فرهنگ و هنر

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 12 دوازده جامعه و خانواده کتاب تاریخ کلاس دهم رشته انسانی با جواب

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۲ دوازدهم جامعه و خانواده کتاب تاریخ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن 12 دوازدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی :

۱) اقوام آریایی مهاجر به ایران پس از استقرار در مناطق چه جامعه ای به وجود آوردند؟

پاسخ: جامع های شبانی و روستایی را به وجود آوردند.

۲) در دورهی هخامنشیان قشر جنگجویان به دلیل اهمیت فتوحات نظامی نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه بالاتری قرار گرفت.

۳) افراد جامعه آریایی به چند قشر تقسیم می شدند؟

پاسخ: افراد جامعه به سه قشر تقسیم «کشاورزان و شبانان» و «جنگجویان»، «روحانیان» شده بودند.

۴) جشن نوروز به چه کسی نسبت داده می شود؟

پاسخ: جمشید

۵) در زمان کدام حکومت نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت؟

پاسخ: در دوره ی هخامنشیان و با افزایش فتوحات و توسعه تشکیلات حکومتی

۶) مشهورترین جشن های ایران باستان را نام ببرید.

پاسخ: گاهنبارها، نوروز، مهرگان و سده، از مشهورترین جشن های ایران باستان به شمار می روند.

۷) جامعه ایران در دوران اشکانیان از چه گروههایی تشکیل شده بود؟

پاسخ: ۱- گروه حاکم ۲- توده های مردم عادی

۸) وضعیت حقوق زنان در ایران باستان چگونه بود؟

پاسخ: در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند. تعدادی از کارکنان کارگاه های شاهی را زنان تشکیل می دادند و حتی مدیریت برخی از این کارگاه ها را بر عهده داشته اند و مردان، زیر دست آنان کار می کردند. در عصر ساسانی تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند همسر یزگرد دوم و دو دختر خسرو پرویز به نام های پوران دخت و آزرمیدخت بر تخت سلطنت نشستند.

اینان از جمله نخستین شاهان زن یکی از بزرگ ترین حکومت های جهان باستان هستند. در آثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دوره ساسانی و قرون نخستین اسلامی، مطالب و گزارش هایی وجود دارد که دلالت بر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در آن دوران می نماید. از جمله اینکه، زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و می توانست درآمد کسب کند و در اموال همسر خود شریک باشد. همچنین زن می توانست در دادگاه به سود خود اقامه دعوا کند.

۹) در دوره ی اشکانیان توده ی مردم شامل چه گروه هایی بودند؟

پاسخ: شامل کشاورزان، شبانان، صاحبان حرف و صنایع و بازرگانان

۱۰) اقتصاد خانواده آریایی به چه شکل بود؟

پاسخ: اقتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بود دارایی های خانواده که در اختیار پدر قرار داشت، قابل تقسیم و یا انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان رئیس جدید خانواده قرار می گرفت.

خانواده گسترده تا عهد هخامنشی تداوم داشت؛ اما پس از آن تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به تدریج کوچکتر و محدودتر شد. همچنین با گسترش شهرها ، مخصوصا در دوره ساسانیان، بخشی از خانواده های روستایی به شهر مهاجرت کردند و در پیشه های گوناگونی اشتغال یافتند بدین گونه خانواده بزرگ با املاک و دارایی های مشترک، به تدریج به خانواده های کوچکتر با اموال مستقل تجزیه شد.

۱۱) امتیازات طبقه فرادست و حاکم ساسانی را بنویسید؟

پاسخ: اعضای این طبقه همچون قبل، صاحب مشاغل و مناصب عالی رتبه کشوری و لشکری و دارای زمینهای فراوان بودند. اشراف زادگان فقط به امور جنگی، دیوانی، ورزش های رزمی، شکار و بزم می پرداختند و معمولا دیگر فعالیت ها را دور از شأن و مقام خویش می دانستند. زنان این طبقه با نوع لباس و زیور آلات، از دیگر زنان متمایز بودند.

۱۲) اقدامات انوشیروان چه نتایجی داشت؟

پاسخ: در نتیجه این اقدامات، قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه اول کاهش یافت و بر قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه دوم افزوده شد.

۱۳) نظام سیاسی – اداری که داریوش تأسیس کرد، چه نتیجه ای داد؟

پاسخ: موجب وحدت بیشتر قلمرو هخامنشیان شد و حکومتی متمرکز و نیرومند پدید آور

۱۴) وضعیت طبقه فرودست یا عامه مردم در دوره ی ساسانی چگونه بود؟

پاسخ: آنان شامل قشرهای مختلفی می شد که به طور موروثی به فعالیت های تولیدی و خدماتی مانند کشاورزی، دامداری، پیشه وری، تجارت و امثال آن مشغول بودند و بار سنگین مالیات های گوناگون را بر دوش می کشیدند.

۱۵) وضعیت خانواده در نظام آریایی را توضیح دهید؟

پاسخ: در این خانواده، سلطه پدر بر اعضای آن، نامحدود بود. پدر هم قاضی و هم مجری آداب و رسوم دینی و نگهبان آتش خانه به حساب می آمد. مادر اگرچه اختیاراتی در حد و اندازه پدر نداشت، اما بانوی خانه محسوب می شد و مورد احترام همه بود. در خانواده کهن ایرانی، ازدواج درون گروهی بود و اعضای خانواده تحت نظارت پدر، با یکدیگر پیمان ازدواج می بستند.

۱۶) نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تأثیر چند عامل گسترش یافت و تثبیت شد؟

پاسخ: عامل اول، تأسیس حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعه تشکیلات اداری و دیوانی به وجود آوردند. از این رو، قشر جدیدی به نام «دبیران» در این دوره به طبقه حاکم افزوده شد. عامل دوم، رسمیت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ و اختیارات موبدان بود.

۱۷) وضعیت زنان در جامعه آریایی را شرح دهید؟

پاسخ: جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران باستان، تحت تأثیر آموزه های دین زرتشتی و فرهنگ عمومی قرار داشت. در قسمت هایی از کتاب اوستا که منسوب به زرتشت است، تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد و شعار اصلی زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک به یکسان برای زنان و مردان توصیه شده است.

تنها در بخش هایی از اوستا که احتمالا در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین شده، موقعیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار می گیرد. در آیین زرتشتی، پارسایی و عفت به عنوان دو خصلت و ویژگی زن خوب برشمرده شده است.

به طور کلی در ایران باستان، زن به عنوان مادر و کدبانوی خانه همواره از عزت و احترام والایی برخوردار بوده است. همچنین شواهد و مدارک متعددی وجود دارد که بر حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در بیرون از منزل دلالت دارد.

۱۸) در دوره ی اشکانیان اعضای گروه حاکم به چند دسته تقسیم شده بودند؟

پاسخ: اعضای گروه حاکم، خود به دو دسته تقسیم می شدند. در مرتبه اول اعضای خاندان های شاهی و دیگر خاندان های قدرتمند قدیمی بودند که مهم ترین منصب های سیاسی و نظامی مانند حکومت مناطق مختلف کشور و فرماندهی سپاه و عضویت در مجلس آن زمان را در اختیار داشتند.

۱۹) ویژگی های برجسته ی جشن های ایران باستان را ذکر کنید.

پاسخ: ویژگی برجسته جشن های باستانی، عبادت و شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ بود.

۲۰) در دوره ی ماد و هخامنشی چه عاملی موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد؟

پاسخ: پس از آنکه اقوام آریایی حکومت تشکیل دادند، سرزمینهای مختلف را فتح کردند و به تدریج افراد و خاندا نهایی که اداره حکومت را بر عهده داشتند، به ثروت بیشتر و منزلت بالاتری دست یافتند. تمرکز قدرت و ثروت در نزد عدهای خاص، موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد.

۲۱) گاهنبارها را ذکر کنید.

پاسخ: گاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان، آب، زمین، گیاه، جانوران و انسان، در شش وقت معین از ماه های سال برگزار می شد.

۲۲) ساختار جامعه ی آریایی از چه قسمت های تشکیل می شد؟

پاسخ: هر قبیله شامل تعدادی طایفه بود و طایفه نیز خود، به چندین خانواده بزرگ تقسیم می شد.

۲۳) مراسم سوگواری در ایران باستان چگونه بود؟

پاسخ: در مراسم سوگواری درگذشتگان، ضمن خواندن دعا، نیکی های شخص از دنیا رفته را یادآوری می کردند. ایرانیان احترام خاصی برای ارواح پدران و مادرانشان قائل بودند؛ از این رو، در برخی از جشن ها، مراسم ویژه ای را برای آرامش ارواح آنان انجام می دادند.

۲۴) نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اساس بر اصالت نسب و خون استوار بود.

۲۵) دوران ساسانیان، موبدان زرتشتی، مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند.

۲۶) در زمان پادشاهی قباد، جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک پدید آمد.

۲۷) هسته اصلی جامعه آریایی نخستین خانواده بود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس یازدهم تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم کتاب تاریخ دهم انسانی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.