ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب درس اول نگارش یازدهم صفحه ۲۲ تا ۳۳

گام به گام پاسخ نامه و حل پرسش های فعالیت انشا و کارگاه نوشتن و مثل نویسی صفحه 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 و 33 درس 1 اول کتاب نگارش یازدهم

جواب درس اول نگارش یازدهم ؛ در این مقاله پاسخ و جواب فعالیت ۱ صفحه ۲۲ و ۲۳ ، فعالیت ۲ انشا صفحه ۲۴ و ۲۵ ، فعالیت ۳ صفحه ۲۷ ، کارگاه نوشتن تمرین ۱ صفحه ۲۹ و تمرین ۲ انشا صفحه ۳۰ و ۳۱ و مثل نویسی صفحه ۳۲ و ۳۳ درس ۱ اول کتاب نگارش ۲ پایه دوازدهم انسانی ، تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول دینی یازدهم

جواب درس اول نگارش یازدهم
جواب درس اول نگارش یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 22 و 23 درس اول نگارش یازدهم

موضوعی را انتخاب کنید و با روش بارش فکری طرح نوشته خود را مشخص کنید.

انتخاب موضوع: کفش

بارش فکری: پا – قلب دوم – عضو مهم – محافظت از پا – خریدن کفش – کفش نو – واکس زدن – پارگی کفش – مراقبت از کفش

جواب فعالیت 1 صفحه 22 و 23 درس اول نگارش یازدهم

طرح نوشته:

عنوان نوشته: کفش
بند مقدمه: آغازی مناسب با نگاه کلی به موضوع کفش / پوشش انسان های نخستین
بندهای بدنه: اختراع کفش / محافظت از کفش
بند جمع بندی: جمع بندی موضوع کفش

پاسخ فعالیت 2 صفحه 24 و 25 درس اول نگارش یازدهم

با توجه به طرح نوشته خود، متنی بنویسید. بند آغازین، بندهای میانی و بند پایانی را در آن مشخص کنید.

بند آغازین (مقدمه): پا عضو مهمی در بدن است و حکم قلب دوم انسان را دارد. کفش وسیله ای برای پوشش پاست و از پا در برابر ناهمواری های زمین، سنگ و سایر اشیای تیز و بُرنده محافظت می کند.

بندهای میانی (بدنه): پدرم می گوید، انسان های نخستین، لباس و کفش نداشته اند و پابرهنه راه می رفتند؛ برای همین پاهایشان هر سال رشد می کرده است.

بعدها، که بشر پیشرفت هایی دست یافته است، فهمیده که برای محافظت از خود و بدنش باید لباس پیوشد و کفش به پا کند و این ترتیب، بشر کفش را اختراع کرده است.

پدرم بیشتر از محافظت کردن از پاها، بر محافظت کردن از کفش ها تاکید می کند. پدرم می گوید پول علف خرس نیست که هر روز هر روز بدهیم و یک کفش نو بخریم؛ باید تا زمانی که می شود، از کفش هایمان استفاده کنیم تا مثل خاله مان هزارپا نباشیم که هزار جفت کفش داشته باشیم!

بند پایانی (نتیجه گیری): من برای اینکه پدرم پول هایش را مثل علف خرس خرج نکند، هر هفته کفش هایم را واکس می زنم و هر بار که بیرون می روم، مراقبم که کفش هایم آسیب نبینند.

مطلب پیشنهادی: انشا در مورد پاییز با مقدمه و نتیجه

جواب فعالیت 3 صفحه 27 درس 1 نگارش یازدهم

نوشته خود را ویرایش کنید.

بند آغازین (مقدمه): پا عضو مهمی در بدن است و حکم قلب دوم انسان به شمار می آید. کفش وسیله ای برای پوشش پا و محافظت از آن است و از پا در برابر ناهمواری های زمین، سنگ و سایر اشیای برنده محافظت می کند.

بندهای میانی (بدنه): پدرم می گوید، انسان های نخستین لباس و کفش نداشته اند و پابرهنه این طرف و آن طرف می رفته اند؛ برای همین پاهایشان هر سال رشد می کرده است.

بعدها، که بشر به پیشرفت هایی دست یافته، فهمیده است که برای محافظت از خود و بدنش باید لباس بپوشد و کفش به پا کند و به این ترتیب، بشر کفش را اختراع کرده است. پس از اختراع کفش، پاهای انسان کوچک و کوچک تر شده است!

پدرم بیشتر از محافظت کردن از پاها، بر محافظت کردن از کفش ها تأکید می کند. او می گوید پول علف خرس | نیست که هر روز و هر روز بدهیم و یک کفش نو بخریم؛ باید تا زمانی که می شود، از کفش هایمان استفاده کنیم تا مثل خاله مان هزارپا نباشیم که هزار جفت کفش دارد.

بند پایانی (نتیجه گیری): من برای اینکه پدرم پول هایش را مثل علف خرس خرج نکند، هر هفته کفش هایم را واکس می زنم و بیرون می روم، حواسم هست که کفش هایم آسیب نبینند؛ چون پدرم برای خریدن آنها زحمت کشیده است.

جواب تمرین های کارگاه نوشتن صفحه 29 ، 30 و 31 درس اول نگارش یازدهم

تمرین ۱: نوشته زیر را بخوانید و طرح اوّلیه آن را در متن مشخّص کنید.

موضوع: تاریخچه خط در ایران

بند آغازین (مقدمه): در فرهنگ‌های پیش از خط، یعنی روزگاری که آثار ادبی نوشته نمی‌شد، هر سنّت ادبی به صورت شفاهی وجود داشت و سینه به سینه منتقل می‌گشت. در فرهنگی که با خط آشنا می‌شود، این سنّت ادبی روایی می‌تواند به نشو و نمای خود ادامه بدهد، اما هنگامی که خط مهم‌ترین وسیلۀ بیان می‌شود، حیات این سنّت‌ها پایان می‌پذیرد.

بندهای میانی (بدنه): سابقۀ نوشتن در ایران به سدۀ ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. نگارش اسناد دولتی، سیاسی و اقتصادی در کتیبه‌های ایران باستان از دیرباز معمول بوده است. اما توسعۀ نگارش آثار دینی و ادبی تا سده‌های نخستین مسیحیت، مورد بحث است.
شواهد حکایت از آن دارد که تکامل ادبیات از صورت روایی و نقلی به صورت نوشتاری در بخش دوم از عصر ساسانیان صورت پذیرفته است. برای نمونه کتاب اوستا پس از سده‌ها انتقالِ سینه به سینه، سرانجام در دورۀ ساسانیان به رشتۀ تحریر درآمد.
در کتیبه‌های فارسی باستان، هرگز نامی از اوستا برده نشده است. امّا سنجش کتیبه‌های فارسی باستان و متن‌های اوستایی حکایت از آن دارد که از نظر شکل و مضمون میان این دو متن باستانی مشابهت و یکسانی وجود دارد. در هر یک از این دو پیکرۀ ادبی همانندی‌ها و نشانه‌هایی است که در کتیبه‌های فارسی باستان به صورت منثور و با آزادی عمل بیشتر و در متن‌های اوستایی به صورت منظوم و با ساختار و وزنی معیّن به کار رفته‌اند و احتمال آنکه این یکسانی‌ها و تناظرها تصادفی باشند، بسیار اندک است.

بند پایانی (جمع بندی): تحوّلات خط قرن‌ها ادامه یافت تا اینکه خطِّ الفبایی رایج شد. امروزه حجم زیادی از اطّلاعات به صورت نوشتاری انتقال می‌یابد. به بیان دیگر با تحوّل خط و میزان کاربرد آن از گفتار به نوشتار رسیده‌ایم.

تمرین ۲: موضوعی انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید.

موضوع: فارسی نو

بند آغازین (مقدمه): برای فاتحان عرب، زبان فارسی بسیار بیشتر از عربی، زبان تبلیغ و نشر اسلام در میان مردم این نواحی بود؛ از همین رو، سرانجام زبان فارسی جانشین زبان های محلی از جمله سغدی و دیگر گویش ها شد و در همین مناطق، در مرزهای شرقی ایران بود که فارسی، زبان ادبی این جوامع گردید.

بندهای میانی (بدنه): پس از پیروزی اعراب در ایران، فارسی گفتاری همچنان به سوی شرق پیش رفت و به وسیله سپاهیان و بازرگانان، به افغانستان کنونی رسید.

فارسی میانه ادبی زمان ساسانیان، در این زمان هنوز کاملا از میان نرفته بود و زرتشتیان به آن سخن می گفتند و می نوشتند؛ اما تقریبا در همین دوران، زبان ادبی دیگری بر پایه گویشی از فارسی دری در خاور (شرق) ایران جان گرفت که همان زبان امروزی فارسی نوشتاری است.

استفاده از خط عربی برای نوشتن فارسی در خراسان آغاز شد و علت این بود که در فارس و نواحی غربی ایران هنوز گروه های بزرگی از زرتشتیان و موبدانشان زندگی می کردند که به پارسی میانه (پهلوی) می نوشتند و خظ پهلوی هنوز رقیبی برای خط و نگارش های جدید به شمار می آمد و از ساخت روش های جدید نگارشی برای فارسی جلوگیری می کرد.

بند پایانی (جمع بندی): بنابراین، فارسی، گویش محلی جنوبی ترین ناحیه ایران بود که به عنوان یک زبان گفتاری به تدریج از جنوب به شمال و خاور ایران گسترش یافت و آن گاه در منتهی الیه شمال خاوری ایران، به زبان ادبی آن ناحیه تبدیل شد و از آنجا به باختر (غرب) و جنوب ایران رفت و سرانجام در بخش بزرگی از آسیا ریشه دواند.

تمرین ۳: نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای جدول ارزشیابی درس تحلیل کنید.

پاسخ پیشنهادی: اغلب دوستان در انتخاب طرح نوشته ضعف هایی داشتند که با تمرین بیشتر این ضعف برطرف خواهد شد. نوشته بیشتر دوستان برپایه جانشین سازی بود و متن آنها منسجم بود؛ (البته نوشته بعضی دوستان از انسجام لازم برخوردار نبود). املا و نکات نگارشی نیز به درستی رعایت شده بود.

پاسخ مثل نویسی صفحه 32 و 33 درس اول نگارش یازدهم

مَثَل‌های زیر را بخوانید. سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

– بار کج به منزل نمی‌رسد.
– زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می‌آورد.
– از کوزه همان برون تراود که در اوست.
– از این گوش می‌گیرد از آن گوش در می‌کند.

گسترش ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

در روزگاران قدیم، جوانی بود رشید و زورمند که به جای بهره گرفتن از زور بازو، با زورگویی و غارت ضعیفان، روزگار می گذرانید و روز به روز مغرورتر می گشت.

روزی، کیسه ای زر از بازی ربود و برای فرار از دست سربازان به سرعت شروع به دویدن کرد. همان طور که در پایش به سنگی گرفت و نقش بر زمین شد و کیسه زر به هوا رفته و به دست پیرمردی افتاد. همان دم، سربازان سر رسیدند و او را به بند کشیدند. پیرمرد نگاهی به جوان انداخت و گفت: «ای جوان، بدان که بار کج به منزل نمی رسد.»

معنی مثل: یعنی کاری که بدون محکم کاری و درایت و تدبیر انجام شود، ضرر می رساند.

گسترش ضرب المثل زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می آورد

روزی از روزها دِه جوانی آمده بود و همه اهالی روستا از اخلاق زشت و بد او ناراحت شدند و همه با آن دعوا کردند و دختران اجازه خروج از خانه را نداشتند. اهالی روستا تصمیم گرفتند نزد حاج کرم الله بروند ریش سفید محل بروند و برای اخلاق این جوان چاره ای پیدا کنند، حاج کرم از آنها پرسید با اخلاق زشت او چگونه برخورد کردید؟

وقتی مردم دِه از اخلاق خودشان گفتند، حاج کرم گفت: اخلاق شما با آن جوان با اخلاق خودش فرق چندانی نداشت و باید با او با خوش اخلاقی صحبت می کردید. وقتی حاج کرم با ملایمت و مهربانی با جوان صحبت کرد و از کار زشت خود به او خبر داد، جوان قانع شد و اخلاقش را اصلاح کرد.

معنی مثل: یعنی سخن خوب و حرف حساب هر کار غیر ممکنی را ممکن می سازد.

گسترش ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

یک روز مرد مسیحی از مسیری می گذشت. یک یهودی با او برخورد کرد به محض دیدن مسیح به او فحاشی نمود و گفت: ای پسره بی اصل و نسب. مرد مسیحی در پاسخ گفت: سلام ای انسان با شرافت و ارزشمند.

اطرافیان از مسیح پرسیدند: او به تو فحاشی کرد چطور شما به او این قدر احترام می گذارید. مرد مسیح در پاسخ گفت: هر کسی آنچه دارد خرج می کند. چون سرمایه او این بود به من بد گفت و چون در ضمیر من جز نیکویی نبود از من جز نیکویی در وجود نمی آید. ما فقط آنچه را که در درون داریم می توانیم از خود نشان دهیم.

معنی مثل: رفتار و گفتار آدم ها، نشان دهنده درون آن هاست.

گسترش ضرب المثل از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند

در روزگار قدیم دانشمندی در ولایتی می زیست که به سبب علمش خودپسند شده و به سخنان دیگران بی اعنتا بود. سرانجام روزی علما و حکیمان دانا گرد هم آمدند تا چنین رفتار زشتی را از دانشمند بی عمل دور کنند. بنابراین تصمیم بر آن گشت که هریک صبح در دم خانه دانشمند ایستاده و نکته یا نصیحتی به او بدهند.

در روز های بعد همه‌ی دانایان یک به یک به محض دیدن او پندی به او میدادند و او را از رفتارش منع می کردند. و او نیز آن ها را با نهایت دقت قبول می کر،د ولی بازهم به آن ها عمل نمی کرد. سرانجام پس از آنکه تلاش علما سبب واقع نشد، درباره دانشمند گفتند که از یک گوش گیرد و از گوش دیگر در کند.

بله عزیزان ما در زندگی بایستی به سخنان دیگران توجه کنیم و اگر پذیرش ان برایمان مقدور است از انجام آن اجتناب نکنیم و همواره به حرف های دیگران اهمیت بدهیم.

معنی مثل: به گفتارها و پند های دیگران گوش فرا نمی دهد.

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه دوم اگر می خواهید به راحتی به تمام مطالب آموزشی کتاب نگارش پایه یازدهم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب فعالیت های درس 1 اول نگارش یازدهم متوسطه دوم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *