ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات درس پنجم فارسی پنجم + هم خانواده و متضاد

کلمات هم معنی مترادف درس پنجم کدوبن و گلدان خالی فارسی پنجم ؛ لغات هم خانواده و متضاد مخالف درس 5 فارسی پنجم دبستان

معنی لغات درس پنجم چنار و کدوبن و گلدان خالی فارسی پنجم ؛ در این مقاله معنی کلمات هم معنی و مترادف و واژه های هم خانواده و متضاد مخالف به همراه معنی شعر درس 5 پنجم چنار و کدوبن صفحه 39 و بخوان و بیندیش گلدان خالی کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان را فراهم کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی لغات ، هم خانواده و متضاد درس چهارم فارسی پنجم
و
جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ درس چهارم فارسی پنجم

معنی کلمات درس پنجم چنار و کدوبن فارسی پنجم
معنی کلمات درس پنجم چنار و کدوبن فارسی پنجم

معنی کلمات درس ۵ پنجم و بخوان و بیندیش گلدان خالی فارسی کلاس پنجم ابتدایی

کدوبن: بوته‌ی گل
قد کشید: رشد کرد، بزرگ شد
ازو: از او
داوری: قضاوت
مهرگان: اوایل پاییز

جوانه می زد: شکوفه می داد
معجزه آسا: شبیه معجزه، عجیب
رسیدگی می کرد: مواظبت می کرد
هیجان انگیز: شوق آور، ایجاد کننده ذوق
به عنوان: به نام، به دست

روزها پشت سر هم آمدند: روزها به سرعت طی شد و گذشت
غصه: غم، رنج
به آرامی: به آهستگی
اصلا: هرگز

دفن کرد: زیر زمین پنهان کرد
باز نیافت: پیدا نکرد
حاکم: قاضی، فرماندار
جمله: همه

غازی: بند باز
کهن سال: پیر، قدیمی
باور: یقین، اعتقاد

کاهلی: سستی، تنبلی
باد مهرگان: باد پاییزی
آنگه: آن گاه
عجیب: شگفت آور
امپراتور: پادشاه

جارچیان: کسانی که در روزگاران گذشت خبرهای مهم را با صدای بلند به اطلاع مردم می رساندند.
هجوم آوردند: حمله کردند
اشتیاق: آرزومندی، شوق
مطمئن باش: آسوده باش، خیالت راحت باشد
مواظبت کرد: نگهداری کردم

سرزنش: نکوهش، ملامت
تحسین: آفرین گفتن
حاصل کنم: بدست آوردم
اشارت: اشاره، نشان دادن
درستی: خشونت
معلق: آویختن، آویزان شدن

واژه های هم خانواده درس 5 پنجم و درس گلدان خالی فارسی پنجم دبستان

انتخاب: منتخب
مخصوص: اختصاص، خاص
دقت: دقیق
مطمئن: اطمینان
منتظر: انتظار

زحمت: مزاحم، مزاحمت
جمع: مجموعه، جامع
اعتماد: معتمد
حاصل: محصول

متضاد و مخالف کلمه های درس پنجم و گلدان خالی فارسی پایه پنجم ابتدایی

بلند قامت ≠ کوتاه قامت
بالاترین ≠ پایین ترین
کاهلی ≠ زرنگی
نامرد ≠ مرد
بهترین ≠ بدترین

پیر ≠ برنا، جوان
خالی ≠ پر
زیبا ≠ زشت
زود ≠ دیر
شلوغ ≠ خلوت

معنی شعر صفحه ۳۹ درس پنجم و گلدان خالی فارسی کلاس پنجم دبستان

پرسید از آن چنار که »تو، چند سال های؟ / گفتا: دویست باشد و اکنون زیادتی است
معنی: بوتهی کدو از درخت چنار پرسید که تو چند ساله هستی؟ چنار پاسخ داد دویست سال دارم و اکنون این، عمر زیادی است.

خندید ازو کدو، که من از تو، به بیست روز / برتر شدم، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟
معنی: بوته‌ی کدو به او خندید و گفت که من با گذشت بیست روز از جوانه زدن و رشد از تو برتر و بلندتر شدم جواب بده که علت این تنبلی چیست؟

او را چنار گفت: که »امروز، ای کدو / با تو مرا هنوز، نه هنگام داوری است
معنی: چنار به او گفت که ای کدو اکنون، هنوز زمان داوری میان من و تو نیست.

فردا که بر من و تو، وزَد باد مهرگان / آنگه شود پدید، که نامرد و مَرد کیست«
معنی: فردا که باد پاییزی بر من و تو بوزد، در آن هنگام آشکار میشود که مرد و نامرد چه کسی است؟ (چه کسی برتر است؟)

همچنین بخوانید: پاسخ درست و نادرست و درک مطلب درس چهارم فارسی پنجم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی پنجم ابتدایی ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی لغات مترادف و کلمه های متضاد و هم خانواده درس پنجم کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !