ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب صفحه ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ درس اول نگارش دوم ابتدایی

پاسخ نگارش درس کتابخانه ی کلاس ما صفحه 15 - 16 - 17 - 18 و 19 کلاس دوم ابتدایی

پاسخ سوال های نگارش درس ۱ اول کلاس دوم دبستان و جواب پرسش های صفحه 15 – 16 – 17 – 18 و 19 نگارش کتابخانه کلاس ما را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب درس چهاردهم پرچم نگارش دوم

جواب صفحه ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ درس اول نگارش دوم

جواب صفحه ۱۵ نگارش دوم درس کتابخانه کلاس ما

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، چهار خط اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

در یکی از روزهای ماه مهر، دانش آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند. آموزگار پس از سلام و احوال پرسی، از بچه ها خواست در گروه های خود قرار بگیرند. سپس به آن ها گفت :«دانش آموزان عزیز، از شما می خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می توانیم پاسخ پرسش های خود را پیدا کنیم؟»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه «ـه ه» دارند، بنویس.

کتابخانه – ایستاده – همه – بچه – چگونه – برگه – نماینده – رایانه – محله – اشاره – کرده – نوشته – ویژه – شده – دقیقه و داشته.

۳- چهار کلمه بنویس که با «هم» شروع شده باشد؛ مانند همراه.

هم کلاسی – هم فکری – همکاری و هم گروهی.

۴- با هر کلمه، جمله بنویس.

تشکر : من از معلم خود تشکر می کنم.

می خواست : او می خواست به مدرسه برود.

قصه : مادربزرگ برای من زیاد قصه می گوید.

هم کلاس :‌ من و مریم هم کلاس هستیم.

پاسخ صفحه ۱۶ نگارش درس اول کلاس دوم ابتدایی

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند و پیشنهاد خود را روی برگه هایی نوشتند. نماینده‌ی هر گروه آن را بلند خواند. گروه ها به رایانه، کتاب ها، مجله ها و افراد دانا اشاره کرده بودند. آموزگار از دانش آموزان تشکر کرد و گفت :«آیا همه‌ی نوشته ها در رایانه، کتاب ها و مجله ها برای شما مفید است؟».

۲- برای هر نشانه، کلمه از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس.

نشانهکلمه
حاحوال پرسی، حالا
سکلاس، می رسید، سلام، پاسخ، پرسش
است، فارسی، مناسبی، دوست، بشناسیم
زروز، زیبای، می وزید، دانش آموزان
آموزگار، از، عزیز و ….
ظنظم

۳- به آخر کدام یک از این کلمه ها می توان «ای» اضافه کرد؟ آن ها را بنویس.

ایستاده – گروه – رایانه – مجله – نوشته – نگاه – کتاب خانه – اشاره – بچه – نماینده – ویژه

ایستاده ای – رایانه ای – مجله ای – نوشته ای – کتاب خانه ای – بچه ای – نماینده ای – ویژه

۴- جمله ها را کامل کن.

الف) دانش آموزان پیشنهاد خود را روی …برگه هایی نوشتند

ب) بهتر است …کتاب ها…. و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.

پ) کتاب خوب مانند ….دوست… خوب است.

پاسخ صفحه ۱۷ نگارش کتابخانه کلاس ما دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

نماینده‌ی گروه اول گفت :«خیر، بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم».

نماینده‌ی گروه دیگر گفت :«در آخر کتاب فارسی، نام کتاب های مناسبی نوشته شده است که ما می توانیم آن ها را بخوانیم».

۲- از روی کلمه های درس که در آن ها دو حرف «ح» ، «س» میبینی، یک بار بنویس.

ح : احوال پرسی و حالا

س : کلاس – می رسید – ایستاده – سلام – پرسی – می خواست – پاسخ – پرسش – است – فارسی – مناسبی – دوست – بشناسیم و درستی.

۳- کامل کن.

من کتاب می خوانم.
من .. درس .. می خوانم.
من .. داستان .. می خوانم.
من .. شعر .. می خوانم.

۴- کلمه ها را مرتب کن و جمله را بنویس.

الف) گفت و گو – بچه ها – گروه خود – کردند – در.

بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند.

ب) کتاب ها – نیستند – مفید – برخی – از – بچه ها – برای.

برخی از کتاب ها برای بچه مفید نیستند.

همچنین بخوانید : جواب درس ۱۶ نگارش دوم

جواب سوالات صفحه ۱۸ نگارش دوم درس کتابخانه کلاس ما

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

آموزگار گفت :«کتاب خوب، مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند، حالا چند دقیقه با هم گفت و گو کنید و بگویید از چه راه هایی می توانیم کتاب های خوب و مفید را بشناسیم؟»

۲- نشانه های جا افتاده را در متن زیر، قرار بده.

در یکی از رو ز های ماه م ـهـ ر دانش آموزان، آرام و با ن ظ م وارد کلا س شدند.

آموز گ ار پس از سلام و ا ح وال پرسی، از بچه ها خ و است در گر و ه خود قرار بگیرند.

۳- در هر جمله، کلمه‌ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

الف) …. نماینده‌ی …. هر گروه آن را با صدای بلند خواند. (نماینده‌ی – نماینده ای)

ب) محمد …. هفته ای …. یک داستان می خواند. (هفته‌ی – هفته ای)

۴- به نظر تو این دو کتاب به هم، چه می گویند؟

من خیلی دوست دارم بچه ها با من دوست شوند. من هم دوست دارم به بچه ها چیزهای جدید یاد بدهم تا باسواد بشوند. بیا برویم تو قفسه کتابخانه تا بچه ها ما را بردارند و بخوانند.

جواب سوال های صفحه ۱۹ نگارش دوم دبستان

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا، بنویس.

به نام خداوندی که دانا و توانا است.

۲- نام هر تصویر را با توجه به شماره‌ی آن، در داخل جدول قرار بده.

جواب جدول صفحه ۱۹ نگارش دوم دبستان

۱- خرگوش ۲- سگ ۳- گربه
۴- مار ۵- شیر ۶- خروس
۷- گرگ ۸- ببر ۹- موش

✅ به پایان جواب های صفحه ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کتاب نگارش دوم ابتدایی که در رابطه درس کتابخانه کلاس ما می باشد رسیدیم، جهت مشاهده جواب سایر صفحه ها کافیست آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

24 دیدگاه

 1. ال آی گفت:

  عالی بود

 2. ناشناس گفت:

  خیلی خوب

  1. ناشناس گفت:

   عالییییی

 3. سید حسین گفت:

  عااالییی

  1. ناشناس گفت:

   عالی بود دستتون درد نکنه

 4. ناشناس گفت:

  عالی عالی عالی دستتون درد نکنه

 5. ناشناس گفت:

  ممنون عالیه

 6. اسرا گفت:

  عالی بود ممنون

 7. جانان گفت:

  عالیییییبی خیلی ممنون

 8. سارای گفت:

  خیلی کمکم کرد ممنون

 9. سارای گفت:

  ممنون دستتون درد نکنه خیلی کمک کرد بهم

  1. ناشناس گفت:

   عاااااالی ممنون از کسایی که نوشتن و توی لینک گوگل گذاشتن ممنون خیلی به من کمک کرد

 10. نازی گفت:

  خیلی خیلی خوب بوئ ممنون از سایتون

 11. فرزانه جون🍀🍀🍀 گفت:

  افتضاح 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

  1. ناشناس گفت:

   خیلی هم خوب

   1. اللمیرا گفت:

    بله

  2. ناشناس گفت:

   خلیج خوبه

 12. زهرا گفت:

  عالی بود ممنون

 13. زندگی گفت:

  عالی بود

 14. محمد گفت:

  عالیه واقعا ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *