ادبیاتفرهنگ و هنر

ترجمه درس هشتم عربی هشتم ، الدرس الثامن الاعتماد علی النفس

معنی و ترجمه متن درس 8 هشتم صفحه 98 ، 99 و 100 کتاب عربی پایه هشتم

معنی و ترجمه متن درس هشتم عربی هشتم صفحه ؛ شما دانش آموز عزیز پایه هشتم متوسطه اول برای مشاهده معنی متن صفحه ۹۸ ، ۹۹ و ۱۰۰ درس ۸ هشتم عربی هشتم متوسطه اول و ترجمه بخش فعل مضارع ۴ صفحه ۱۰۱ و فن ترجمه صفحه ۱۰۲ و ۱۰۳ و بخوانید و ترجمه کنید ( نور السماء ) صفحه ۱۰۷ و کمک گرفتن از آن در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی و ترجمه درس هفتم عربی هشتم

ترجمه و معنی متن درس 8 عربی هشتم
ترجمه و معنی متن درس 8 عربی هشتم

ترجمه و معنی متن درس هشت عربی هشتم

الاِعتِمادُ عَلَی النَّفْسِ

ترجمه: اعتماد بر خود

تَخْرُجُ عُصْفورَةٌ مِنْ عُشِّها في مَزرَعَةٍ کَبيرَةٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها:

ترجمه: گنجشکی از لانه اش در یک مزرعه بزرگی بیرون می رود و به جوجه هایش می گوید:

«يا فِراخي، عَلَيکُنَّ بِمُراقَبَةِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ. ماذا يَقولُ وَ يَفعَلُ»؟

ترجمه: جوجه های من، باید مراقب کارهای مزرعه دار باشید. (که) چه می گوید و چه می کند؟

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ مَعَ جارِەِ يَذهَبانِ إلَی شَجَرَتَينِ وَ يَجلِسانِ بَينَهُما.

ترجمه: جوجه اول: مزرعه دار با همسایه اش به سوی دو درخت می روند و میانشان می نشینند.

اَلْفَرْخُ الثّاني: زَوجَةُ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفْسِ الشَّجَرَتَينِ.

ترجمه: جوجه دوم: همسر مزرعه دار و همسایه اش پیش دو درخت می روند.

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلْجيرانُ يَجلِسونَ عَلَی الْيَمينِ.

ترجمه: جوجه سوم: همسایه های مرد به سمت راست می نشینند.

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلْجاراتُ يَجْلِسْنَ عَلَی الْيَسارِ.

ترجمه: جوجه اول: همسایه های زن به سمت چپ می نشینند.

اَلْفَرْخُ الثّاني: مَا الْخَبَرُ؟ ماذا يَفعَلونَ؟ أَ هذِەِ ضيافَةٌ؟

ترجمه: جوجه دوم: چه خر است؟ چه کار می کنند؟

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلنِّساءُ يَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الْخُبْزَ وَ يَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَةِ.

ترجمه: جوجه سوم: زنان غذا و نان می آورند و کنار سفره می نشینند.

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلرِّجالُ يَجمَعونَ الْحَطَبَ وَ يَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذٰلِكَ یَلْعَبونَ

ترجمه: جوجه اول: مردان هیزم جمع می کنند و آب می آورند و بعد از آن بازی می کنند.

تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسْأَلُ فِراخَها: «ماذا حَدَثَ»؟

ترجمه: مادر برمیگردد و از جوجه هایش می پرسد: چه اتفاقی افتاده است؟

اَلْفَرْخُ الثّاني: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ جيرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْحِ. عَلَينا بِالْفِرارِ.

ترجمه: جوجه دوم: صاحب مزرعه از همسایگانش برای جمع آوری گندم کمک خواست. باید فرار کنیم.

أُمُّ الْفِراخِ: لا؛ نَحْنُ في أَمانٍ في عُشِّنا.

ترجمه: مادر جوجه ها: نه؛ ما در لانه خودمان در امنیت و آسایشیم.

فِي الْيَومِ الثّاني تَخْرُجُ الْعُصْفورَةُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها:

ترجمه: در دومین روز: گنجشک از لانه خارج می شود و به جوجه هایش می گوید:

«عَلَيکُنَّ بِالْمُراقَبَةِ؛ إضاعَةُ الْفُرصَة غُصَّةٌ».

ترجمه: باید مراقب خودتان باشید؛ از دست دادن فرصت (سرانجامش) غصه است.

بَعْدَ رُجوعِ الْأُمِّ قالَ الْفَرْخُ الثّالِثُ:

ترجمه: پس از برگشتن جوجه سومی گفت:

«صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أَقْرِبائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَينا بِالْفِرارِ».

ترجمه: مزرعه دار از خویشانش برای جمعه آوری محصول کمک خواست و ما باید فرار کنیم.

أُمُّ الْفِراخِ: نَحنُ في أَمانٍ.

ترجمه: مادر جوجه ها: ما در امان هستیم.

فِي الْيَومِ الثّالِثِ:

ترجمه: در سومین روز:

اَلْفِراخُ: سَمِعْنا أَنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَةِ يَقولُ «سَأَبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسي غَداً.»

ترجمه: جوجه ها: شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید فردا خودم جمع آوری گندم را شروع خواهم کرد.

خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ: «اَلْآنَ عَلَينا بِالْمُهاجَرَةِ.»

ترجمه: مادر جوجه ها ترسید و گفت: اکنون باید کوچ (مهاجرت) کنیم.

اَلْفِراخُ يَسْأَلْنَ أُمَّهُنَّ: «لِماذا عَلَينا بِالْمُهاجَرَةِ؟! هوَ وَحيدٌ وَ بِلا صَديقٍ».

ترجمه: جوجه ها در مادرشان پرسیدند: چرا باید مهاجرت (کوچ) کنیم؟! او تنها و بدون دوست است.

الْأُمّ: عِندَما يَعْتَمِدُ الإنسانُ عَلَی غَيرِەِ؛ لا يَفعَلُ شَيئاً مُهِمًّ؛ وَ عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلَی نَفْسِهِ؛ يَقدِرُ عَلَی کُلِّ شَيءٍ.

ترجمه: مادر گفت: هنگامی که انسان به دیگران اعتماد می کند چیز مهمی را انجام نمی دهد و هنگامی که به خودش اعتماد می کند (تکیه می کند) به هر چیزی توانا (قادر) است.

ترجمه بخش فعل مضارع 4 صفحه 101 درس هشتم عربی هشتم

1) ماذا يَفعَلونَ؟ : چه کار می کنند؟
هُمْ يَحصُدونَ الْقَمْحَ. : آنها گندم درو می کنند.

2) ماذا يَرفَعنَ؟ : چه چیزی را بالا می برند؟
هُنَّ يَرفَعنَ جَوائِزَهُنَّ. : آنها جایزه هایشان را بالا می برند.

3) إلَی أينَ يَذهَبانِ؟ : به کجا می روند؟
هُما يَذهَبانِ إلَی بَیتِهِما. : آن دو به خانه شان می روند.

4) أَ هُما تَکتُبانِ فِي الدَّفتَرِ؟ : آیا آنها در دفترشان می نویسند؟
لا؛ هُما تَنظُرانِ إلَی صورَتَینِ. : نه؛ آنها به دو تصویر نگاه می کنند.

معنی متن های فن ترجمه درس هشتم صفحه 102 و 102 درس هشتم عربی هشتم

در این بخش به معنی و ترجمه دو جمله گفته شده در بخش فن ترجمه درس هشتم عربی هشتم پرداخته ایم:

به دو جمله زیر دقت کنید.
الف) أنتُما تَعْمَلانِ جَيِّداً. شما به خوبی کار می کنید.
ب) هُما تَعْمَلانِ جَيِّداً.   آنها به خوبی کار می کنند.

از کجا بدانيم معنای «تَعْمَلانِ» چیست؟ با توجه به ضمیر موجود در جمله
با توجّه به قاعده‌ای که خواندید؛ این جمله‌ها را ترجمه کنید.

1- هاتانِ الْبِنْتانِ تَکْتُبانِ واجِبَهُما؛ أَ أنتُما تَکْتُبانِ أَيضاً؟

ترجمه: این دو دختر تکلیفشان را می نویسند؛ آیا شما نیز می نویسید؟

2- هُما جارَتانِ نَظيفَتانِ تَغسِلانِ ساحَةَ الْبَيتِ. أَ أنتُما تَعرِفانِهِما؟

ترجمه: آن دو همسایه تمیز حیاط خانه را می شویند. آیا شما نیز آنان را می شناسید؟

معنی بخش بخوانید و ترجمه کنید نور السماء صفحه 107 درس 8 عربی هشتم

در بخش بخوانید و ترجمه کنید نور السماء درس هشتم عربی پایه هشتم گفته شده ” بخوانید و ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این موارد پرداخته ایم.

1) «إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»

ترجمه: همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را در برابرم سجده کنان دیدم

2) «لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

ترجمه: ارجمندی ویژه خدا و رسول او و مومنان است ولی منافقون نمی دانند.

3) «لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ»

ترجمه: هر که در آسمان ها و زمین اند غیب و نهان را نمی دانند جز خدا.

4) «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»

ترجمه: تنها مومنان، برادران (یکدیگر) اند.

همچنین بخوانید: معنی تمام درس های عربی هشتم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی و ترجمه متن درس هشتم عربی پایه هشتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید. 🤗

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

18 دیدگاه

  1. توی ترجمه ی متنتون بند ۷ ( الفرخ الثانی : ما الخبر ؟ ماذا یفعلون ؟ اَ هذه ضیافه رو ما الخبر رو اشتباه تایپی نوشتین چه خر *خبر* است ؟ و اون ا هذه ضیافه رو ترجمه نکردید که احتمالا یادتون رفته
    لطفا اینا رو درست کنید ولی از سایت خوبتون تشکر

  2. تو قسمت ترجمه متن درس به جای چه خبر است نوشتین چه خر است اشتباه تایپی هست درست کنید ممنون از سایت خوب و بروزتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *