ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات درس سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی فارسی نهم

معنی لغات و واژه ها ، آرایه های ادبی و زبانی درس 3 سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی کتاب فارسی نهم

معنی کلمات درس سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی فارسی نهم ؛ در این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با معنی لغات و واژگان درس 3 سوم مثل آیینه و معنی و آرایه های ادبی و نکات دستوری و زبانی شعر کار و شایستگی کتاب فارسی نهم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب سوال های خودارزیابی و نوشتن درس سوم فارسی نهم
و
معنی کلمات و جملات سخت درس دوم فارسی نهم

معنی لغات درس سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی فارسی نهم
معنی لغات درس سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی فارسی نهم

معنی و آرایه های ادبی قسمت های سخت و بیت درس سوم مثل آیینه فارسی نهم

متن: آن ها مثل آیینه، همان قدر که خوبی ها را پیش چشم می آورند، عیب ها را هم به ما می نمایانند.
معنی: آن ها (دوستان واقعی) مانند آیینه واقعیت ها را نشان می دهند؛ یعنی هم خوبی ها را به ما می گویند و هم غیب ها و اشکالات را بازگو می کنند.

آرایه ها: تضاد بین خوبی ها و عیب ها / مثل آیینه: تشبیه

دانش زبانی: آیینه: متمم (مثل) حرف اضافه / عیب ها را به ما می نمایانند ، جمله چهار جزئی با مفعول و متمم

متن: رسم دوستی، شکستن آینه نیست درست آن است که خود را اصلاح کنیم.

آرایه ها: این عبارت تلمیح دارد به جمله معروف (مومن آینه مومن است) المومن مراه المومن

آینه، چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آیینه شکستن خطاست
معنی: اگر آینه (دوست خوب) عیب های تو را به درستی نشان داد. نباید آیینه را بشکنی و از واقعیت ها فرار کنی، بلکه کار درست آن است که خود را اصلاح کنی و از غرور و خود خواهی، دوری کنی.

آرایه ها: تضاد بین راست و خطا / این بیت ضرب المثل است / خود شکن: کنایه از اصلاح کردن و ترک غرور و خود خواهی / شکن و شکستنهم خانواده است /

دانش زبانی: خود: مفعول / شکن: فعل امر / آیینه شکستن: نهاد /خطا: مسند

توجه: آینه و آیینه جناس نیستند چون تفاوت معنایی ندارند.

تاریخ ادبیات درس سوم فارسی نهم

نظامی گنجه ای، شاعر قرن ششم که علاوه بر دیوان شعر، پنج مثنوی دارد که به پنج گنج یا خمسه نظامی معروف اند و می تواند آن ها را به اختصار در کلمه ی «ملخ ها» معرفی کرد. این پنج مورد عبارت اند از: 1) مخزن الاسرار 2) لیلی و مجنون 3) خسرو شیرین 4) هفت پیکر 5) اسکندر نامه

معنی و آرایه های ادبی و زبانی شعر کار و شایستگی درس سوم فارسی نهم

نکته: قالب شعر کار و شایستگی از پروین اعتصامی، قطعه می باشد.

جوانی گه که کار و شایستگی است / گه خود پسندی و پندار نیست
معنی: جوانی زمان کار و نشان دادن شایستگی ­ها و توانمندی ­هاست. زمان خود خواهی و خیال پردازی نیست.

آرایه ها: جوانی و شایستگی: مشتق / خودپسندی: غرور و خودخواهی / پندار: خیال، وهم

چو بفروختی، از که خواهی خرید؟ / متاع جوانی به بازار نیست
معنی: اگر دوران جوانی خود را از دست بدهی دیگر نمی توانی آن را به دست آوری، زیرا جوانی کالایی نیست که بتوانی آن را از بازار خریداری کنی.

آرایه ها: آرایه تضاد بین خرید و فروخت / بازار: استعاره از دنیا / متاع جوانی: اضافه تشبیهی / بفروختی: ماضی ساده (ساخت قدیم) / که: (چه کسی) ضمیر پرسشی / خواهی خرید: فعل مستقبل (آینده)

غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی / که باری است فرصت، دگر بار نیست
معنی: قدر جوانی خودت را بدان و به دنبال حقیقت باش، زیرا فرصت زندگی برای هر کس یک بار بیش تر نیست.

آرایه ها: در مصراع دوم، فعل «است» اسنادی و «باری» مسند است.

مپیچ از ره راست بر راه کج / چو در هست، حاجت به دیوار نیست
معنی: همان طوری که برای داخل شدن از در استفاده می شود نه دیوار، تو هم تا وقتی که راه راست وجود دارد از بی راهه نرو. (از راه راست منحرف نشو و به سمت کارهای ناشایست نرو)

آرایه ها: آرایه تضاد بین راست و کج / مراعات نظیر بین در و دیوار / بر و در: جناس / راه راست به در و راه کج به دیوار تشبیه شده است / مصراع دوم تمثیل است.

ز آزادگان، بردباری و سعی / بیاموز، آموختن، عار نیست
معنی: از انسان های جوانمرد، شکیبایی و تلاش را یاد بگیر و بدان که آموختن از انسان های دیگر، ننگ نیست.

آرایه ها: آزادگان و آموختن: مشتق / بردباری: مشتق – مرکب / سعی: ساده / بیاموز: فعل امر / عار: مسند

به چشم بصیرت به خود، در نگر / تو را تا در آیینه، زنگار نیست
معنی: با آگاهی از خود، به خودت نگاه کن. ارزش های ذاتی خودت را کشف کن، قبل از اینکه پیر شوی و فرصت جوانی ات را از دست بدهی و قلب پاک و بی آلایشت آلوده به زنگار شود و نتوانی حقایق را ببینی.

آرایه ها: در اینجا منظور از آیینه، قلب آدم است و منظور از زرنگار، گناه است / مراعات نظیر بین چشم و نگر / تکرار «ر»: واج آرایی

همی دانه و خوشه، خروار شد / ز آغاز، هر خوشه خروار نیست
معنی: قطعاً با جمع شدن دانه ها و خوشه ها، خرمن به وجود می آید. هیچ دانه و خوشه ای در آغاز، خرمن و خروار نبوده است.

آرایه ها: تکرار در خوشه و خروار / مراعات نظیر بین دانه و خوشه / تکرار «خ»: واج آرایی / «همی» در اینجا به معنی «قطعاً» و «همانا» است و قید تأکید می باشد.

نکته: این بیت، یادآور ضرب المثل «قطره قطره، جمع گردد وان گهی دریا شود.» است. در ادبیات فارسی به بیتی یا جمله ای که ضرب المثلی را به یاد بیاورد، آرایه ی تمثیل می گویند.

همه کار ایّام درس است و پند / دریغا که شاگرد هشیار نیست
معنی: تمام کارهای این جهان برای انسان درس و پند و اندرز هستند، امّا افسوس که انسان هوشیاری پیدا نمی شود از این همه پند و اندرز، عبرت بگیرد.

آرایه ها: مراعات نظیر بین درس و شاگرد / تلمیح به حدیث حضرت علی (ع): ما اکثر العبر و اقل الاعتبار: عبرت ها چه بسیارند و عبرت پذیران اندک / بیت از چهار جمله تشکیل شده است / در مصراع اول، فعل «است» بعد از پند، حذف شده / دریغا: اصوات «شبه جمله»

معنی لغات و کلمه های درس سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی درس سوم فارسی نهم

ایام: جمع یوم، روزها
دیدگان: چشمان
درنگر: نگاه کن
شمر: به شمار آور
عیب: نقص

پندار: گمان، حدس
ره: راه
فراتر: بالاتر
متاع: کالا
نیک بخش: خوشبختی

باطل: کار
خسرو: پادشاه
دریغا: دریغ افسوس
زنگار: آلودگی، گرد و غبار، زنگ زدن
عار: عیب و نقص

بصیرت: آگاهی
خود پسندی: خودخواهی
گام: قدم
نقش: تصویر، شکل
گه: گاه

حرص: زیاده خواهی
فرتوتی: پیری، تاتوانی
بازاندیشی: دوباره اندیشیدن
بردباری: صبر
تب و تاب: شور و اشتیاق

حاجت: نیاز
خروار: مقدار باری که خر توان حمل آن را دارد (معادل 300 کیلوگرم)
خطا: اشتباه
غنیمت شمردن: سود بردن از چیزی، استفاده کردن از چیزی
مجوی: جست و جو نکن

مجوی: جست و جو نکن
نیک بختی: خوشبختی
بی­ هیاهو: بی­سر و صدا
نقد: بر شمردن ضعف و قوّت کسی یا چیزی
حقیقت: راستی، درستی

همچنین بخوانید: معنی کلمات و آرایه های ادبی شعر پرواز فارسی نهم

توجه: شما دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی نهم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات درس ۳ سوم مثل آیینه و شعر کار و شایستگی فارسی پایه نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

25 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =