ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس هشتم نگارش دهم به صورت کامل

پاسخ و حل سوال های صفحه 117 ، 118 ، 119 و 122 درس 8 نگارش دهم ؛ گام به گام درس هشتم نگارش فارسی 1 دهم با جواب

جواب کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس هشتم نگارش 1 دهم ؛ در این نوشته به جواب و پاسخ سوالات کارگاه نوشتن صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ ، نوشته ای داستان گونه بنویسید صفحه ۱۱۹ و صفحه ۱۲۲ درس ۸ هشتم نوشته های داستان گونه کتاب نگارش فارسی ۱ پایه دهم متوسطه دوم رشته های نظری ریاضی ، تجربی ، انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی و آرایه های گنج حکمت مزار شاعر درس هفدهم فارسی دهم
و
جواب سوال های قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس هفدهم فارسی دهم

جواب سوالات کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس هشتم نگارش دهم
جواب سوالات کارگاه نوشتن و مثل نویسی درس هشتم نگارش دهم

جواب سوال های کارگاه نوشتن صفحه 117 ، 118 و 119 درس هشتم نگارش دهم

در کارگاه نوشتن صفحه ۱۱۷ ، ۱۱۸ و ۱۱۹ درس هشتم نگارش دهم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید.

در یکی از افسانه ها آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست… چوب را روی شانه اش میگذاشت و برای خانهاش آب میبرد.
یکی از کوزهها کهنه تر بود و ترکهای کوچکی داشت. هر بار که مرد، مسیر خانهاش را می پیمود، نصف آب کوزه می ریخت.
مرد، دو سال تمام همین کار را میکرد. کوزه سالم و نو، مغرور بود. که وظیفه ای را که برای آن خلق شده، به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده، شرمنده بود که فقط میتواند نصف وظیفه اش را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند: «از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کردهای، فقط از نصف حجم من سود برده ای… فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند، فرو نشانده ای.»
مرد خندید و گفت: «وقتی بر می گردیم، با دقت به مسیر نگاه کن.»
موقع برگشت، کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده… سمت خودش… گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت: «میبینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم.»
این طرف جاده، بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر روز به آن ها آب می دادی. به خانهام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک نداشتی، چه طور می توانستی این کار را بکنی؟

پاسخ بررسی متن :

شخصیتمرد – کوزه سالم، نو و مغرور – کوزه کهنه و ترک دار
ماجرای داستانکوزه ترک دار موجب رشد گیاهان می شود
فضا (حال و هوا، مکان و زمان)هر روز – مسیر خانه
روایت
الف) شیوه بیان
ب) زاویه دید
الف) عاطفی
ب) دانای کل (سوم شخص مفرد)

سوال 2) نوشت های داستان گونه بنویسید ؛ پیش از نوشتن، عناصر آن را مشخص کنید.

شخصیت: مادربزرگ – پزشک معالج – چشم های مادربزرگ
ماجرای داستان: معالجه چشم های مادربزرگ
فضا: یک روز بهاری
روایت: زاویه دید سوم شخص مفرد (دانای کل)

مادربزرگ که دیگر سویی در چشم هایش نمانده بود. صبح یک روز بهاری عزم خود را جزم کرد و با هر زحمتی که بود در من چشم پزشکی حاضر شد. حدود نیم ساعت در مطب به انتظار فرا رسیدن نوبت معابنه نشسته بود و تمام این مدت به این فکر می کرد که هزینه درمان چشم هایش را چگونه و از کجا فراهم کند. حقوق بازنشستگی همسر خدابیامرزش که صرف امرار معاش روزانه می شد و پس اندازی نداشت.

با همین خیال ها درگیر بود که نوبت من فرا رسید. مادربزرگ وقتی از چشم پزشکی بیرون آمد بسیار شاد و مسرور بود و با چشم هایش صحبت می کرد که: ای چشم های مهربان من، خدا را شکر که آب سیاه یا مرض دیگری ندارید. اگر پیش از این دچار چنین مرضی می شدید حتما مرا خوشبخت و ثروتمند می ساختید. خب عیبی ندارد. حالا هم به موقع به فریادم رسیده اید.

چند روز پیش مادربزرگ چشم هایش را عمل کرد و حالا رو به بهبود است. اما بشنوید از وقتی که پزشک هزينه معالجه چشمان مادر بزرگ را طلب کرد. مادربزرگ چند اسکناس به او داد و گفت: خدا عمرت دهد! بقیه اش هم آن مروارید هایی که از چشم هاییم درآوردی!
معلوم شد که ناراحتی چشمان مادربزرگ «آب مروارید» بوده است.

جواب گسترش مثل نویسی صفحه ۱۲۲ درس هشتم نگارش دهم

در مثل نویسی صفحه 122 درس هشتم نگارش دهم گفته شده ” مثل های زیر را بخوانید، سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

  • با ماه نشینی، ماه شوی، با دیگ نشینی، سیاه شوی.
  • تهی پای رفتن، بِه از کفش تنگ.
  • جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن.
  • فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.
  • شاهنامه، آخرش خوش است.

پاسخ گسترش و بازآفرینی ضرب المثل های مثل نویسی صفحه ۱۲۲ درس هشتم نگارش دهم :

گسترش ضرب المثل با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی : شاید ضرب المثل کمال همنشین در من اثر کرد را شنیده باشید؛ این نیز ارتباطی با ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی دارد. چراکه انسان ها مهم است که چه دوستی را برای خود برمی گزینند و با چه کسانی معاشرت می کنند. انسان ها در گذر زمان همرنگ جماعت می شوند و در طی گذر زمان هر چه که در ظاهر و باطن او وجود دارد با سیرت و صورت او سازگار می شود و به زودی پرده از چهره ی خود بر می دارد.

یکی از خصوصیات بارز انسان ها این است که خیلی زود با دنیای اطراف خود سازگار می شوند به گونه ایی که اگر با انسان های شریف و درستکار نشست و برخاست داشته باشند و با آن ها ارتباط برقرار کنند به مرور زمان از آن ها تاثیر مثبت گرفته و آن ها نیز همان روش را در ادامه ی زندگی خود پیش می گیرند و هم رنگ جماعت می شوند.

اما برعکس اگر با انسان های ناخلف و نادرست ارتباط داشته باشند و در جمع آن ها حضور یابند و با آن ها دوستی برقرار کنند، اندک اندک زندگی آن ها به رویشان تاثیر منفی گذاشته و خیلی زود آن ها نیز تاثیرات منفی گرفته شده ی خود را در دنیای اطراف بازتاب می کنند و به دنبال آن ضرب المثل شیرین و قدیمی که در پشت خود داستان ها و حکایت های جالبی را پنهان کرده عنوان می شود که اگر انسان با ماه نشیند همچون او ماه می شود و اگر با دیگ همراه شود همچون او سیاه می شود.

بنابراین زندگی آیینه ی رفتار یکدیگرند. اگر اشتباه قدم برداریم خیلی از اطرافیان خود را نیز به همراه خود می کشانیم و یا اگر درست گام برداریم خیلی ها را به سعادت و خوشبختی می رسانیم.

گسترش ضرب المثل تهی پای رفتن ، بِه از کفش تنگ : دست خالی و پای پیاده در بعضی موارد بهتر است از حال بد و جان پر درد.

مردی بود که از دار دنیا تنها یک اسب داشت و یک خانه ی کلنگی، با همان اسب کار می کرد و خرج زندگیش را در می آورد. بعد از مدتی کفش هایش پاره شدند و انگشت های پایش از کفش بیرون زد، مرد اهمیتی به این موضوع نداد. اما هر که از روبه رویش می گذشت به او می گفت که چرا انگشت های پایت بیرون زده است، کفشی نو بخر. اما مرد اهمیتی نمی داد تا اینکه کفش بیشتر پاره شد و بیشتر پای مرد بیرون زد.

همه به او می خندیدند و می گفتند که پای برهنه راه بروی بهتر است از این کفش پاره. مرد که دیگر ناگذیر شده بود به فکر چاره ایی افتاد و تصمیم گرفت کمی از پول هایش را که کنار گذاشته بود بردارد و به بازار رفت تا کفشی نو برای خود بخرد. به حجره ی کفش فروشی رفت و از میان کفش ها، کفشی را انتخاب کرد و پوشید و بسیار به دلش نشست. پول را داد و کفش را گرفت. روز اول که کفش را پوشید احساس کرد که کمی کفش تنگ است اما با خود گفت حتما جا باز می کند کمی پایش تاول زد. اما اهمیتی نداد. روز دوم پایش بیشتر زخم شد، به طوری که دیگر نمی توانست آن وضع را تحمل کند. فریاد زنان کفش را از پای درآورد و گفت تهی پای رفتن به از کفش تنگ.

شاید ما در شرایطی قرار بگیریم که ناشکری کنیم اما کمی که بگذرد و شرایط عوض شود می فهمیم شرایط قبل که آنقدر از آن می نالیدیم خیلی بهتر از شرایط جدید می باشد.

گسترش ضرب المثل جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن :شخصی در بیابانی می رفت. جوانی را دید که از شدت تشنگی بی تا شده و بی جان زیر سایه بوته ای خزیده بود. آن شخص آب و غذایش را با آن جوان قسمت کرد. جوان پس آنکه جانی تازه یافت. سوار شتر آن شخص شد و به راه خویش ادامه داد و با او بدرفتاری کرد. روز دیگر دوباره آن در بیابان به هم برخوردند. آن جوان احترامی به او نگذاشت و احوال او را نپرسید. آن شخص در نصیحت به او گفت: جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن.

گسترش ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه : در مدرسه ی ما در دوره ی دبیرستان دانش آموزی ریزه میزه و کوتاه قدی بود که به تازگی وارد کلاس ما شده بود .همه همکلاسی ها او را مسخره می کردند و موجب آزار و اذیت او می شدند، اما بعد از یک هفته که از مدرسه گذشت ما به هوش و استعداد بالای او پی بردیم به طوری که همه ی معلم ها بعد از دیدن او و هوش بالای او می گفتند فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.

اما ما به این حرف ها توجه نمی کردیم تا اینکه معلم برای ما داستانی تعریف کرد و گفت: در روزگاران قدیم مرد کشاورزی بود که مزرعه ی فلفل داشت، فلفل های او بسیار کوچک بود و این امر مردم را از خرید فلفل او باز می داشت. هر چه کشاورز می گفت که فلفل ها تند هستند هیچ کس باور نمی کرد تا اینکه بعد از مدت ها یک نفر فلفل او را خرید و خورد. او از تندی فلفل تعجب کرده بود.

در آن زمان مردم دور او جمع شدند و آن جا بود که فهمیدند فلفل های مرد کشاورز درست است که ریز است اما بسیار تند و تیز است و بین مردم این ضرب المثل دهان به دهان شد و فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه ساخته شد .شاید آن لحظه با این حرف خیلی خندیدیم اما بعد از آن به صورت غیرارادی دیگر دانش آموز تازه وارد را مسخره نکردند. زیرا در اعماق وجود خود می دانستند این دانش آموز کوچک در آینده خود ستاره درخشانی می شود.

گسترش ضرب المثل شاهنامه ، آخرش خوش است : معلم، باوقار وارد کلاس شد. دفتر حضور و غیاب را برا با لبخندی باز کرد و خودکار را در دستش جابجا کرد و اسامی را خواند. به هر اسمی که می رسید، نکته ای چاشنی آن می کرد. گاهی معنی نامی را می پرسید و گاهی معنای نامی را می گفت. حضور و غیاب که تمام شد، رو به دانش آموزان کرد و گفت: «خوشحالم که در سال جدید این چهره های صمیمی را می بینم. من از خط و نشان کشیدن خوشم نمی آید، ولی حضورتان در کلاس و مخصوصا امتحانات قابل توجه و مهم است و در نمره مستمر شما تاثیر دارد».

بعد هم معلم شروع به معرفی کار خود کرد و تدریس خوب و قابل قبولی داشت. پس از پایان کلاس در حیاط مدرس دوستم را دیدم و از معلم زنگ پیش تعریف کردم و گفت: «تازه اول سال است، درس دادنش بسیار عالی است و هیچ سوالی را بدون جواب نمیگزارد، اما امتحان دقیق و سختی می گیرد و به غیبت ها توجه خاصی دارد، خیلی دلت را خوش نکن و شیفته ملایمت ظاهریش او نشو، چون شاهنامه ، آخرش خوش است.

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه دوم اگر می خواهید به راحتی به جواب های نگارش فارسی 1 پایه دهم رشته های نظری دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب همه سوال های صفحه 117 ، 118 ، 119 و 122 درس 8 هشتم نگارش فارسی 1 پایه دهم متوسطه دوم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.