ادبیاتفرهنگ و هنر

ترجمه متن درس سوم عربی دهم انسانی صفحه ۳۲ تا ۴۴

گام به گام معنی متن درسی صفحه 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 38 ، 40 ، 41 ، 43 و 44 درس 3 سوم کتاب عربی پایه دهم رشته علوم ادبیات و انسانی

معنی متن درس سوم عربی دهم انسانی ؛ برای آشنایی با ترجمه متن درسی صفحه ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ ، جواب درست و نادرست صفحه ۳۵ ، معنی و جواب اختبر نفسک صفحه ۳۷ و ۳۸ ، معنی صفحه ۴۰ ، ۴۱ و ۴۳ و حوار گفت و گوی گروهی صفحه ۴۴ درس ۳ سوم کتاب عربی پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم ، در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

مطلب پیشنهادی: ترجمه متن درس دوم عربی دهم انسانی

ترجمه متن درس سوم عربی دهم انسانی
ترجمه متن درس سوم عربی دهم انسانی

معنی متن صفحه ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ درس سوم عربی دهم انسانی

هَل تُصَدِّقُ أنَ ترَی فی یَومٍ مِنَ الْأیّامِ أَسماکاً تَتَساقَطُ مِنَ السَّماءِ؟!
آیا باور می‌کنی که روزی از روزها ماهی‌هایی را ببینی که از آسمان فرومی‌افتند.

إنَّ نزُولَ الْمَطَرِ وَ الثَّلْجِ مِنَ السَّماءِ شَیءٌ طبَیعیٌّ؛ وَلکِٰنْ أ یُمْکِنُ أنَ نرَی مَطرَ السَّمَکِ؟!
همانا بارش باران و برف از آسمان امری طبیعی است؛ اما آیا ممکن است بارش ماهی را ببینیم.

هَل تظَنُّ أنَ یکَونَ ذٰلِکَ الْمَطَرُ حَقیقَهً وَ لَیسَ فِلْماً خَیالیّاً؟! حَسَناً فَانْظُرْ إِلَی هٰذِهِ الصُّوَرِ حَتَّی تُصَدِّقَ.
آیا گمان می‌کنی که این باران حقیقی است و نه فیلم خیالی؟! خُب، پس به این عکس‌ها نگاه کن تا باور کنی.

 اُنظُرْ بِدِقَّهٍ؛ أنتَ تُشاهِدُ سُقوطَ الْأسَماکِ مِنَ السَّماءِ؛ کَأنَّ السَّماءَ تُمْطِرُ أَسماکاً.
به دقت نگاه کن. تو افتادن ماهی‌ها را از آسمان می‌بینی. گویی آسمان ماهی [ها] می‌بارد.

یُسَمّی النّاسُ هٰذِهِ الظّاهِرَهَ الطَّبیعیَّهَ «مَطَرَ السَّمَکِ». حَیَّرَتْ هٰذِهِ الظّاهِرَهُ النّاسَ سَنَواتٍ طَویلَهً فَما وَجَدوا لَها جَواباً.
مردم این پدیده طبیعی را باران ماهی می‌نامند. این پدیده مردم را سال‌های طولانی‌ای به شگفت آورده است؛ و برای آن پاسخی نیافته اند.

یَحْدُثُ «مَطَرُ السَّمَکِ» سَنَویّاً فی جُمهوریَّهِ الْهُندوراس فی أَمِریکَا الْوُسطَی.
باران ماهی سالانه در جهموری هندوراس در آمریکای مرکزی رخ می‌دهد.

تَحدُثُ هذِهِ الظّاهِرَهُ مَرَّتَینِ فی السَّنَهِ أَحیاناً.
این پدیده احیانا دوبار در سال روی می‌دهد.

فَیُشاهِدُ النّاسُ غَیمَهً سَوداءَ عَظیمَهً وَ رَعداً وَ بَرقاً وَ ریاحاً قَویَّهً وَ مَطَراً شَدیداً لِمُدَّهِ ساعَتَینِ أَو أَکثَرَ.
مردم ابر سیاه و بزرگ، تندر و آذرخش، بادهایی نیرومند و باران شدیدی را به مدت دو ساعت یا بیشتر می‌بینند.

ثُمَّ تُصبِحُ الْأرَضُ مَفروشَهً بِالْأسَماکِ، فَیَأخُذُهَا النّاسُ لِطَبخِها وَ تَناوُلِها.
سپس زمین پوشیده از ماهی [ها] می‌گردد؛ مردم آن‌ها را برای پختن و خوردنشان می‌گیرند.

حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَهَ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَهِ الْعَجیبَهِ؛ فَأَرْسَلوا فَریقاً لِزیارَهِ الْمَکانِ وَ التَّعَرُّفِ عَلَی الْأسَماکِ الَّتی تَتَساقَطُ عَلَی الْأرضِ بَعدَ هٰذِهِ الْأمطارِ الشَّدیدهِ،
دانشمندان تلاش کردند که راز آن پدیده شگفت را بشناسند؛ پس گروهی را برای دیدن مکان و شناسایی ماهی‌هایی که پس از این باران‌های شدید بر زمین فرومی‌افتند فرستادند.

فَوَجَدوا أَنَّ أَکثَرَ الْأسَماکِ الْمُنتَشِرَهِ عَلَی الْأرضِ مِنْ نَوعٍ واحِدٍ، وَلٰکِنَّ الْغَریبَ فی الْأمرِ أَنَّ الْأسَماکَ لَیسَتْ مُتَعَلِّقَهً بِالْمیاهِ الْمُجاوِرَهِ.
نتیجتا فهمیدند که بیشتر ماهی‌های پخش شده بر روی زمین از یک نوع اند؛ اما شگفتی موضوع در آن است که ماهی‌ها متعلق به آب‌های مجاور نیستند.

بَلْ بِمیاهِ الْمُحیطِ الْأطْلَسیِّ الَّذی یَبْعُدُ مَسافَهَ مِائَتَی کیلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الأْسَماکِ.
بلکه متعلق به آب‌های اقیانوس اطلس اند  که از محل فرو افتادن ماهی‌ها، ۲۰۰ کیلومتر دورتر است.

ما هوَ سَبَبُ تَشکیلِ هٰذِهِ الظّاهِرَهِ؟! یَحْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْأسَماکَ إلَی السَّماءِ بِقوَّهٍ.
علت شکل گرفتن این پدیده چیست؟! گردبادهای شدیدی روی می‌دهد و ماهی‌ها را با قدرت به آسمان می‌کشاند.

وَ یَأخُذُها إِلَی مَکانٍ بَعیدٍ وَ عِندَما یَفقِدُ سُرعَتَهُ تَتَساقَطُ عَلَی الْأرضِ.
و آن‌ها را به مکانی دور می‌برد؛ هنگامی‌که سرعتش را از دست می‌دهد، ماهی‌ها بر روی زمین فرو می‌افتند.

 یحَتفَلُ النّاسُ فی الْهُندوراس بِهٰذَا الْیَومِ سَنَویّاً وَ یُسَمّونَهُ «مِهرَجانَ مَطَرِ السَّمَکِ».
مردم در هندوراس این روز را سالانه جشن می‌گیرند و آن را جشنواره باران ماهی می‌نامند.

معنی و جواب صحیح و خطا صفحه ۳۵ درس سوم عربی دهم انسانی

عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ. 

۱- یَحتَفِلُ أَهالی الْهُندوراس بِهٰذَا الْیَومِ شَهریّاً وَ یُسَمّونَهُ «مِهرَجانَ الْبَحرِ». نادرست
مردم هندوراس این روز را ماهیانه جشن می‌گیرند و آن را «جشنواره دریا» می‌نامند.

۲- عِندَما یَفقِدُ الْإعصارُ سُرعَتَهُ، تَتَساقَطُ الْأَسماکُ عَلَی الْأَرضِ. درست
هنگامی که گردباد سرعتش را از دست می‌دهد ماهی‌ها بر زمین می‌افتند.

۳- یَئِسَ الْعُلَماءُ مِن مَعرِفَةِ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَةِ الْعَجیبَةِ. نادرست
دانشمندان از شناخت راز آن پدیده عجیب ناامید شدند.

۴- إنَّ نُزولَ الْمَطَرِ وَ الثَّلْجِ مِنَ السَّماءِ أَمرٌ طَبیعیٌّ. درست
قطعا بارش باران و برف از آسمان یک امر طبیعی است.

۵- تَحدُثُ هذِهِ الظّاهِرَةُ عَشرَ مَرّاتٍ فی السَّنَةِ. نادرست
این پدیده ده بار در سال پدید می‌آید.

معنی اختبر نفسک صفحه ۳۷ درس ۳ عربی دهم انسانی

تَرجِمِ الْأَفعالَ الثُّلاثیَّةَ الْمَزیدَةَ، ثُمَّ عَیِّنْ نَوعَ الْبابِ.
سه فعل اضافی را ترجمه کنید، سپس نوع باب را مشخص کنید.

معنی اختبر نفسک صفحه ۳۷ درس ۳ عربی دهم انسانی
ماضیمضارعامرمصدرباب
اِستَغَفَر: آمرزش خواستیَستَغفِرُ: آمرزش می‌خواهداِسْتَغفِر: آمرزش بخواهاِسْتِغْفار: آمرزش خواستنإستفعال
اِعتَذَرَ: پوزش خواستیَعتَذِرُ: پوزش می‌خواهداِعتَذِرْ: پوزش بخواهاِعْتِذار: پوزش خواستنإفتعال
اِنقَطَعَ: بریده شودیَنقَطِعُ: بریده می‌شوداِنقَطِع: بریده شواِنْقِطاع: بریده شدنإنفعال
تَکَلَّمَ: سخن گفتیَتَکَلَّم: سخن می‌گویدتَکَلَّمْ: سخن بگوتَکَلُّم: سخن گفتنتَفَعُّل

معنی اختبر نفسک صفحه ۳۸ درس سه عربی دهم انسانی

تَرجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ عَیِّنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّیَ.
این جملات را ترجمه کنید و فعل متعدی را مشخص کنید.

۱- ﴿إنّی رَأَیتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ رَأَیتُهُم لی ساجدینَ …﴾ یوسُف 4
همانا من دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را در حالی‌که آنها به من سجده کنان بودند.
متعدی: رَأَیت و رَأَیت

۲- ذَهَبَتْ طالِبَةٌ لِإطفاءِ الْمُکَیِّفاتِ.
دانش‌آموزی برای خاموش کردن کولرها رفت. 
(لازم)

۳- زانَ اللّٰهُ السَّماءَ بِأَنجُمٍ کَالدُّرَرِ.
خداوند آسمان را با ستارگانی مانند مرواریدها زینت داد.
متعدی: زانَ

۴- تَنمو الشَّجَرَةُ مِنْ حَبَّةٍ صَغیرَةٍ.
درخت از دانه‌ای کوچک رشد می‌کند.
لازم

۵- اِشتَرَی والِدُ حامِدٍ حاسوباً لَهُ.
پدر حامد رایانه‌ای را برایش خرید. 
متعدی: اِشتَرَی

معنی صفحه ۴۰ درس سوم عربی دهم انسانی

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنید.

اِشْتَغَلَ: کار کرداِشْتَغَلوا: کار کردند
تَعَلَّمَ: یاد گرفتتَعَلَّمْتُم: یاد گرفتید
اِنْقَطَعَ: بریده شداِنْقَطَعَتْ: بریده شد
اِستَغفَرَ: آمرزش خواستاِستَغفَرْنا: آمرزش خواستیم

ترجمه صفحه ۴۱ درس سوم عربی دهم انسانی

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنید.

يَبْتَسِمُ: لبخند مى زنديَبْتَسِمونَ: لبخند می زنند
يَتَكَلَّمُ: سخن می گویدنَتَكَلَّمُ: سخن می گوییم
يَنْسَحبُ: عقب نشينى مى كندتَنْسَحِبونَ: عقب نشينى مى كنید
يَتَعَلَّمُ: یاد می گیردأَتَعَلِّمُ: یاد می گیری

معنی صفحه ۴۳ درس ۳ عربی دهم انسانی

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنید.

تَنتَظِرونَ: منتظر مى شويداِنتَظِروا: منتظر می شوند
تَتَعَجَّبينَ: تعجّب مى كنىتَعَجَّبي: تعجّب می کنم
تَستَخْرِجْنَ: خارج مى كنيداِستَخْرِجْنَ: خارج کردند

ترجمه حوار گفت و گوی صفحه ۴۴ درس سوم عربی دهم انسانی

در گروه‌های دو نفره شبیه گفت‌وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

حِوارٌ: فی قِسْمِ الْجَوازاتِ
در قسمت گذرنامه در فرودگاه

شُرطیُّ إدارةِ الْجَوازاتِ
پلیس اداره گذرنامه
اَلْمُسافِرُ الْإیرانیُّ
مسافر ایرانی
أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أَیِّ بَلَدٍ أَنتُم؟
خوش آمدید، شما اهل کدام کشور هستید؟
نَحنُ مِن إیران وَ مِن مَدینَةِ زابُل.
ما از ایران و از شهر بابل هستیم.
مَرحَباً بِکُم. شَرَّفتُمونا.
درود بر شما، به ما افتخار دادید.
أَشکُرُکَ یا سَیِّدی.
از تو تشکر می‌کنم آقا!
ماشاءاللّٰهُ! تَتَکَلَّمُ بِالْعَرَبیَّةِ جَیِّداً!
ما شاء الله به خوبی عربی صحبت می‌کنی!
أُحِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. اَلْعَرَبیَّةُ جَمیلَةٌ.
این زبان را دوست دارم، عربی زیباست.
کَمْ عَدَدُ الْمُرافِقینَ؟
تعداد همراهان چند نفر است؟
سِتَّةٌ: والِدایَ وَ أُختایَ وَ أَخَوایَ.
شش نفر: پدر و مادرم، دو خواهر، دو برادرم.
أَهلاً بِالضُّیوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ الدُّخولِ؟
مهمانان خوش آمدید. آیا شما کارت‌های ورود دارید؟
نَعَم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقَتُهُ بِیَدِهِ.
بله، هر یک از ما کارتش در دستش است.
اَلرِّجالُ عَلَی الْیَمینِ وَ النِّساءُ عَلَی الْیَسارِ لِلتَّفتیشِ.
مردان سمت راست و زنان سمت چپ برای بازرسی
عَلَی عَینی.
بر روی چشم.
رَجاءً؛ اِجعَلوا جَوازاتِکُم فی أَیدیکُم.
لطفا، گذرنامه‌هایتان را در دستتان بگیرید.
نَحنُ جاهِزونَ
ما آماده‌ایم.

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی دهم انسانی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله ترجمه متن درسی درس 3 سوم کتاب عربی دهم انسانی متوسطه دوم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =