ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب درس دهم نگارش ششم ابتدایی 🧐 عطار و جلال الدین محمد

گام به گام درس دهم نگارش ششم ابتدایی و حل تمرین های درس 10 عطار و جلال الدین محمد

جواب سوالات درس دهم نگارش ششم و پاسخ سوال های صفحه ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ و ۶۷ درس ۱۰ در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا به عنوان کمک درسی برای شما دانش آموز باهوش فراهم شده است.

مطلب پیشنهادی : معنی کلمات درس دهم عطار و جلال الدین

حل تمرین و پاسخ پرسش های درس دهم از نگارش ششم

جواب املا و دانش ادبی صفحه ۶۳ و ۶۴ درس دهم نگارش ششم

۱- با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

جواب سوال اول املا و دانش ادبی صفحه 63 نگارش ششم

واژه های جدید درس ۱۰ نگارش ششم عبارتند از : هیجان انگیز، زیارت، تعجب، برخیز، زادگاه، همان و نیشابور.

۲- با توجه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.

محمد و پدرش برای یک سفر تولانی صمرقند را ترک کردند.
محمد از هر فرستی برای آموختن استفاده می کرد.
عطار نصخه ای از کتاب اصرارنامه‌ی خود را به محمد هدیه داد.
بهاءالدین به سفارش عطار مراغب محمد بود؛ چون او آینده درخشانی داشت.

واژه‌ غلطشکل صحیح واژه
تولانیطولانی
صمرقندسمرقند
فرستیفرصتی
نصخهنسخه
اصرارنامهاسرارنامه
مراغبمراقب

نتیجه می گیریم املای صحیح کلمات مشخص شده طولانی، سمرقند، فرصت، نسخه، اسرارنامه و مراقب می باشد.

۳- کدام یک از شعر های زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید.

جواب سوال سوم املا و دانش ادبی صفحه 64 نگارش ششم

در شعرهای مثنوی هر بیت یک قافیه جدا دارد و قافیه هر بیت با دیگری متفاوت پس نتیجه می گیریم شعر گزینه ب جواب صحیح می باشد.

پاسخ نگارش صفحه ۶۵ درس عطار و جلال الدین محمد

۱- جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید.

جواب سوال اول نگارش صفحه ۶۵

دعوی برتری از دیگران و کبر، انسان را از همه‌ی افراد پست، پست تر می‌کند. اما فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن، حس خوبی به انسان می دهد! با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود.

همچنین با صبر و کوشش، می توان به خوشبختی رسید. فراموش نکنید که جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.

۲- چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید. (هر طور که دلتان خواست می توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید.)

یک اینکه کتاب از دل درختان می باشد، زیرا کتاب از جنس کاغذ بوده و کاغذ نیز از چوب درخت های جنگل به دست می آید. دوم اینکه اگر کتاب ها را از بین ببریم در واقع به درخت ها آسیب زده ایم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۶۶ نگارش ششم

پاسخ کارگاه نویسندگی صفحه ۶۶ نگارش ششم

۱- با همکاری گروه، یک روزنامه دیواری درباره‌ی یکی از نام آوران (شهیدان، دانشمندان، نویسندگان یا نیکوکاران) محل زندگی خود (روستا یا شهر) تهیه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در اینجا بنویسید.

پاسخ این سوال به عهده دانش آموز می باشد زیرا با توجه به محله شما پاسخ ها متفاوت می باشد.

۲- برداشت خود را از «چو خواهی که نامت بود جاودان | مکن نام نیک بزرگان نهان» در یک بند بنویسید.

اگر می خواهی که اسم و یادت تو نیز مانند انسان های بزرگ جاودان و ماندنی شود باید نام بزرگان را زنده نگه داری و به آن ها احترام بگذاری، اگر انسان به این اشخاص بزرگ بی توجه باشد خودش هم پیش دیگران اعتباری کسب نخواهد کرد و بعد از مرگ از یاد مردم فراموش می شود.

✅ جواب درس دهم نگارش ششم و پاسخ سوال های بخش عطار و جلال الدین محمد را بررسی کردیم، اگر سوالی دارید از قسمت دیدگاه از ما بپرسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.