ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب و حل تمرین های درس هشتم عربی هشتم

گام به گام پاسخ و حل تمرینات درس هشتم کتاب عربی پایه هشتم ، جواب تمرین های صفحه 102 ، 103 ، 104 ، 105 و 106 درس 8 عربی پایه هشتم

جواب و حل تمرین های درس هشتم عربی هشتم ؛ دانش آموزان کوشا و عزیز پایه هشتم متوسطه اول برای مشاهده جواب و حل تمرین های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم صفحه ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ و ۱۰۶ و ترجمه بخش القرآنیات صفحه ۱۰۸ درس ۸ هشتم کتاب عربی پایه هشتم در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: ترجمه درس هشتم عربی هشتم

جواب و حل تمرینات درس هشتم عربی هشتم

جواب بخش بدانیم درس هشتم صفحه ۱۰۲ عربی هشتم

در بخش بدانیم صفحه 102 درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” به فعال های زیر توجه کنید.

فعل ماضیترجمهفعل مضارعفعل مضارع
هُمْ فَعَلواآنها انجام دادند.هُمْ يَفعَلونَآنها انجام می‌دهند.
هُنَّ فَعَلْنَآنها انجام دادند.هُنَّ يَفعَلْنَآنها انجام می‌دهند.
هُنَّ فَعَلْنَآنها انجام دادند.هُما يَفعَلانِآنها انجام می‌دهند.
هُما فَعَلَتاآنها انجام دادند.هُما تَفعَلانِآنها انجام می‌دهند.

چرا ترجمه چهار فعل عربی در فارسی یک فعل است؟

پاسخ: چون در زبان فارسی مذکر و مونث برابر هستند، علاوه بر اینکه مثنی وجود ندارد.

جواب تمرین اول درس هشتم صفحه 103 عربی هشتم

در التمرین الاول درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” با توجه به متن درس پاسخ درست کدام است؟ ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1) لِماذا طَلَبَ صاحِبُ الْمَزرَعَةِ الْمُساعَدَةَ؟ | پاسخ صحیح: لِجَمعِ مَحصولِ الْقَمْحِ

2) مَتَی يَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلَی کُلِّ شَيءٍ؟ | پاسخ صحیح: عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلی نَفْسِهِ

3) في أَيِّ يَومٍ خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ مِن صاحِبِ الْمَزرَعَةِ؟ | پاسخ صحیح: عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ

4) کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟ | پاسخ صحیح: ثَلاثَةٌ

5) هَلْ کانَت الْمَزرَعَةُ صَغيرَةً؟ | پاسخ صحیح: لا؛ کانَتْ کَبيرَةً

ترجمه جملات بالا:

1) چرا مزرعه دار کمک میخواست؟
2) چه وقت انسان توانایی هر چیزی را دارد؟
3) مادر جوجه ها در کدام روز از مزرعه دار ترسید؟
4) جوجه ها چند تا هستند؟
5) آیا مزرعه کوچک بود؟

جواب تمرین دوم درس ۸ صفحه ۱۰۴ عربی هشتم

در التمرین الثانی درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را ترجمه کنید ؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم و فعل های مضارع را در هر جمله با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ترجمه: بدان، قطعا وعده خدا حق است ولی بیشترشان نمی دانند.

2) هٰذانِ الفَلّاحانِ يَزْرَعانِ الرُّزَّ فِي الرَّبيعِ.
ترجمه: این دو کشاوز در بهار برنج می کارند.

3) أولٰئِكَ الْجاراتُ يَرْجِعْنَ مِنَ الضّيافَةِ.
ترجمه: آن همسایه ها از میهمانی برمیگردند.

4) هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَيْنَ الْأَشْجارِ.
ترجمه: این دو کودک (دختر بچه) بین درختان بازی می کنند.

5) هاتانِ الْجارَتانِ تَذهَبانِ إلَی الضّیافَةِ.
ترجمه: این دو همسایه به مهمانی می روند.

5) إلیٰ أَینَ تَذهَبانِ، أَیَّتُهَا الْجارَتانِ؟
ترجمه: دوتا همسایه کجا می روید؟

جواب تمرین سوم صفحه 105 درس هشتم عربی هشتم

در التمرین الثالث درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم.

جواب تمرین سوم صفحه 105 درس هشتم عربی هشتم
جواب تمرین سوم صفحه 105 درس هشتم عربی هشتم

جواب تمرین چهارم صفحه ۱۰۶ درس هشتم عربی هشتم

در التمرین الرابع درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این لغات پرداخته ایم.

ما رَجَعوا.برنگشتند.لا يَرْجِعونَ.بر نمی‌گردند.
قَدَرا.توانستند.يَقْدِرانِ.می‌توانند.
يَصْدُقْنَ.آنها راست می‌گویند.صَدَقْنَ.راست گفتند.
يَأمُْرانِ.دستور می‌دهند.سَوفَ يَأْمُرانِ.دستور خواهند داد.
ما نَظَرتُنَّ.نگاه نکرديد.لا تَنْظُرْنَ.نگاه نمی‌کنید.
جواب تمرین پنجم صفحه 106 درس 8 عربی هشتم
جواب تمرین پنجم صفحه 106 درس 8 عربی هشتم

جواب تمرین پنجم صفحه 106 درس 8 عربی هشتم

در التمرین الخامس درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” گزینه مناسب را انتخاب کنید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1) هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ …………. واجِبَهُما. | پاسخ صحیح: تَکتُبانِ
2) اَلطُّلّابُ سَ …………… إلَی الصُّفوفِ غَداً. | پاسخ صحیح: يَرجِعونَ
3) اَلْمُسافِرانِ ………….. إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ. | پاسخ صحیح: ذَهَبا
4) اَلطّالِباتُ ………….. حَولَ عِلْمِ الْکيمياءِ. | پاسخ صحیح: يَسأَلْنَ

ترجمه کامل جملات بالا:

1) این دو دختر دانا تکلیفشان می نویسند.
2) دانشجویان یا دانش آموزان فردا به کلاس ها برخواهند گشت.
3) مسافران دیروز به مسافرخانه رفتند.
4) دانشجویان یا دانش آموزان (دختر) پیرامون علم شیمی می پرسند.

جواب تمرین ششم درس هشتم صفحه ۱۰۶ عربی هشتم

در التمرین السادس درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” در گروه های دو نفر مکابه کنید ” که در زیر به تکمیل این جدول مکالمه پرداخته ایم.

1) هَل عُشُّ عُصفورٍ في مَدرَسَتِکُم (مَدرَسَتِکُنَّ)؟لا یا نَعَم
2) کَم مُعَلِّماً عِندَكَ؟ (کَم مُعَلِّمَةً عِندَكِ؟)خَمسَهٔ یا ثلاثَةَ معلّمینَ یا ثلاث معلّماتِ
3) لِماذا تَحضُرُ (تَحْضُرینَ) فِي الْمَدرَسَةِ؟لِلتَّعَلُّم یا لِلتَّزکیَهُِ
4 مَتی تَرجِعُ (تَرجِعينَ) إلَی الْبَيتِ؟لِلدَّرسِ بَعدَ الظُهر یا ارجِعُ عصرًا
5) أينَ تَأکُلُ (تَأکُلينَ) الطَّعامَ؟فِي المَطعَمِ یا عِندَ اُسرَتِی

ترجمه جملات گفته شده در جدول بالا:

1) چرا به مدرسه حاضر می شوی؟
2) کی به خانه بر میگردی؟
3) کجا غذا می خوری؟
4) چند معلم پیش توست؟
5) آیا در مدرسه شما لانه ی گنجشک هست؟

ترجمه بخش القرآنیات صفحه 108 درس

1- ما هوَ أَوَّلُ مَکانٍ نَزَلَ فیهِ الْقُرآنُ الْکَریمُ؟
– غارُ حِراء فی مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ.

معنی: اولین جایی که قرآن کریم در آن نازل شد چه بود؟
غار حرا در مکه مکرمه

2- أَیُّ سورَةٍ مَعروفَةٌ بِـ «أُمَّ الْقُرآنِ»؟
– سورَةُ الْحَمد.

معنی: کدام سوره به «ام القرآن» معروف است؟
سوره حمد.

3- مَن هوَ أَوَّلُ مَقتولٍ فِی الْأَرضِ وَ لمِاذا؟
– إنَّهُ هابیلُ، وَ هوَ مَقتولٌ بِسَبَبِ حَسَدِ أَخیهِ قابیل.

معنی: اولین کسی که روی زمین کشته شد کیست و چرا؟
هابیل بود و به خاطر حسادت برادرش قابیل کشته شد.

توجه: پاسخ تمرین و ترجمه بخش الفعل المضارع صفحه 101 و فن ترجمه صفحه 102 و 103 و جواب بخوانید و ترجمه کنید نور السماء صفحه 107 را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب و حل تمرین های درس هفتم عربی هشتم

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و حل تمرین های درس هشتم صفحه 102 ، 103 ، 104 ، 105 و 106 کتاب عربی پایه هشتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫29 دیدگاه ها

 1. حمید رضا بهشتی گفت:

  لذت می برم وقتی جوان هایی چون شما به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک میکنند.البته من فرهنگی بازنشسته ام واز شما سپاسگزارم.

 2. ناشناس گفت:

  سلام قربان
  بابت زحماتتون ممنونم
  خسته نباشید

 3. ناشناس گفت:

  ممنون از شما

 4. احمد گفت:

  واقعا این سایت همیشه برای من مفید هست و همیشه کامل هست و من مثل همیشه ازش استفاده میکنم و خیلی گشته بودم ولی کامل ترینش رو پیدا نکرده بودم که با این سایت آشنا شدم. خیلی ممنون از شما

 5. ناشناس گفت:

  مرسی ممنون به خاطر زحمتتون💖

 6. 居dん無失点韓国 گفت:

  خیلی ممنون یسره راحت میکنه همه رو

 7. ناشناس گفت:

  خیلی ممنون بابت پاسخ های درست تون

  1. ناشناس گفت:

   زنجیران تو عالی

 8. AVA گفت:

  کار مارو راحت کردین مرسی 😐❤️

  1. ناشناس گفت:

   مرسی بابت معنیا😁 کارمون اسون شد

 9. Min گفت:

  خیلی خوب بود
  میسی 🙂

 10. A.n گفت:

  صفحه ی ۹۶ رو ننوشته

 11. آرزو گفت:

  بابا عاللللللییییییییی بود دمت گرمم 💓💓🤞🏿

 12. آرزو گفت:

  بابا عاللللللییییییییی بود دمت گرمم💓💓💓🤞🏿

  1. آرزو گفت:

   سایت های دیگه هم مال خودته؟؟. با همین نام و پسوند؟.

  2. ناشناس گفت:

   راس میگ

 13. P. A گفت:

  خوب بود ولی جدول صفحه ۹۵ رو نکشیده بود یکم سخت شد

  1. ناشناس گفت:

   چشات را باز کن

 14. عالی عالی عالی عالی عالی گفت:

  عالی

 15. علیرضا گفت:

  لایک داری😘🤩😍

 16. محمد گفت:

  بهترینه🤩🤩

 17. :) گفت:

  سلآم واقا مررسی عالیع جوابا❢❥:)🔗

  1. محمدصالح گفت:

   لایک داشت

 18. حفیظه گفت:

  س ممنون عالی بودن دستتون طلا🌟🌟🌟😊

 19. زینب گفت:

  سلام ممنون از جواب هاتون عالی بودن به درد من خورد🌺🌺🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.