ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات و جواب سوال های درس شانزدهم فارسی هفتم ؛ آدم آهنی و شاپرک

معنی لغات سخت و آرایه های ادبی درس ۱۱۶ شانزدهم آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم و جواب خود ارزیابی و کار گروهی و نوشتن درس 17 فارسی پایه هفتم متوسطه اول

معنی کلمات و جواب سوال های درس 16 شانزدهم آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم ؛ در این مطلب به جواب و پاسخ سوالات تمرین های خودارزیابی صفحه ۱۵۱ ، کارگروهی صفحه ۱۵۲ و نوشتن صفحه ۱۵۳ و آرایه ها ، معنی لغات و کلمه های سخت و مهم درس ۱۶ شانزدهم آدم آهنی و شاپرک کتاب فارسی پایه هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه نوشته با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات و جواب سوالات درس هفدهم فارسی هفتم
و
جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ روان خوانی پیر دانا فارسی هفتم

معنی کلمات و جواب سوال های درس 16 شانزدهم آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم
معنی کلمات و جواب سوال های درس 16 شانزدهم آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم

معنی لغات و آرایه های درس شانزدهم فارسی هفتم

در این بخش به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید و آرایه های 16 درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک کتاب فارسی پایه هفتم پرداخته ایم:

معنای لغات:

ملت: مردم
سروری: سربلندی، عزت
تقدیر: سرنوشت
جذاب ترین: زیباترین، دوست داشتنی ترین
مرتبه: دفعه، بار

جالب: در خور توجه، زیبا
آهنین: از جنس آهن
خشن (صدای خشن): ناخوشایند
خرخر: صدای ناصاف و آزاردهنده (نام آوا، صوت)
اصلا: به هیچ وجه، هرگز

فهرست: لیست
خیره می شدند: با دقت نگاه می کردند
به موقع: در زمان مناسب، سر وقت
موذیانه: با شیطنت
جلب: جذب

نچشیده ام: مزه نکرده ام
متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس
فرق داشت: تفاوت داشت
غلط: نادرست، ناصحیح
تحسین: تشویق آفرین گفتن

خوشایند: دل نشین، دوست داشتنی
افکار: جمع فکر
ملاقات: دیدار با کسی
انبوه: تعداد فراوان
به سراغ او آمد: به دنبال او آمد

سرشناس: مشهور، معروف
عصبانیت: خشم و ناراحتی
مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم
نگران: مضطرب
نجوا: صحبت آرام

غرش: صدای بلند و ترسناک
مودبانه: همراه با ادب
مرتباً: دائم، همیشه
بد جنس: بد ذات، بد سرشت
گونه: چهره، صورت

زمزمه: کلام زیر لب
شتاب: سرعت بالا
التماس: درخواست عاجزانه، خواهش و اصرار
نمی گذارم: اجازه نمی دهم
ببلعد: یکجا بخورد

بلافاصله: بدون اتلاف وقت، سریع، فوراً
غژغژ: نام آوا، صوت
سکوت حاکم شد: همه جا را سکوت گرفت
کنجکاو: جست و جوگر
فشرده شد: درد گرفت

ملافه: پارچه ی روانداز
رایحه: بوی خوش
خش خش: صوت، نام آوا

معنای شعر:

معنی بیت اول فصل: خداوند، ملتی را بزرگ و ارجمند می گرداند که سرنوشت سرزمینشان را خودشان در دست بگیرند و مستقل باشند.

آرایه ها:

بیت آغاز فصل تلميح دارد به آیه ۱۱ سوره رعد: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» معنی: خداوند سرنوشت هیچ قومی (و ملتی) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در وجود خودشان است تغییر دهند
نور سرد: کنایه از غیر طبیعی
خوب از آب درنیاید: کنایه از اینکه نتیجه ی خوبی نداشته باشد
صدایش بسیار شیرین بود: حس آمیزی
ساده دلی: کنایه از پاک و بی آلایش بودن

صدای غرش مانند: تشبیه
چشمش به پنجره خیره می ماند: کنایه از انتظار
بادی در گلو انداخت: کنایه از غرور و تکبر
مثل فرفره: تشبيه
صدای غژغژ مانند: تشبيه

نفس آخر را کشید: کنایه از اینکه مرد
صدای غرش مانند: تشبيه
سکوت مرگبار حاکم شد: تشخیص
بدون حرکت دراز کشید: کنایه از مرگ

هوا روشن می شد: کنایه از آغاز روز جدید، صبح شد
دور او حلقه زدند: تشبیه و کنایه از توجه و تمرکز
ملافه مثل کفن: تشبیه

جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۱۵۱ درس ۱۶ شانزدهم فارسی هفتم

در خودارزیابی صفحه 151 درس 16 شانزدهم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

پاسخ: چون به او گفته بود: تروم عزیزم، صدایش بسیار شیرین بود

سوال 2) چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی داد؟

پاسخ: چون آدم آهنی ناراحت بود که شاپرک را نجات نداد و به سوالات شاپرک جواب درستی نداده بود.

سوال 3) آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟

پاسخ: شاپرک با محبت و مهربانی در وجود آدم آهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود. محبت توانایی تغییر همه، حتی آدم آهنی را دارد.

سوال 4) وقتی شاپرک برای بار اول رفت برای آدم آهنی چه اتفاقی افتاد؟

پاسخ: وقتی شاپرک رفت، آدم آهنی دو سوال اول را باهم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد.

پاسخ سوال های کارگروهی صفحه 152 درس 16 شانزدهم فارسی هفتم

در کارگروهی صفحه ۱۵۲ درس ۱۶ شانزدهم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) درباره شخصیت های داستان این درس گفت و گو کنید.

پاسخ: شاپرک نماد انسان های مهربان و آدم آهنی نماد انسان های بی‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان های مهربان به دیگران کمک می کنند ولی انسان های بی‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی‌تفاوت می باشند.

سوال 2) یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت هاى آن را بررسی کنید.

پاسخ: داستان پینوکیو، عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.

جواب سوال های نوشتن صفحه ۱۵۳ درس شانزدهم فارسی هفتم

در نوشتن صفحه 153 درس شانزدهم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) ترکیب های وصفی و اضافی را مشخّص کنید.

درخت بلوط، احساس خوب، افراد سرشناس، صدای بلند، مربّای زردآلو، اسم من

پاسخ: درخت بلوط: ترکیب اضافی / احساس خوب: ترکیب وصفی / افراد سرشناس: ترکیب وصفی / صدای بلند: ترکیب وصفی / مربّای زردآلو: ترکیب اضافی / اسم من: ترکیب اضافی

سوال 2) برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.

پاسخ:

مطئمن: اطمینان
سؤال: مسئول
قصّه: قصص
توجّه: وجهه

سوال 3) در جمله های زیر نهاد، مفعول و متمم را معیّن کنید.

پاسخ: در مقابل هر جمله نهاد و مفعل را مشخص کرده ایم.

شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند. (نهاد: شناسنامه ما – مفعول: عمر حقیقی ما)

فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند. (نهاد: فرصت‌های خوب و عزیز)

دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند. (نهاد: دانش آموزان – مفعول: شهید رجایی)

آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد. (نهاد: آفتاب – مفعول: برگل‌ها و سبزه‌ها)

سوال 4) فعل های «ایستادند، می آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.

پاسخ:

ایستادند: خواهند ایستاد
می‌آید: خواهد آمد
پرسیدند: خواهند پرسید
گفت: خواهد گفت

همچنین بخوانید: جواب تمرین و معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم
و
معنی کلمات و سوالات درس سیزدهم فارسی هفتم درس اسوه نیکو

توجه: شما دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی هفتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و جواب سوال های خودارزیابی ، کارگروهی و نوشتن درس 16 شانزدهم آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !