ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس نهم عربی هشتم ، حل تمرینات درس ۹

گام به گام پاسخ و حل تمرینات درس نهم کتاب عربی پایه هشتم ، جواب تمرین های صفحه 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 121 و 122 درس 9 عربی پایه هشتم

جواب تمرین های صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ و ۱۲۲ درس نهم ۹ عربی هشتم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای دانش آموزان عزیز پایه هشتم متوسطه اول ، پاسخ ، جواب و حل تمرین های ترجمه الفعل المضارع ، بدانیم ، اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم صفحه 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 121 و 122 درس 9 نهم کتاب عربی پایه هشتم را گردآوری کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: ترجمه درس نهم عربی هشتم

جواب و حل تمرینات درس نهم عربی هشتم

ترجمه متن بخش فعل مضارع درس نهم صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ عربی هشتم
ترجمه متن بخش فعل مضارع درس نهم صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ عربی هشتم

ترجمه متن بخش فعل مضارع درس نهم صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ عربی هشتم

در این بخش به ترجمه متن های گفته شده در ” الفعل المضارع => (يَفْعَلونَ، يَفْعَلْنَ، يَفْعَلانِ، تَفْعَلانِ) ” درس نهم عربی هشتم پرداخته ایم.

1) ماذا يَفعَلونَ؟ : آنها (مردان) چه کار می‌کنند؟
هُمْ يَسْمَعونَ الْقُرآنَ : آنها (مردان) به قرآن گوش می‌دهند.

2) ماذا يَفعَلْنَ؟ : آنها (مردان) چه کار می‌کنند؟
هُنَّ يَسْمَعْنَ الْقُرآنَ : آنها (زنان) به قرآن گوش می‌دهند.

3) ماذا يَفعَلانِ؟ : آنها (دو مرد) چه کار می‌کنند؟
هُما يَجمَعانِ الْأَزْهارَ : آنها (دو مرد) شکوفه‌ها را جمع می‌کنند.

4) ماذا تَفعَلانِ؟ : آنها (دو زن) چه کار می‌کنند؟
هُما تَجمَعانِ وَرَقَ الشّايِ : آنها (دو زن) برگ چای را جمع می‌کنند.

جواب و ترجمه بخش بدانیم درس نهم صفحه 113 عربی هشتم

در این بخش به ترجمه متن های گفته شده در بخش بدانیم درس 9 عربی هشتم پرداخته ایم.

پرسش و پاسخ با کلمه پرسشی «کَيفَ: چگونه»

1) کَيفَ حالُكَ؟ أنَا بِخَيرٍ. : حالت چگونه است؟ من خوبم
2) کَيفَ وَصَلْتَ؟ بِسُرعَةٍ. : چگونه رسیدی؟ به سرعت

کَيفَ یَخْرُجُ الْوَلَدُ مِنَ الصَّفِّ؟ : چگونه پسر از کلاس خارج می‌شود؟
یَخْرُجُ سریعاً : به سرعت خارج می‌شود.

کَيفَ تَسْأَلُ الطّالِبَةُ؟ : دانش آموز چگونه سوال می‌پرسد؟
تَسْأَلُ مَسرورَةً : با شادمانی سوال می‌پرسد.

ترجمه جملات بخش فن ترجمه درس نهم صفحه 114 عربی هشتم

در این بخش به ترجمه متن های گفته شده در بخش فن ترجمه درس نهم عربی هشتم پرداخته ایم.

گاهی کلمه «عِنْدَ: نزد» یا «لِـ، لَـ : برای» برای مالکيّت به کار می‌رود؛ مثال:

«لِلهِ الْأَسماءُ الْحسنَي»خدا نام‌های نيکو دارد.لَنا مَکتَبَةٌ.کتابخانه‌ای داريم.
عِنْدَكَ أَزهارٌ جَميلَةٌ.گُل‌های زيبايی داری.عِنْدَکُم بَیتٌ کَبیرٌ.خانۀ بزرگی داريد.
لِأُمّي خاتَمٌ فِضّيُّ.مادرم انگشتر نقره دارد.لَهُم حَديقَةٌ جَميلَةٌ.باغ زيبايی دارند.

اکنون این گفت و گوها را ترجمه کنید.

1) هَل عِندَكَ قَلَمٌ أَزرَقُ؟ : آیا خودکار آبی داری؟
لا؛ عِنْدي قَلَمٌ أَخضَرُ : نه؛ خودکار سبز دارم

2) هَل عِندَكِ مُعجَمُ الْعَرَبيَّةِ؟ : آیا لغت نامه عربی داری؟
نَعَم؛ عِندي : بله؛ دارم

جواب تمرین اول درس نهم صفحه 115 عربی هشتم

در التمرین الاول درس نهم کتاب عربی هشتم گفته شده ” با مراجعه به متن درس به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1) مَتَی تُسافِرُ الطّالِباتُ إلَی السَّفْرَةِ؟ : یَوم الخَمِس في الساعة السابعة
ترجمه: دانش‌آموزان کی به گردش می‌روند؟ – روز پنجشنبه ساعت هفت صبح

2) هَل الْجَوّالُ مَسموحٌ فِي السَّفرَةِ؟ : نَعَم، الْجَوّالُ مَسموحٌ فِي السَّفرَةِ
ترجمه: آیا تلفن همراه در گردش (سفر) مجاز است؟ – بله موبایل در گردش (سفر) مجاز است.

3) مِن أَيِّ مُحافَظَةٍ الطّالِباتُ؟ : مِن مُحافَظَةٍ شیراز
ترجمه: دانش‌آموزان از کدام استان هستند؟ – از استان شیراز هستند.

4) إلَی أينَ تَذهَبُ الطّالِباتُ؟ : إلي یاسوج
ترجمه: دانش‌آموزان به کجا می‌روند؟ – به یاسوج می‌روند.

5) بِمَ يَذهَبْنَ إلَی السَّفرَةِ؟ : بالحافِلة
ترجمه: با چه چیزی به گردش می‌روند؟ – با اتوبوس

6) کَيفَ الْجَوُّ في ياسوج؟ : باردُ
ترجمه: هوای یاسوج چگونه است؟ – سرد است.

7) کَمْ يَوماً هٰذِهِ السَّفْرَةُ؟ : ثَلاثَة أیام
ترجمه: این سفر چند روز است؟ – سه روز

جواب تمرین دوم درس ۹ صفحه ۱۱۶ عربی هشتم

در التمرین الثانی درس نهم کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم.

1) أولٰئِكَ الطُّلّابُ يَذهَبونَ إلَی سَفْرَةٍ : آن دانش آموزان پسر به سفر می روند.

2) أولٰئِكَ الطّالِباتُ يَذهَبْنَ إلَی سَفْرَةٍ : آن دانش آموزان دختر به سفر می روند.

3) هٰذانِ الطّالِبانِ يَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما : این دو دانش آموز پسر از کلاسشان خارج می شوند.

4) هاتانِ الطّالِبَتانِ تَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما : این دو دانش آموز دختر از کلاسشان خارج می شوند.

جواب تمرین سوم صفحه ۱۱۷ درس نهم عربی هشتم

در التمرین الثالث درس 9 کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را ترجمه کنید ؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم و فعل های مضارع را در هر جمله با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
ترجمه: البته خداوند به مردم چیزی ستم نمی کند بلکه (این) این مردم اند که به خودشان ستم می کنند.

2) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ
ترجمه: (ای پیامبر) مردم را می بینی که گروهی به دین خدا وارد می شوند.

3) اَلْمؤمِنونَ يَصْدُقونَ وَ لا يَکذِبونَ فِي الْحَياةِ
ترجمه: اهل ایمان (همیشه) راست می گویند و در زندگی دروغ نمی گویند.

4) اَلْأُختانِ سَمِعَتا کَلامَ الْمُعَلِّمَةِ وَ هُما تَعمَلانِ بِهِ
ترجمه: دو خواهر سخن آموزگارشان گوش می دهند و آن را به کار می بندند.

5) عِنْدَنا طَعامٌ کَثيرٌ لِلْعَشاءِ عَلَی الْمائِدَةِ؛ نَأکُلُهُ مَعاً
ترجمه: ما برای شام غذای زیادی سر سفره داریم ؛ باهم می خوریم.

جواب تمرین چهارم و پنجم صفحه 117 درس نهم عربی هشتم

در التمرین الرابع درس نهم کتاب عربی هشتم گفته شده ” گزینه مناسب را انتخاب کنید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها با رنگ آبی پرداخته ایم.

1) شَيءٌ لِحِفظِ صِحَّةِ الْأَسْنانِ: (اَلْفُرْشاة – الْمَنِشْفَةَ)
2) مَجموعَةٌ مِنَ الْمُدُنِ: (اَلْمُحافَظَة – اَلْمَکتَبَة)
3) سَبَبُ جَمالِ الرَّبيعِ: (اَلْمَعْجون – اَلْأزهار)
4) طَعامُ الصَّباحِ: (اَلْغَداء – الفَْطَور)
5) بَيتُ الطّائِرِ: (اَلْمُستَوصَف – اَلْعُشّ)

جواب تمرین پنجم صفحه 118 درس نهم عربی هشتم

در التمرین الخامس درس 9 کتاب عربی هشتم گفته شده ” در گروه های دو نفره مکالمه کنید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1- کَيفَ حالُ الْوالِدَينِ؟بِخَیرٍ
2- لِماذا أنتَ (أنتِ) هُنا؟لِلمُراقِبَةِ
3- أَ مَدينَةُ کرج بَعيدَةٌ عَنْ طهران؟لا
4- هَل عِندَكَ (عِندَكِ) مُعجَمُ الْعَرَبيَّةِ؟لا
4- إلَی أينَ ذَهَبتَ (ذَهَبتِ) في أيّامِ نوروز؟إلي و إصفَهانَ

جواب تمرین ششم درس نهم صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ عربی هشتم

در التمرین السادس درس نهم کتاب عربی هشتم گفته شده ” زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

کلمات داده شده: حافِلَة / شاي / شَلّال / مِنْشَفَة / فُرْشاة / حَمامَة / أَزْهار / خاتَم / عشُّ / عُصْفور / فِراخ / فَرَس

پاسخ: اتوبوس: حافِلَة
شَلّال: آبشار
فِراخ: جوجه ها
شاي: چای
أَزْهار: گل ها
عُصْفور: پرنده
فُرْشاة: یک قلم مو
مِنْشَفَة: حوله
عشُّ: لانه
خاتَم: حلقه
فَرَس: اسب
حَمامَة: کبوتر

جواب تمرین هفتم درس ۹ صفحه ۱۲۰ عربی هشتم

در التمرین السابع درس نهم کتاب عربی هشتم گفته شده ” در جدول کلمات مناسب بنویسید ؛ سپس رمز را پیدا کنید. ” که در زیر به تکمیل این جدول و یافتن رمز آن پرداخته ایم.

کلمات داده شده: ثالِث / خائِف / عِندَهُم / مَسموح / حَدَثَ / غَداء / هُناكَ / أَقدام / مَلاعِب / مِنشَفَة / عُصفور / يَصدُقُ / سادِس / شاي / شَلّال / مُحافَظَة

پاسخ: 1) اتّفاق افتاد: حَدَثَ
2) مجاز: مَسموح
3) دارند: عِندَهُم
4) ناهار: غَداء
5) سوم: ثالِث
6) ترسیده: خائِف
7) ورزشگاه‌ها: مَلاعِب
8) پاها: أَقدام
9) آنجا: هُناكَ
10) راست می‌گويد: يَصدُقُ
11) گنجشک: عُصفور
12) استان: مُحافَظَة
13) آبشار: شَلّال
14) ششم: سادِس
15) چای: شاي
16) حوله: مِنشَفَة

جواب رمز : حُسنُ الخُلقِ نِصفُ الدین (رَسولُ اللهِ)
ترجمه: خوش اخلاقی نیمی از دین است.

ترجمه و جواب بخش نور السماء بخوانید و ترجمه کنید درس نهم صفحه ۱۰۸ عربی هشتم

در این بخش به ترجمه متن های گفته شده در بخش بخوانید و ترجمه کنید نور السماء صفحه 108 درس 9 عربی هشتم پرداخته ایم.

1) يسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ مَن فِي الْأَرضِ وَ الشَّمسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ
ترجمه: برای او (خدا) سجده می کنند هر که در آسمان و زمین اند و نیز خورشید و ماه و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از انسان ها.

2) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
ترجمه: کسانی که در کنار خدا، خدایان دیگری قرار می دهند پس خواهند دانست [که چه نادان بودند]

3) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
ترجمه: همانا که یاران الهی نه ترسی دارند و نه اندوهگین می شوند.

4) إِنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعاً
ترجمه: البته خداوند همه ی گناهان را (در صورت توبه) می بخشد.

5) إِنَّ اللهَ مَعَنا»
ترجمه: همانا خدا با ماست.

سوال) تحقیق کنید نام چه حیواناتی در قرآن آمده است. یک روزنامه دیواری در این باره تهیه کنید.

پاسخ: شما دانش آموزان عزیز می توانید با مراجعه «المعم المفهرس» می‌توانید فهرست آیاتی که نام حیوانات در آنها ذکر شده است بیابید. برای مثال: بقرة (گاو ماده)، الإبل (شتر)، النحل (زنبور عسل)، النمل (مورچه)

همچنین بخوانید: جواب و حل تمرین های درس هشتم عربی پایه هشتم

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و حل تمرین های درس نهم صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ و ۱۲۲ کتاب عربی پایه هشتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫27 دیدگاه ها

 1. ناشناس گفت:

  عالی خیلی ممنون🙏🏻😊

 2. یه نفر :| گفت:

  خیلی ممنونننننن 🙂

 3. محمد معین گفت:

  عالی

 4. امیر گفت:

  دمت گرم من هیچی ننوشته بودم بنازمت دمت گرم پصر مشتی هستی

 5. زهرا گفت:

  خیلی ممنون خیلی خوب بود خسته نباشین

 6. hananeh گفت:

  واقعا دستتون دردنکنه مرسی ممنون ♥

  1. امیرمهدی گفت:

   عالی بود ممنون

  2. ناشناس گفت:

   اره واقعا

 7. Set گفت:

  عالیی ممنون♡

 8. Sh گفت:

  خیلی کامل و خوب بود 😍
  از سایت خوبتون سپاسگزارم 😁✨

 9. ناشناس گفت:

  خیلی عالیه

 10. .. گفت:

  این ماگرتا خیلی خوبه

 11. ناشناس گفت:

  متشکرم
  بسیار عالی بود

  1. Mohammad گفت:

   ببخشید درس ۶ سایت ماگرتا نداره؟

  2. عسلی گفت:

   عالی بود ممنون🤍

 12. B گفت:

  عالی خیلی ممنون مچکر

 13. ی‌ ادم گفت:

  عالی بود. ممنون.
  ❤️😘

 14. زینب گفت:

  عالی بود

 15. یاسین گفت:

  عالی تمام😍😍😍

 16. Mahdiyah گفت:

  خیلی گلین مرسی💙

  1. ناشناس گفت:

   واقعا عالیه دستتون دردنکنه ممنون ♥

 17. بهار😗 گفت:

  عالی بود عالی دمتون گرم خداوکیلی خیلی زحمت کشیدین
  فدای همتون بشم من😍ما رو خیلی راحت کردین 😅

  1. ناشناس گفت:

   اره عزیزم

   1. ناشناس گفت:

    عالی واقعا معلومه خیلی برای این مطالب زحمت میکشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.