ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب سوالات کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دوازدهم

گام به گام پاسخ و حل فعالیت های کارگاه متن پژوهشی قلمروهای زبانی ، ادبی و فکری صفحه 20 و 21 درس 2 دوم ادبیات فارسی دوازدهم

جواب سوالات کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دوازدهم ؛ در این نوشته با جواب سوالات تمرینات کارگاه متن پژوهی قلمرو های ادبی و زبانی و فکری صفحه ۲۰ و ۲۱ درس ۲ دوم مست و هشیار کتاب ادبیات فارسی ۳ دوازدهم متوسطه دوم رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و فنی حرفه ای آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب قلمرو های کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی دوازدهم

جواب سوالات کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دوازدهم
جواب سوالات کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 20 درس دوم فارسی دوازدهم

۱) معنای واژه‌های مشخص شده را بنویسید.

گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند. (خواجه نظام الملک توسی)

پاسخ: محتسب: ماموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بود

از بهر تو صد بار مالمت بکشم / گر بشکنم این عهد ، غرامت بکشم (مولوی)

پاسخ: غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن

۲) فعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.

گفت: «نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم» / گفت: «والی از کجا در خانهٔ خمّار نیست؟»

پاسخ: شویم اولی: (از مصدر «شدن» در معنای «برویم»)
شویم دومی: (در معنای «وجود ندارد»)

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.

پاسخ: نیست اولی: نمی باشد (فعل اسنادی)
نیست دومی: : وجود ندارد (فعل تام)

ریشه‌های ما به آب / شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد / ما دوباره سبز می‌شویم

پاسخ: می شویم: می گردیم (فعل اسنادی)

جواب قلمرو ادبی صفحه 20 و 21 درس 2 فارسی دوازدهم

۱) سروده زیر را از نظر شیوه گفت‌وگو، با متن درس مقایسه کنید؛ سپس بنویسید این نوع گفت‌وگو در اصطلاح ادبی چه نام دارد؟

نخستین بار گفتش کز کجائی / بگفت از دار ملک آشنائی
بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند / بگفت انده خرند و جان فروشند
بگفتا جان فروشی در ادب نیست / بگفت از عشقبازان این عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ / از دل تو می‌گویی من از جان
بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک / بگفت آنگه که باشم خفته در خاک
بگفت او آن من شد زو مکن یاد / بگفت این کی کند بیچاره فرهاد
چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نیامد بیش پرسیدن صوابش
به یاران گفت کز خاکی و آبی / ندیدم کس بدین حاضر جوابی

پاسخ: هر دو متن پرسش و پاسخ میان دو نفر است که هر کدام از طرفین تلاش می‌کنند با استدلال و برهان عقلی و منطقی حریف و رقیب خود را مُجاب کنند و در نهایت او را شکست دهند. در این نوع گفت‌وگو، طرفین به تهدید، تحقیر و تمسخر یکدیگر می‌پردازند. این نوع گفت‌وگو در اصطلاح ادبی «مناظره» نام دارد.

۲) متن درس از نظر شیوه بیان (جِد – طنز) با این سرودهٔ حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟

با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

پاسخ: هر دو نوشته به طنز (شیوه بیان) دستیاران حکومتی را به ریشخند می گیرد و ایشان را به فساد و رشوه خواری متهم می کند.

پاسخ قلمرو فکری صفحه 28 و 29 درس دوم فارسی دوازدهم

۱) هر یک از مصراع‌های زیر، به کدام پدیده اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟

گفت: «دیناری بده پنهان و خود را وارهان» پاسخ: (رشوه‌خواری مأموران حکومتی)
گفت: «جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست.» پاسخ: (نابسامانی اوضاع سیاسی – اقتصادی جامعه)

۲) در هریک از بیت‌های زیر، بر چه موضوعی تأکید شده است؟

بیت هشتماهمیت عقل و توجه نکردن به ظاهر
بيت نهمبر اصل گناه نه کم و زیاد بودن آن.

۳) دربارهٔ ارتباط موضوعی متن درس با هر یک از بیت‌های زیر توضیح دهید.

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی / من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم (حافظ)

پاسخ: به دورویی و دورنگی دستیاران حکومتی اشاره دارند.

گفت مست: «ای محتسب، بگذار و رو / از برهنه کی توان بردن گرو؟» (مولوی)

پاسخ: به زورگویی، فاسد و رشوه خواری دستیاران حکومتی و تنگدستی مردم اشاره دارند.

همچنین بخوانید: معنی شعر آزادی و دفتر زمانه درس سوم فارسی دوازدهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و پاسخ قلمرو های کارگاه متن پژوهی صفحه ۲۰ و ۲۱ درس دوم ادبیات فارسی دوازدهم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.