ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم + آرایه های ادبی

ترجمه متن بخوان و حفظ کن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه ی ۱۰۴ و جواب سوال های خوانش و فهم صفحه ی ۱۰۵ کتاب فارسی پایه ششم

معنی و ارایه های ادبی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم ؛ شما دانش آموزان عزیز پایه ششم دبستان می توانید در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، معنی و آرایه های ادبی و زبانی و قالب بخوان و حفظ کن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه 104 و جواب سوالات خوانش و فهم صفحه 105 فارسی پایه ششم را مشاهده نمایید. در ادامه با ما همراه باشید.

توجه: برای مشاهده کلمات و لغات مهم و سخت درس شانزدهم و شعر به گیتی به راستی پیشه نیست ، وارد این لینک شوید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات حکایت عمر گران مایه صفحه ۹۲ فارسی ششم

ترجمه متن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم
ترجمه متن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم

معنی و ترجمه متن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم

در زیر به معنی متن بخوان و حفظ کن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست در صفحه ی ۱۰۴ فارسی پایه ششم پرداخته ایم:

به گیتی بِه از راستی، پیشه نیست / ز کژّی بَتَر، هیچ اندیشه نیست
معنی: در دنیا چیزی بهتر از راستی و درستی نیست و هیچ اندیشه و فکری بدتر از نادرستی نیست

سخن گفتنِ کژ ز بیچارگی است / به بیچارگان بر، بباید گریست
معنی: دروغ گفتن و کج حرف زدن از بدبختی انسان است و به حال انسان های بدبخت و بیچاره باید گریه کرد.

هر آن کو که گردد به گِردِ دروغ / ستمکاره خوانیمش و بی فروغ
معنی: هر کسی به دنبال دروغگویی باشد، ستمکار و گناهکار بی خرد (کسی که در تاریکی جهل قرار دارد) است.

همه راستی کن که از راستی / نیاید به کار اندرون، کاستی
معنی: فقط به دنبال راستگویی باش زیرا کسی که راستگو است هیچگاه در کارها کم نمی گذارد و کارش درست است

هر آن کس که با تو نگوید دُرست / چنان دان که او دشمنِ جانِ توست
معنی: چرا وقتی که راه درستی و راستی در پیش روی ما قرار دارد چرا بیهوده به دنبال ناراستی و دروغ برویم؟

گشاده است بر ما درِ راستی / چه کوبیم خیره درِ کاستی؟
معنی: راه راست گویی و درست کاری برای ما باز است چرا با لجبازی باید به سمت دروغ گویی و بدکاری پیش برویم

مکن دوستی با دروغ آزمای / همان نیز با مردِ ناپاک رای
معنی: با انسان دروغ گو دوستی نکن هم چنین با افرادی که فکرهای زشت و ناپاک دارند هم دوستی نکن

آرایه های ادبی و زبانی شعر گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم

در این بخش به آرایه های ادبی و زبانی به کار رفته در هر بیت و قافیه و ردیف و قالب بخوان و حفظ کن شعر گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه 104 کتاب فارسی پایه ششم پرداخته ایم.

آرایه های بیت اول: دارای دو جمله (نیست در هر مصراع) / قافیه: پیشه و اندیشه / ردیف: نیست و نیست / ز: مخفف از / تضاد بین راستی و کژی

آرایه های بیت دوم: دارای دو جمله (است و گریست) / قافیه: است و گریست / ترکیب وصفی و نهاد: سخن گفتن کژ / به بیچارگان بر: دو حرف اضافه برای یک متمم است. / بباید گریست: از آن نوع فعل هایی است که نهاد آن هرکس می تواند باشد.

آرایه های بیت سوم: دارای دو جمله (گردد و خوانیمش) / قافیه: دروغ و بی فروغ / کو: مخفف که او / نهاد: هر آن کو (مصراع اول)، ما (مصراع دوم) / ترکیب اضافی: گرد دروغ / مفعول: «ش» در / تناسب بین کلمات (دروغ، ستمکاره و بی فروغ / کنایه: به گرد دروغ کنایه از دروغ گفتن

آرایه های بیت چهارم: دارای دو جمله (کن و نیاید) / قافیه: راستی و کاستی / مفعول: راستی / نهاد: تو، کاستی / قید: همه (همیشه) / آرایه تضاد بین راستی و کاستی

آرایه های بیت پنجم: دارای سه جمله (نگوید و دان و توست) / قافیه: درست و توست / قید: چنان / ترکیب اضافی: دشمن جان / نهاد: هر آن کس، تو (جمله دوم)، او (جمله سوم) / مفعول: درست، که او دشمن جان توست (برای دان) / فعل: نگوید (مضارع)، دان، است (مضارع)

آرایه های بیت ششم: دارای دو جمله (است و کوبیم) / قافیه: راستی و کاستی / نهاد: در راستی / مفعول: در کاستی / حرف اضافه: بر / متمم: ما / کنایه: در راستی را خیره کوبیدن کنایه از دروغ گفتن

آرایه های بیت هفتم: دارای دو جمله (مکن و دوستی مکن) / قافیه: دروغ آزمای و ناپاک رای / نهاد: تو / ترکیب وصفی: مرد ناپاک رای / مفعول: دوستی / واژه های غیر ساده: ناپاک رای، دروغ آزمای، دوستی

قالب شعر به گیتی به راستی پیشه نیست چیست؟

قالب این شعر مثنوی می باشد.

جواب خوانش و فهم شعر گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه ۱۰۵ فارسی پایه ششم
جواب خوانش و فهم شعر گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه ۱۰۵ فارسی پایه ششم

جواب سوالات خوانش و فهم صفحه 105 فارسی ششم

در خوانش و فهم بخوان و حفظ کن شعر گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه ۱۰۵ فارسی پایه ششم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم:

سوال 1) در مصراع «به گیتی به از راستی پیشه نیست» خوانش دو واژه «به» چگونه است؟

پاسخ: به گیتی به معنی به آسمان است و «به از راستی» به معنای بهتر از راستی است. بنابراین «به» اول به صورت «بِ» خوانده می شود و «به» دوم نیز به صورت «بِه» خوانش می شود.

سوال 2) بیت «گشاده ست بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی» به چه مفهومی اشاره دارد؟

پاسخ: معنی این بیت این است که چرا با لجبازی به سمت دروغ و و بدکاری برویم و مفهوم خلاصه آن این است که چرا ما وقتی میتوانیم کار خوب و نیک انجام بدهیم به سمت دروغگویی و بدکاری و نیرنگی برویم (تأکید بر راستگویی دارد).

همچنین بخوانید: معنی کلمات و شعر درس پانزدهم میوه ی هنر فارسی ششم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی و آرایه های ادبی بخوان و حفظ کن شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست صفحه 104 و جواب خوانش و فهم صفحه 105 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !