیت میکروب ها اثر می گذارد؟

پاسخ: فعالیت میکروب ها در دمای بالا کاهش می یابد.

۸۵) چگونه طی ورود میکروب به بدن تب ایجاد می گردد؟

پاسخ: با ورود میکروب به بدن بعضی از ترشحات آنها از طریق خون به بخشی از هیپوتالاموس رفته و دمای بدن را بالا می برد.

۸۶) طی ورود میکروب به بدن کدام بخش از مغز باعث بالا رفتن دمای بدن می شود؟

پاسخ: هیپوتالاموس

۸۷) دفاع اختصاصی چگونه دفاعی است؟

پاسخ: این نوع دفاع به عامل بیگانه بستگی دارد و تنها بر همان عامل موثر است.

۸۸) دفاع اختصاصی توسط چه یاخته هایی انجام می شود؟

پاسخ: لنفوسیت های B و T

۸۹) محل تولید لنفوسیت های B و T کجاست؟ و در ابتدا چه توانایی را ندارند؟

پاسخ: مغز استخوان توانایی شناسایی عامل بیگانه

۹۰) محل تولید و بالغ شدن لنفوسیت های B و T کجاست؟

پاسخ: لنفوسیت B در مغز استخوان تولید و بالغ می شود و لنفوسیت T در مغز استخوان تولید و در تیموس تکامل می یابد.

۹۱) بالغ شده در مورد لنفوسیت های یعنی چه؟

پاسخ: یعنی کسب توانایی شناسایی عامل بیگانه

۹۲) فعالیت تیموس در چه دورانی زیاد است؟

پاسخ: نوزادی و کودکی

۹۳) آنتی ژن را تعریف کنید.

پاسخ: مولکول هایی که لنفوسیت ها در دفاع اختصاصی شناسایی می کنند آنتی ژن نامیده می شوند.

۹۴) لنفوسیت ها چگونه آنتی ژن را شناسایی می کنند؟

پاسخ: هر لنفوسیت B و T در سطح خود گیرنده های آنتی ژن دارد که همگی از یک نوع هستند و هر گیرنده اختصاصی عمل می کند یعنی فقط می تواند به یک نوع آنتی ژن متصل شود و به این ترتیب آنتی ژن شناسایی می شود.

۹۵) نحوه عملکرد لنفوسیت B را در برخورد با آنتی ژن به اختصار بیان کنید.

پاسخ: پس از شناسایی آنتی ژن سطح میکروب ها یا ذرات محلول مانند ویروسها یا سم میکروب ها، توسط گیرنده اختصاصی آن لنفوسیت مورد نظر به سرعت تکثیر شده و یاخته های پادتن ساز را پدید می آورد. این یاخته ها پادتن ساخته و پادتن همراه با مایعات بین یاخته ای، خون و لنف به گردش درآمده و هرجا با میکروب برخورد نماید آنرا نابود یا بی اثر می کند.

۹۶) جنس و شکل پادتن ها چگونه است؟

پاسخ: پروتئین به شکل Y

۹۷) هر پادتن چند جایگاه برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دارد؟

پاسخ: ۲ تا

۹۸) پادتن ها چند نوع اند؟ نام ببرید.

پاسخ: دو نوع – یک نوع که به غشای لنفوسیت متصل است و نقش گیرنده دارد و نوع دیگر ترشحی است و پادتن ترشحی کاملا مشابه گیرنده لنفوسیتی است.

۹۹) پادتن آماده را …………… گویند.

پاسخ: سرم

۱۰۰) نحوه عملکرد لنفوسیت T را به اختصار بیان کنید.

پاسخ: این لنفوسیت ها یاخته های خودی که تغییر کرده اند. مثلا سرطانی و یا آلوده به ویروس را شناسایی و تکثیر می شود و لنفوسیت T کشنده را ایجاد که آنها نیز به یاخته هدف متصل و با ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازد.

۱۰۱) چرا دفاع اختصاصی برخلاف دفاع غیر اختصاصی دفاع سریعی نیست؟

پاسخ: زیرا فرآیندی است که برای شناسایی آنتی ژن و تکثیر لنفوسیت ها به زمان نیاز دارد.

۱۰۲) دستگاه ایمنی دارای حافظه است، یعنی چه؟

پاسخ: یعنی وقتی با آنتی ژنی برخورد کند، خاطره آن برخورد را با تولید لنفوسیت های خاطره نگه خواهد داشت و در دومین برخورد این لنفوسیت های خاطره تکثیر و لنفوسیت های فعال و خاطره را ایجاد می کند، پس شناسایی برای برخورد مجدد سریعتر رخ می دهد.

۱۰۳) واکسن چیست؟

پاسخ: میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده است که با وارد کردن به بدن یاخته های خاطره پدید می آورد.

۱۰۴) ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی ………… و ایمنی حاصل از سرم را ایمنی ………… گویند.

پاسخ: فعال – غیر فعال

۱۰۵) چرا ایمنی حاصل از سرم را غیر فعال می گویند؟

پاسخ: چون پادتن در بدن تولید نشده و یاخته خاطره ای نیز پدید نیامده است.

۱۰۶) چرا در بیماری ایدز که لنفوسیت های T از بین می روند باعث تضعیف کل دستگاه ایمنی بدن می شود؟

پاسخ: ویروس HIV به لنفوسیت هایی به نام لنفوسیت T کمک کننده حمله می کند و کار این نوع لنفوسیت این است که فعالیت لنفوسیت های B، دیگر لنفوسیت های T به کمک این نوع انجام می شود با از بین رفتن این لنفوسیت های T کمک کننده عملکرد لنفوسیت های B و T مختل می شود.

۱۰۷) تحمل ایمنی را تعریف کنید.

پاسخ: دستگاه ایمنی به همه مواد خارجی پاسخ نمی دهد. مثل میکروب های مفید در دستگاه گوارش به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عوامل خارجی تحمل ایمنی گویند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل پنجم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅  در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۵ پنجم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *